Za nieco ponad miesiąc rozpoczną się w całej Polsce Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE). Tczew będzie miał czym się pochwalić. Na przykład, zrewitalizowanym Centrum Wspierania Rodziny.

Fot. Kazimierz Netka.

Ważny etap w społecznej i technicznej odnowie zabytkowej części Tczewa.

W dniach 11 – 13 maja 2018 roku, w całym kraju zostaną zorganizowane Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Realizatorzy projektów, wspierani unijnymi dotacjami, będą chwalić się swymi osiągnięciami, a każdy będzie mógł owe dokonania oglądać. W Tczewie pierwszy Dzień Otwarty odbył się 9 kwietnia 2018 roku, a zorganizował go Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zapraszamy 9 kwietnia 2018 r. w godzinach 13:00-15:00 na otwarcie Centrum Wspierania Rodziny oraz prezentację nowej oferty Forum Inicjatyw Społecznych MOPS Tczew – napisano na stronie internetowej MOPS. Zapraszamy i czekamy na wszystkich z nowymi warsztatami, nowym harmonogramem i bogatą ofertą dla każdego mieszkańca naszego miasta.

 

Fot. Kazimierz Netka

Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tej uroczystości, wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami. Oczywiście, jak w takich sytuacjach bywa, inauguracją uroczystości było przecięcie wstęgi, czego dokonali Adam Urban – wiceprezydent Tczewa oraz Julita Jakubowska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.

 

Fot. Kazimierz Netka

Artystycznym uświetnieniem tej inauguracji był występ solistki Agnieszki Seremak-Wójcickiej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jak powiedziała dyrektor Julita Jakubowska, w odrestaurowanym centrum Wspierania Rodziny będzie tworzona, ponad wszelkimi podziałami, nowa polityka na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, przede wszystkim rodzin, seniorów. Pani dyrektor wyraziła nadzieją, że rozwinie się ruch wolontariacki, który da owoce z Banku Czasu. Julita Jakubowska podkreśliła też, że projekt rewitalizacji został stworzony wspólnie z Fundacją Pokolenia i pozyskano pieniądze na rewitalizację, remont, a teraz każdy może przyczynić się do tego, by Centrum tętniło życiem, by można było w nim tworzyć rozwiązania wszelkich trudnych problemów na terenie miasta.

 

Fot. Kazimierz Netka

Adam Urban, wiceprezydent Tczewa podkreślił, że dzięki rewitalizacji miasta, można w tym Centrum podejmować kolejne działania. Osoby potrzebujące pomocy będą korzystać ze wsparcia psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych. To miejsce jest przeznaczone dla szerszej społeczności lokalnej. Prezydent Adam Urban podkreślił też, że rewitalizacja polega nie tylko na poprawie infrastruktury, na remontach ale również na odnowie społecznej, podnoszeniu jakości życia mieszkańców.

 

Fot. Kazimierz Netka

Zastępca dyrektora MOPS, Iwona Bylicka, zachęcając do udziału w warsztatach, do zwiedzania odnowionych pomieszczeń, zapraszała też do pamiątkowych wpisów w Kronice; do zanotowania w niej wydarzeń z otwartego dnia Centrum Wspierania Rodziny i Forum Inicjatyw Społecznych. Obydwie instytucje znajdują się w Tczewie, przy ul. Łaziennej 5 w dawnej „Starówce”.

Forum Inicjatyw Społecznych (FIS) jest placówką działającą w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie od 1 lipca 2003r. Celem jego powołania było pobudzenie społeczności lokalnej do większej aktywności i stworzenie szansy na rozwój społeczny mieszkańców. Forum to atrakcyjna oferta dla osób kreatywnych, które pragną włączyć się w tworzenie prężnej społeczności lokalnej. W skład FIS wchodzi Gminne Centrum Informacji, Miejski Klub Pracy oraz Centrum Aktywności Lokalnej – napisano na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. W skład FIS wchodzą: Gminne Centrum Informacji, działające na rzecz absolwentów zagrożonych problemem bezrobocia jak i pozostałych osób pozostających bez pracy oraz Centrum Aktywności Lokalnej, którego zasadniczym celem jest przywrócenie społeczności miasta zdolności podejmowania własnych inicjatyw w odpowiedzi na nurtujące je problemy.

 

Fot. Kazimierz Netka

Oferta FIS skierowana jest m.in. do osób bezrobotnych, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje. Obejmuje np. instruktaż obsługi komputera, możliwość skorzystania z pracowni komputerowej z dostępem do Internetu w zakresie poszukiwania pracy, naukę maszynopisania oraz naukę języków obcych. Organizuje również cykliczne spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, a także spotkania grupowe z radcą prawnym, liderem klubu pracy i psychologiem. To ważny element społeczny programu rewitalizacji, nie tylko w Tczewie. Bez takiego składnika nie można mówić o pełnej odnowie osiedli, o ich rewitalizacji. Bez akcentu społecznego, rewitalizacja byłaby tylko czymś w rodzaju remontu.

 

Fot. Kazimierz Netka

Odnowa Centrum Wspierania Rodziny w Tczewie jest elementem projektu pt. „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”. Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do miejsc świadczenia usług społecznych dla rodzin ze Starego Miasta i Zatorza – dla tych którzy potrzebują wsparcia, umożliwiającego im prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwie. Okres realizacji projektu: czerwiec 2017 r. – grudzień 2020 rok – napisano na stronie internetowej www.rewitalizacja.tczew.pl.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *