Zagrożenie powodziowe w Pomorskiem będzie lepiej rozpoznawane. Unowocześniony zostanie system odczytu wezbrań na rzekach. Wkrótce ruszą badania możliwości usprawnienia kontroli nurtu Wisły.

Na zdjęciu: Zagrożenie powodzią w Tczewie, 25 maja 2010 roku. Fot. Kazimierz Netka.

Epoka „łat” wodowskazowych się skończy?

System Monitoringu Ryzyka Powodziowego będzie rozwijany. Podpisano umowę dotyczącą zbadania możliwości jego rozbudowy – poinformował nas Bogusław Pinkiewicz – kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Funkcjonujący w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku System Monitoringu Ryzyka Powodziowego (SMoRP), zostanie zanalizowany pod kątem możliwości rozbudowy. Szczegółowego przeglądu dokona firma zewnętrzna wyłoniona w przetargu.

Podpisana umowa na zadanie pt. „Analiza systemu pozyskiwania informacji o zagrożeniu powodziowym na obszarze Żuław” przewiduje w ciągu sześciu miesięcy wykonanie następujących działań:

Analiza istniejących punktów monitoringu wizyjnego wraz z oceną możliwości rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego rzeki Wisły o nowe punkty monitoringu;

Analiza istniejących punków monitoringu telemetrycznego pozostających w dyspozycji RZGW Gdańsk wraz z oceną możliwości ich rozbudowy o nowe punkty monitoringu;

Analiza istniejących punktów pomiaru poziomu wody nieposiadających pomiaru telemetrycznego (łaty wodowskazowe) pozostających w dyspozycji RZGW Gdańsk pod względem rozbudowy ich o urządzenia telemetryczne;

Analiza możliwości i sposobu integracji systemów monitoringów działających w RZGW Gdańsk;

Analizy wariantowe rozbudowy systemów pozyskiwania informacji o zagrożeniu powodziowym oraz przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia dla wybranego wariantu.

Koszt zadania to ok. 200 tys. zł.

 

Na zdjęciu: Łaty wodowskazowe („belki” na stoku brzegu Wisły) w Tczewie. Fot. Kazimierz Netka

Pozyskana analiza wskaże kierunki, w których system monitoringu powinien być rozwijany. Wykonawca rozbudowy systemu zostanie wyłoniony w kolejnym przetargu.

Umowa realizowana jest w ramach Projektu dofinansowanego przez Unię Europejską „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku – wynika z informacji, które przekazał nam Bogusław Pinkiewicz – kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *