Zamierzamy stawiać domy w Szwecji. Ministerstwo Infrastruktury i Budownicta zaprasza do współpracy.

Na ilustracji: Ekspozycja szwedzka na targach Free Time Festiwal w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Polski rząd otwiera możliwości zaistnienia firm znad Wisły na skandynawskim rynku stawiania domów.

Najpierw spróbujemy w Göteborgu.

Polski projekt pilotażowy na rzecz szwedzkiego budownictwa mieszkaniowego.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Innowacyjności Królestwa Szwecji oraz Szwedzkim Stowarzyszeniem Publicznych (Samorządowych) Przedsiębiorstw Budownictwa Mieszkaniowego (SABO) przygotowują polsko – szwedzki projekt pilotażowy kompleksowej realizacji inwestycji mieszkaniowej w Szwecji przez polskie firmy w roli generalnego wykonawcy – informuje Szymon Huptyś – rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Oto, co dalej:

W ciągu najbliższych tygodni powołany zostanie zespół (na podstawie zarządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 27 kwietnia 2017 r.), którego zadaniem będzie przygotowanie projektu pilotażowego realizowanego na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego przez polskie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie budownictwa.

Projekt ma za zadanie wsparcie polskich przedsiębiorstw na szwedzkim rynku budowlanym i umożliwienie tym podmiotom realizacji kompleksowych inwestycji budowlanych w roli głównego wykonawcy.

Przedmiotem prac zespołu będzie:
1. zarekomendowanie przedsiębiorstwa lub konsorcjum polskich przedsiębiorstw budowlanych, dających gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług do realizacji inwestycji budowlanej na terenie Szwecji oraz umożliwienie firmie lub konsorcjum wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym oraz
2. opracowanie materiałów, które ułatwią polskim przedsiębiorstwom budowlanym udział w postępowaniach przetargowych organizowanych przez miejskie spółki zajmujące się dostarczaniem mieszkań na wynajem w Szwecji.

Zadaniem wybranego przedsiębiorstwa lub konsorcjum będzie przeprowadzenie inwestycji budowlanej w Göteborgu.
Dzięki temu reprezentanci polskiego środowiska budowlanego zyskają niezbędne doświadczenie, które będzie mogło zostać wykorzystane przy kolejnych przetargach organizowanych przez publiczne (samorządowe) przedsiębiorstwa budownictwa mieszkaniowego w Szwecji.
Głównymi partnerami projektu będą Ministerstwo Przedsiębiorczości i Innowacyjności Królestwa Szwecji, przy wsparciu SABO oraz Framtiden uznawany za największy w Szwecji podmiot dostarczający mieszkania do publicznego zasobu mieszkań na wynajem.

W skład zespołu mają wchodzić przede wszystkim przedstawiciele ogólnopolskich i regionalnych stowarzyszeń lub organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa budowlane, w tym tych, które specjalizują się w eksporcie towarów i usług lub chcą promować świadczenie swoich usług na rynkach zagranicznych.
Minister Infrastruktury i Budownictwa zaprasza wszystkie podmioty, organizacje lub stowarzyszenia chętne do współpracy do zgłaszania swoich kandydatur do nowo powoływanego zespołu do 31 maja 2017 r. na adres e-mail: szymon.piechowiak@mib.gov.pl oraz maciej.urbaniak@mib.gov.pl
Korzyści, jakie niesie za sobą możliwość rozpoczęcia współpracy ze Szwecją, były prezentowane m.in. w trakcie tegorocznego I Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury BUDMA 2017– informuje Szymon Huptyś – rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *