Zamknięte Gimnazjum Polskie w Gdańsku

W stolicy województwa pomorskiego powstaje duże centrum administracyjne. Jednym z obiektów w tym ośrodku władzy będzie historyczna siedziba gimnazjum z czasów Wolnego Miasta Gdańska. Budynek ów został wykupiony przez samorząd regionalny,  a znajdujące się w tym gmachu szkoły, przeniesiono gdzie indziej.

Urzędy umacniają się, jak kiedyś wojsko w okopach

Opustoszał gmach historycznego Gimnazjum Polskiego w Gdańsku, przy ul. Augustyńskiego 1. Nie dlatego, że są wakacje. Powód: obiekt ten, ostoja polskości w przedwojennym Wolnym Miejsce Gdańsku, przestał być szkołą! Był nią od 1922 roku – od wtedy siedzibę miało tu Gimnazjum Polskie w Gdańsku, od 1935 roku nazywane Gimnazjum im. J. Piłsudskiego Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Teraz jest obiektem przeznaczonym na administrację! Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1, które mieściło się w siedzibie byłego, przedwojennego Gimnazjum Polskiego, musiało się przeprowadzić. Miasto Gdańsk, które było właścicielem gmachu, przekazało go – sprzedało – Urzędowi Marszałkowsku Województwa Pomorskiego. Wątpliwości co do ewentualnej obecności uczniów w tym budynku wyjaśnia napis na kartce, przyklejonej do szyby w drzwiach: „Szkoła zamknięta, przeniesiona ul. Hallera 16 – 18 (dawne ZSBO)”.

IMG_4326

Na zdjęciu: Wejście do gmachu Gimnazjum Polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku – od strony Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, na wprost ul. Okopowej.

Dlaczego w Gimnazjum Polskim nie ma już młodzieży, a jeszcze nie ma urzędu? Postanowiliśmy dociec, dlaczego nie przeprowadza się tam administracja – tak jak planowano.

Pierwsze szersze publiczne informacje o tym, że w gmachu byłego Gimnazjum Polskiego nie będzie szkoły, pojawiły się 21 grudnia 2012 roku, podczas sesji Sejmiku województwa pomorskiego. Mieczysław Struk, marszałek województwa powiedział wówczas m.in.: „Chciałem wyjaśnić kwestię wydatków na zakup nieruchomości, którego chcemy dokonać w roku 2013 i 2014. Chodzi o zakup nieruchomości budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego. Na mocy porozumienia z Miastem Gdańsk ten budynek przejdzie na własność samorządu województwa za cenę 7,5 mln zł. Ta nieruchomość jest warta grubo ponad 20 mln zł. Rada Miasta zastosowała bonifikaty. Chcemy utworzyć centrum administracyjne. Proces będzie rozciągnięty w czasie, bo trzeba będzie tam dokonać prac modernizacyjnych. Ale pozwoli to nam ostatecznie rozstrzygnąć kwestie związane z lokalizacją Urzędu Marszałkowskiego i wszystkich departamentów” – mówił marszałek.

IMG_4690

Na zdjęciu: Widok gmachu Gimnazjum Polskiego od strony południowego zachodu.

Stało się. Z gmachu przy ul. Augustyńskiego do budynku przy ul. Hallera zostały przeniesione następujące szkoły wchodzące w skład CKU nr 1: Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli; I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych; I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych; Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1; Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 1; Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Nr 1. Prtzy ul. Hallera, z połączenia placówek oświatowych, powstało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Przenoszenie CKU z ul. Augustyńskiego do siedziby CKZiU Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 zakończono 1 października 2014 roku – wynika z informacji, które przekazała nam Anna Dobrowolska z Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Gdańska. Przybliżony łączny koszt przeprowadzki wyniósł około 80 tys. zł. Na tą kwotę składały się między innymi opłaty za: usługi demontażu,naprawy, montażu przemieszczanych mebli w szkole na Augustyńskiego; usługi transportowe mienia szkoły; usługi dostarczenia oraz wywozu kontenerów z odpadami.

Niebawem minie rok od opróżnienia gmachu byłego Gimnazjum Polskiego. Zanosiło się, na to, że wkrótce ruszą prace przystosowujące klasy do potrzeb administracji. Urząd Marszałkowski ogłosił przetarg na wykonanie adaptacji budynku przy ul. Augustyńskiego 1 na funkcję administracyjno – biurową. Termin składania propozycji minął 25 czerwca br. Napłynęło 8 ofert, z cenami od 26, 7 mln złotych do 9,5 mln zł, z okresami gwarancji na 5 – 7 lat. Wybrano ofertę polsko – czeskiego konsorcjum z kwotą blisko 11,9 mln zł i gwarancją na 7 lat. Niestety, przetarg unieważniono; następny ma być ogłoszony w sierpniu br. – wynika z informacji, które uzyskaliśmy od Andrzeja Słowińskiego, dyrektora Departamentu Majątku Województwa w Urzędzie Marszałkowskim.

IMG_4695

Na zdjęciu: W tym rejonie ma powstać stacja kolejowa Gdańsk Czerwony Most – węzeł integracyjny pociągów z komunikacją miejską tramwajowo – autobusową. Tu też planowane jest lądowisko dla śmigłowców oraz parkingi dla aut i rowerów.

Obecnie departamenty Urzędu Marszałkowskiego są w różnych miejscach Gdańska, także na Oruni,w budynku należącym do Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Po przebudowie gmachu byłego Gimnazjum Polskiego znajdą się wszystkie w rejonie ulic Okopowa, Augustyńskiego, Rzeźnicka. Powstanie tam duże centrum administracyjne, w składzie którego będą też Pomorski Urząd Wojewódzki i Urząd Skarbowy – mówi marszałek Mieczysław Struk. Na przebudowę gmachu przy ul. Augustyńskiego 1 pieniądze będą pochodzić m.in. z Unii Europejskiej. Planowane jest zbudowanie bezkolizyjnego przejścia do znajdującego się w pobliżu nowego przystanku kolejowego Gdańsk Śródmieście. W nowym centrum administracyjnym województwa zostanie zbudowany wielopoziomowy parking. W pobliżu planowana jest budowa jeszcze jednej stacji kolejowej i węzła komunikacyjnego o nazwie: Gdańsk Czerwony Most (w rejonie ul. Sandomierska – ul. Mostowa – szlak kolejowy E65 – Opływ Motławy. Tam też ma być lądowisko dla helikopterów.

IMG_4330

GIMNAZJUM POLSKIE (od lat 1934/1935 Gimnazjum Macierzy Szkolnej, od roku 1935 Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego Macierzy Szkolnej), 9-letnie, po reformie z 1937–1938 koedukacyjne, 8-letnie, z językiem polskim jako wykładowym, w dawnych koszarach przy Am Weißen Turm 1 (obecnie ul. Augustyńskiego 1), rozbudowane i zmodernizowane w latach 1936–1939. Uruchomione 13 V 1922 dzięki pomocy finansowej polskiego społeczeństwa po apelu ► Stanisława Przybyszewskiego. Duży wpływ na rozwój i poziom wywarł dyrektor ► Jan Augustyński, wysoki poziom nauczania zapewniała przybyła z Polski wykwalifikowana kadra pedagogiczna. (Źródło: http://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=GIMNAZJUM_POLSKIE) .

Kazimierz Netka

One Comment

  1. Poszukuję albo Monografii Gimnazjum Polskiego w Gdańsku z 1962 r. (40-lecie utworzenia) albo materiałów dotyczących ks. dr. Franciszka Komorowskiego, który był nauczycielem w latach 1930-1933. Materiały te do opracowywanej monografii przesłał
    z Ostrzeszowa jego brat Tadeusz Komorowski w 1959 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *