Zaplanuj gospodarowanie wodami

Co powinniśmy zrobić z rzekami, jeziorami i podziemnymi wodami w dorzeczu Wisły? Możesz podpowiedzieć…

Królowa naszych rzek czeka na mądre rozstrzygnięcia

W czwartek, 12 marca 2015 roku zostanie przeprowadzone ostanie spotkanie konsultacyjne w ramach projektu aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (aPGW). Odbędzie się ono w godzinach 10 – 14, w Elblągu, w hotelu Arbiter, Pl. Słowiański 2.

IMG_6818

Kto nie uczestniczył w tych spotkaniach, niech się nie martwi, że jego opinia nie zostanie uwzględniona. Jak czytamy na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku: http://www.rzgw.gda.pl/index.php?mod=content&path=18,799,836#Cykl_spotka__konsultacyjnych_w_marcu , z treścią konsultowanego dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej dotyczącej aPGW, w zakładce „PGW dla Dorzeczy”. Można to zrobić też w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, piętro III, pok. 324 ; w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Departament Planowania i Zasobów Wodnych, Wydział Panowania Gospodarowania Wodami, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa (piętro VI, pok. 603)
Do 22 czerwca 2015roku, osoby zainteresowane mogą składać uwagi do ustaleń zawartych w tym dokumencie.

Swe spostrzeżenia, propozycje można przekazywać listownie z dopiskiem „konsultacje społeczne aPGW w dorzeczu Wisły”, pod adresy: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie – Departament Planowania i Zasobów Wodnych, Wydział Planowania Gospodarowania Wodami, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa lub: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Wydział Planowania, Gospodarowania Wodami i Ochrony Wód, ul. Ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk.

Oczywiście, istnieje też możliwość skorzystania z poczty elektronicznej. Adres e mail: konsultacje-apgw@kzgw.gov.pl lub poprzez formularz na stronie internetowej www.apgw.kzgw.gov.pl .

Uwagi można też przekazać ustnie, do protokołu sporządzonego w miejscu wyłożenia dokumentu.

Wszelkie opinie mieszkańców, ich propozycje itp. trafią do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia – wynika z informacji, które przekazał nam Bogusław Pinkiewicz, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *