Zegar pulsarowy – skonstruowany w Gdańsku najdokładniejszy zegar świata – ma szansę się rozwinąć. Taką sposobność twórcom tego urządzenia stwarza nowy unijny program operacyjny: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), wdrażany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Źródło ilustracji: transmisja z webinarium.

Badania i rozwój preferowane będą dotacjami. Wdrażanie wynalazków wspierane ma być instrumentami zwrotnymi – pożyczkami, kredytami

Fot. Kazimierz Netka

W bieżącym roku mija 10 lat od skonstruowania zegara pulsarowego w Gdańsku. Przypomnijmy, że znajduje się on w Kościele Św. Katarzyny, a jego współtwórcami są dr inż. Grzegorz Szychliński – pomysłodawca i szef zespołu; Dariusz Samek – właściciel firmy, która uczestniczyła w budowie zegara pulsarowego; Mirosław Owczynnik – pracownik firmy, Eugeniusz Pazderski – astronom z Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zegar pulsarowy powstał w 2011 roku i był promowany nawet w Brukseli, w Parlamencie Europejskim – dzięki wsparciu eurodeputowanego prof. Jerzego Buzka – ówczesnego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Od tamtego czasu jest coraz bardziej spychany w niepamięć.

Fot. Kazimierz Netka

Teraz zaczęła się nowa epoka we wspieraniu innowacji, badań, rozwoju funduszami europejskimi na lata 2021 – 2027. W tym okresie innowatorzy, wynalazcy, naukowcy, przedsiębiorcy komercjalizujący wyniki badań naukowych będą korzystać m.in. z zasobów finansowych Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) W poniedziałek, 10 maja 2021 roku, podsumowano wyniki dotychczasowych konsultacji dotyczących zapisów w projekcie tego programu. Kontynuowanie badań nad gdańskim zegarem pulsarowym jest wskazane i zasilanie tych badań z puli FENG byłoby jak najbardziej prawidłowe, chociaż część działań naukowców związanych z zegarem pulsarowym miałaby charakter badań podstawowych, więc i finansowanie powinno być z dodatkowego źródła. W każdym razie, twórcy zegara pulsarowego potrzebują wsparcia, żeby prototyp owego unikatowego urządzenia się nie zmarnował i żeby go nie przejął ktoś z zagranicy (gdański Pulsar Time – zegar pulsarowy – funkcjonuje na podstawie sygnałów wysyłanych przez gwiazdy pulsary). Twórcom zegara trzeba też pomóc w innych sposób: uporządkować sprawy własnościowe tego prototypu i stworzyć warunki do pracy; zapewnić im wynagrodzenie, jakie dostają inni badacze.

FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, mogą pomóc w kontynuowaniu badań i rozwoju tego zegara, a następnie we wdrażaniu tych dokonań w praktyce.

W poniedziałek, 10 maja, podczas konferencji podsumowującej konsultacje społeczne dotyczące FENG zaprezentowano m.in. dotychczasowe wnioski przyszłych beneficjentów.

Główne założenia FENG to: Wsparcie całego procesu B+R+I; Wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju; Współpraca nauki z biznesem; Koncentracja na KIS (Krajowych inteligentnych specjalizacjach).

Odbiorcami wsparcia pochodzącego z FENG są: Podmioty, które zamierzają rozpocząć działalność innowacyjną; Podmioty, które zwiększają swój potencjał konkurencyjności i innowacyjności; Liderzy innowacji.

W FENG są 3 priorytety; Wsparcie dla przedsiębiorców; Środowisko sprzyjające innowacjom; Pomoc techniczna.

Oto budżet: Alokacja 7,9 mld EUR. W tym: priorytet 1 – Wsparcie dla przedsiębiorców: 4 358 mln EUR; priorytet 2 – Środowisko sprzyjające innowacjom: 3 455,5 mln EUR; priorytet 3 – Pomoc techniczna: 159,5 mln EUR.

W poniedziałek, 10 maja 2021 roku, odbyła się konferencja podsumowująca konsultacje dotyczące projektu FENG. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tym podsumowaniu.

Program konferencji obejmował następujące zagadnienia:

Źródło ilustracji: transmisja z webinarium.

Wystąpienie otwierające –  Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Badania + Rozwój +Innowacje – Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju:

Źródło ilustracji: transmisja z webinarium.

Zielona transformacja – Anna Świebocka, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju.

Źródło ilustracji: transmisja z webinarium.

Ocena oddziaływania na środowisko – przedstawiciele firmy Ekovert: dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak praz Łukasz Szkudlarek – założyciel firmy Ekovert:

Źródło ilustracji: transmisja z webinarium.

Transformacja cyfrowa, transfer technologii, w tym wsparcie start-upów – Katarzyna Kaczkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju.

Źródło ilustracji: transmisja z webinarium.

Instytucje Otoczenia Biznesu i Klastry – Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju:

Źródło ilustracji: transmisja z webinarium.

Podsumowanie konferencji – Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem konsultacji było zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, którego realizacja ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także aktywizację współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz nauki.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.