Zrozumieć Azję, czyli gdzie można dowiedzieć się jak zaistnieć gospodarczo na najlepszych rynkach świata. Konferencja w Gdańsku, z udziałem ambasadora Indii oraz radcy Bangladeszu w programie. Eksport nad Ocean Indyjski nie taki trudny, a nabywców w Indiach i Bangladeszu jest teoretycznie około półtora miliarda

Fot. Kazimierz Netka.

Kultura, prawo, towary i usługi – czyli jakie reguły trzeba znać, żeby znaleźć nabywców w Indii oraz w Bangladeszu

Województwo pomorskie umacnia swe działania proeksportowe za granica. Podejmuje przedsięwzięcia mające ułatwiać przedsiębiorcom wchodzenie na najbardziej obiecujące zagraniczne rynki zbytu.

Fot. Kazimierz Netka.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Stowarzyszenie Pomorskie w Azji po raz kolejny zorganizowało seminarium gospodarcze w celu umożliwienia przedsiębiorcom z województwa pomorskiego i nie tylko poznawania reguł obowiązujących w handlu zagranicznym na największym kontynencie. Temat spotkania brzmiał: „Zrozumieć Azję – Indie i Bangladesz”.

Fot. Kazimierz Netka.

Seminarium odbyło się 11 grudnia 2023 roku się w Sali Niebo Polskie, w budynku, w którym przed II wojną światową znajdowało się Gimnazjum Polskie w Wolnym Mieście Gdańsku – obecnie jednym z obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przy ul. Augustyńskiego 1.

Oto, co przewidywał program:

Otwarcie seminarium – Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk:

Fot. Kazimierz Netka.

Przewodniczący Stowarzyszenia „Pomorskie w Azji” – Stanisław Szultka:

Fot. Kazimierz Netka.

Biznesowe i inwestycyjne możliwości w Indiach, ze szczególnym uwzględnieniem sektora morskiego – J. E. Ambasador Indii – Nagma Mohamed Mallick:

Fot. Kazimierz Netka.

Radca Ambasady Bangladeszu – Kazi Muntashir Murshed:

Fot. Kazimierz Netka.

Indie. Siedem paradoksów Indii. Wprowadzenie do indyjskiej polityki i gospodarki – dr Krzysztof Iwanek, kierownik Ośrodka Badań Azji, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej:

Fot. Kazimierz Netka.

Bangladesz Bangladesz znany i nieznany – Jan Zacharewicz, Konsul Honorowy Bangladeszu:

Fot. Kazimierz Netka.

Do’s i don’ts w kulturze biznesu Indii i Bangladeszu – prof. Aleksandra Jaskólska, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz firma CCIQ Cross Cultural Intelligence:

Fot. Kazimierz Netka.

Obsługa prawna firm współpracujących z Indiami i Bangladeszem – Alicja Wasielewska, Kancelaria Prawna Wasielewska-Adwokaci:

Fot. Kazimierz Netka.

Zwieńczeniem seminarium była debata pt. „Rynki azjatyckie – doświadczenia firm”. Prowadzący: Przewodniczący Stowarzyszenia „Pomorskie w Azji” – Stanisław Szultka;

Fot. Kazimierz Netka.

uczestnicy: Dyrektor Katarzyna Matuszak-Dzierżyńska – Działu Rozwoju Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Pomorza S.A.; Dyrektor Arkadiusz Gasperczyk – firma WIPRO; Dyrektor Tadeusz Siuzdak – Biuro Projektów Projmors.

Indie i Bangladesz nieco mniej się różnią obyczajami, kulturowo od Europejczyków, niż np. Chiny, Japonia, Korea. A to dlatego, że w przeszłości były koloniami – obszarami powiązanymi z europejskimi państwami. Teraz są krajami niezależnymi, o bardzo zróżnicowanej kulturze, gospodarcze, społeczeństw, strukturze zależności, podziale państwa. Te cechy charakterystyczne Bangladeszu oraz Indii każdy powinien poznać, kto zamierza poszukiwać tam kontrahentów biznesowych. Seminarium „Zrozumieć Azję” znacząco ułatwiło tę edukacją i zasygnalizował najważniejsze problemy, ukierunkowało uczestników odnośnie sposobów postępowania, przestrzegania różnych reguł. Z przebiegu spotkania i z wypowiedzi prelegentów wynikało, że zarówno Bangladeszowi jak i i Indiom zależy na nawiązaniu bliskich kontaktów handlowych z Polską, w tym z województwem pomorskim.

Fot. Kazimierz Netka.

Indie i Bangladesz to państwa młode jeśli chodzi o niezależność. Obydwa państwa są bardzo ludne. Indie mają najwięcej mieszkańców, Bangladesz, choć znacznie mniejszy od Polski liczy kilkakrotnie więcej obywateli niż jest nas.

Cechą charakterystyczną społeczeństw Bangladeszu i Indii jest ich młodość. Warto więc inwestować w tę młodość, przyzwyczajać młodych ludzi do polskich produktów. Indie to państwo bardzo liczące się w świecie. Jest jednym z ośmiu(?) mocarstw atomowych.

Fot. Kazimierz Netka.

Indie to też jedno z czterech państw, które zanotowało swą obecność na Księżycu – o czym wspomniał zarówno marszałek województwa pomorskiego – Mieczysław Struk jak i Krzysztof Iwanek – kierownik Ośrodka Badań Azji w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej.

Indie to znaczący eksporter szczepionek – o czym świat się przekonał podczas pandemii kowidu. Indie to również znaczący eksporter usług, zwłaszcza intelektualnych.

Bangladesz to niemal raj dla Polaków, nie tylko dla przedsiębiorców, biznesmenów. Przekonywał o tym Jan Zacharewicz – konsul honorowy Bangladeszu, prezydent Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa. Bangladesz to raj dla turystów – zachęcał pan konsul. Studenci z Indii poznają województwo pomorskie, Gdańsk, studiując w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa. 8 mln turystów odwiedzających Bangladesz, zostawia w tym kraju 8 miliardów dolarów rocznie. Z Bangladeszem związany jest wielki gdański producent odzieży.

Jeśli chodzi o wyobrażenia na temat warunków funkcjonowania zagranicznych firm w Indiach i Bangladeszu, jest na ten temat wiele opinii nie zawsze prawdziwych – wynika z wykładu prof. Aleksandry Jaskólskiej.

Fot. Kazimierz Netka.

Na przykład mitem jest to, że ludzie z różnych kast nie mogą pracować w jednym zespole. Podobnie nieprawdziwe jest sądzenie, ze wiek i płeć mają wpływ na to, jak odbierane jest przez kontrahentów to, co się do nich mówi.

Fot. Kazimierz Netka.

W wielu przypadkach jesteśmy podobni – stwierdził prowadzący seminarium, Stanisław Szultka – przewodniczący Stowarzyszenia Pomorskie w Azji, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Fot. Kazimierz Netka.

Istotne są zagadnienia prawne. Trzeba wziąć pod uwagę kwestię właściwego określenia przedmiotu umowy – warto sprecyzować, o co nam chodzi, co chcemy osiągnąć. Istotne są terminy oraz odpowiedzialność za wykonanie umowy. Trzeba też sprecyzować to według jakiego prawa maja być rozstrzygane spory, a także przeprowadzany arbitraż.

Fot. Kazimierz Netka.

Wchodząc na rynek indyjski – trzeba się dokładnie zastanowić, w którym stanie chcemy działać. Czasami potrzebne jest uzyskiwanie zgody banku centralnego Indii. Najlepszą forma przedsiębiorstwa do działania w Indiach jest spółka.

Bangladesz to rynek prostszy od indyjskiego, bo nie ma tam rozbicia stanowego, jest wiele zachęt udogodnień podatkowych, transferu zysków.

Kontakty polskich form z przedstawicielami biznesmenów z Bangladeszu i z Indii, są dobrze wspominane. Świadczyły o tym wypowiedzi uczestników debaty pt. „Rynki azjatyckie – doświadczenia firm”.

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *