Żuławy – perła Europy. Trwa II etap budowy morskiej drogi wodnej do Elbląga. Już za nieco ponad miesiąc – wielkie otwarcie dla gospodarki, w tym turystyki tego regionu: oddany zostanie do użytku I etap: kanał żeglugowy w poprzek Mierzei Wiślanej

Na zdjęciu: rzeka Elbląg. Źródło fotografii:  materiały prasowe Budimex.

Delta Wisły będzie łatwiej dostępna dla wodniaków z całego świata

Na niedzielę, 17 września 2022 roku, zaplanowano przekazanie do eksploatacji jednej z najważniejszych dla polskiej gospodarki budowy: kanału żeglugowego w poprzek Mierzei Wiślanej, w miejscowości Nowy Świat, gmina Sztutowo. Ukończona zostanie najważniejsza część pierwszego etapu tworzenia drogi wodnej bezpośrednio z Bałtyku do Portu Morskiego Elbląg. Pozostałe dwa etapy obejmują m.in.: modernizację rzeki Elbląg oraz pogłębienie toru wodnego na Zalewie Wiślanym. Oddanie do użytku kanału Nowy Świat zapewni swobodny dostęp bezpośrednio z morza do wielu portów oraz przystani na Zalewie Wiślanym i na Żuławach, a także do unikatowego Kanału Elbląskiego.

Kanał na Mierzei Wiślanej jest już w zasadzie gotowy. A jak przebiegają prace na drugim etapie budowy drogi wodnej z Bałtyku do Elbląga? O tym czytamy w komunikacie, który przekazała nam Magdalena Kierzkowska – Rzecznik Prasowy/Asystent Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni:

Postęp prac na budowie II etapu drogi wodnej: Zalew Wiślany – Zatoka Gdańska

– Wartość kontraktu wynosi ponad 574 mln zł.

– Na budowie pracuje obecnie ok. 200 pracowników i 20 jednostek pływających.

– Zaawansowanie kontraktu wynosi ok. 50%.

Coraz bardziej zaawansowane są prace na drugim etapie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Umowa między inwestorem – Urzędem Morskim w Gdyni, a wykonawcą – firmą Budimex SA została podpisana w kwietniu ubiegłego roku. Wartość kontraktu wynosi ponad 574 mln zł, a czas przewidziany na jego realizację to 24 miesiące.

– Już niedługo, bo 17 września otworzymy Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. To pierwszy etap wielkiego projektu, jakim jest budowa nowej drogi wodnej, która umożliwi otwarcie portu w Elblągu na Bałtyk. Jednym z elementów inwestycji łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską są prace na rzece Elbląg wraz z budową obrotowego mostu w Nowakowie.  Szczególnie cieszy mnie to, że prace w ramach tego zadania również prowadzone są zgodnie z harmonogramem, a zaawansowanie robót osiągnęło już półmetek – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Źródło fotografii:  materiały prasowe Budimex.

Zakres prac wynikający z umowy, obejmuje przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje przeciwpowodziowe wałów ziemnych, budowę przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki oraz budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, wraz ze zmianami układu drogowego.

Źródło fotografii:  materiały prasowe Budimex.

– Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską wchodzi w decydujący etap. Elementem bardzo ściśle związanym z drugim etapem jest droga powiatowa oraz most w Nowakowie, który budujemy jako nową przeprawę. Obecnie wykonywana jest konstrukcja stalowa w miejscu prefabrykacji. Na miejscu mamy wykonane konstrukcje żelbetowe wszystkich podpór. Trwają roboty wykończeniowe związane z tymi podporami – mówi Andrzej Małkiewicz zastępca pełnomocnika do spraw realizacji projektu z Urzędu Morskiego w Gdyni.

Źródło fotografii:  materiały prasowe Budimex.

Aktualnie w ramach inwestycji, wykonawca drugiego etapu, firma Budimex wykonuje roboty hydrotechniczne, takie jak: pogrążanie ścianek szczelnych i ich kotwienie, roboty mikropalowe oraz roboty żelbetowe.

– W tej chwili przede wszystkim realizowane są roboty kafarowe. Mamy zrealizowane 80% pogrążania grodzic, a także ponad połowę mikropali i kleszczy kotwiących tę konstrukcję. Cały kontrakt jest zaawansowany w ok. 50%. W tej chwili na budowie pracuje ok. 200 pracowników i ponad 20 jednostek pływających. Mamy 5 zespołów do pogrążania grodzic i 5 zespołów pogrążających mikropale. Planujemy ukończyć pogrążanie grodzic we wrześniu lub październiku. W sierpniu kończymy podpory obiektu mostowego i rozpoczynamy montaż konstrukcji stalowej. Natomiast w październiku rozpoczynamy roboty drogowe, które też planujemy w znacznej części ukończyć w tym roku – mówi Grzegorz Małasiewicz, Dyrektor ds. Hydrotechniki Rejonu Budimex SA.

Źródło fotografii:  materiały prasowe Budimex.

Zadaniem inwestycji jest ożywienie województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności portu w Elblągu. Nowe rozwiązanie infrastrukturalne ma być motorem rozwoju gospodarczego całego regionu. Budowa nowej drogi wodnej stworzy szansę na rozwój gospodarczy dla wszystkich portów Zalewu Wiślanego, a także znacząco skróci dotychczasową drogę przez Cieśninę Piławską o prawie sto kilometrów.

Po zakończeniu całości prac, droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości i zanurzeniu 4,5 m – poinformowała Magdalena Kierzkowska – Rzecznik Prasowy/Asystent Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

Na zdjęciu: Stawa Gdańsk na Zalewie Wiślanym. Wskazuje najkrótszy szlak wodny od kanału żeglugowego w Nowym Świecie do ujścia Nogatu. Zdjęcie wykonano podczas promocyjnego rejsu, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Żuławy. Fot. Kazimierz Netka.

Jak już wspomnieliśmy, 17 września 2022 roku, nastąpi wielkie otwarcie na Bałtyk polskiej części Zalewu Wiślanego, a także Żuław oraz innych terenów znajdujących się w tym regionie. To będzie wielkie uniezależnienie od Rosji żeglugi na Zalewie Wiślanym. Dotychczas bowiem trzeba korzystać z Cieśniny Pilawskiej, znajdującej się w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.

Na powstaniu kanału zyskają przede wszystkim Żuławy, które perłą całej Europy – ze względu na ich specyfikę oraz historię. Obecny obraz delty Wisły to bowiem dzieło rąk reprezentantów różnych narodów Europy. O promocję tej części naszego kontynentu i Polski dba m.in. Stowarzyszenie Żuławy, koncentrując się zwłaszcza na nagłaśnianiu „Pętli Żuławskiej” – liczących ponad 300 km długości szlaków dla żeglarzy, kajakarzy oraz miłośników innych rodzajów turystyki.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *