ZUS: Ostatnie dni składania wniosków o wsparcie finansowe poprawy warunków pracy

Fot. Kazimierz Netka.

Tylko kilka dni zostało na złożenie wniosku o dofinansowanie projektów przedsięwzięć mających na celu poprawę warunki pracy. Termin upływa 31 sierpnia, a do zdobycia jest w sumie 50 mln. zł

Najwięcej, bo aż pół miliona złotych, mogą otrzymać duże firmy, zatrudniające ponad 250 osób – wynika z informacji, które przekazała nam Agata Muchowska – regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa lubuskiego.

Wysokość dofinansowania zależy od liczby osób, za które pracodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. Mikroprzedsiębiorcy, zgłaszający od 1 do 9 osób, mogą uzyskać dofinansowanie nawet do 90 proc. wartości projektu (nie więcej niż 140 tys. zł), zaś mali, którzy zgłaszają od 10 do 49 osób – do 80 proc. (maksymalnie do 210 tys. zł). Najwyższe dofinansowanie mogą dostać płatnicy, którzy zgłaszają ponad 250 osób. Na projekty inwestycyjno-doradcze mogą uzyskać nawet pół miliona złotych, jednak udział procentowy dofinansowania nie może przekroczyć 20 proc. wartości projektu.

W konkursie wybrane zostaną te projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Dofinansowane będą np. zakupy: maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym; urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.

Trzeba pamiętać, że w konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłatą składek i podatków. Nie mogą też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w likwidacji lub postępowania układowego. Dofinansowanie to przyznawane jest nie częściej niż raz na trzy lata.

Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) ZUS – informuje Agata Muchowska – regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa lubuskiego.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *