20 miliardów złotych dotacji dla samorządów w ramach programu „Polski Ład”. Na jakich zasadach jednostki samorządowe mogą uzyskiwać wsparcie – mówiono w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim podczas spotkania wiceprezesa Banku Gospodarstwa Krajowego i wojewody pomorskiego z samorządowcami

Fot. Kazimierz Netka.

Pandemia poczyniła spustoszenia w realizacji inwestycji. Jest wiele do nadrobienia, ale samorządom brakuje pieniędzy. Z pomocą przychodzi polski rząd

Powstał Rządowy Fundusz „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. Ma on na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez JST – napisano na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) https://www.bgk.pl/polski-lad/?utm_source=search&utm_medium=cpc&utm_campaign=polski_lad_VII2021_priv&gclid=Cj0KCQjwxJqHBhC4ARIsAChq4auo7rZdOdl_EinIbrI_xTnry9yabrKTFR5pM9XQQslVdqiFuuEu_pgaArVqEALw_wcB .

Wysokość bezzwrotnego dofinansowania zależy od rodzaju obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.  Oferta taka wywołała duże zainteresowanie wśród samorządowców. Dofinansowanie jest wysokie, a kwota do przejęcia prze z gminy, miasta, powiaty i województwa dość duża, bo 20 miliardów złotych.

Fot. Kazimierz Netka.

O szczegółach poinformowali 08 lipca 2021 roku w Sali im. Lecha Kaczyńskiego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Tomasz Robaczyński – Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego; Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski – podczas spotkania z samorządowcami i w trakcie briefingu prasowego.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych został utworzony po to, by nastąpiły m.in.: pobudzenie aktywności inwestycyjnej samorządów; rozwój lokalnej przedsiębiorczości; poprawa warunków życia obywateli; powstanie nowych miejsc pracy; wsparcie zrównoważonego rozwoju.

Program, realizowany w ramach Polskiego Ładu to szansa dla Pomorza – mówi Dariusz Drelich – wojewoda pomorski. Spowoduje przyśpieszenie tych inwestycji, które są ważne dla mieszkańców. Przede wszystkim jego priorytetem jest podnoszenie komfortu życia, ale pamiętajmy, że to również szansa na to żeby samorządy przeprowadziły te inwestycje, które w przyszłości pozwolą im się szybciej rozwijać, będą bogatsze, ale i bogatsi będą mieszkańcy

Spotkania konsultacyjne odbywają się we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który obsługuje program https://www.bgk.pl/polski-lad/ .

Fot. Kazimierz Netka.

– Liczymy na to, że właśnie te inwestycje przyczynią się do przyśpieszenia rozwoju społecznego, przyśpieszenia wzrostu PKB – mówił podczas briefingu Tomasz Robaczyński – wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Szczegółowe wiadomości znajdują się m.in. na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego. Oto niektóre informacje na temat nowego programu wsparcia:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. Wysokość dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego inwestycji. Wynosi od 80 do 95 procent kosztów kwalifikowanych. Szczegółowa lista obszarów priorytetowych znajduje się w zakładce „Przeznaczenie środków”.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się w ubiegły piątek, 2 lipca 2021 roku.

Fot. Kazimierz Netka.

W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda JST czy związek JST może zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia; 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł; 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł. Informacje dotyczące naborów dostępne są w zakładce „Nabory wniosków”.

Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane następująco: w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy – po zakończeniu inwestycji; w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy – w 2 – 3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji). Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu planowane są dwa okna płatnicze – informuje Bank Gospodarstwa Krajowego na swej stronie internetowej.

Szczegóły przedstawione są w poniższej prezentacji:

Prezentacja_Polski Ład LONG_20210701 6 lipca 2021

Źródło: Pomorski Urząd Wojewódzki.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.