200 mln złotych od NFOŚiGW na elektryczne autobusy. Początek składania wniosków o wsparcie – w formie dotacji oraz pożyczek – już za niespełna miesiąc.

Na zdjęciu: Elektryczny autobus – pokaz w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Polski pasażerski transport zbiorowy ma szansę stać się bardziej elektryczny. Samorządy oraz firmy przewozowe mogą uzyskiwać finansowe wsparcie na rozwój tzw. elektromobilności, czyli wprowadzenie do komunikacji pojazdów na prąd. 200 mln złotych przeznaczył dla nich Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NFOŚiGW przeznacza 200 mln zł na autobusy elektryczne.

Zakup nowych autobusów elektrycznych, szkolenia kierowców, modernizacja lub budowa stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego – to przedsięwzięcia, które dofinansuje NFOŚiGW w celu obniżenia zużycia energii i paliw w transporcie publicznym. Nabór wniosków rozpocznie się 4 września 2017 roku, a na jednostki samorządu terytorialnego czeka 200 mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 22 września br. będzie przyjmował wnioski w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 2) GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny. Na dotacje przewidziano 41 mln zł, a na pożyczki do 159 mln zł – informują Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy NFOŚiGW i Donata Bieniecka z Departamentu Promocji i Komunikacji NFOŚiGW w Warszawie.

Szansę na wsparcie finansowe mają realizatorzy przedsięwzięć zmierzających do obniżenia zużycia energii i paliw w publicznym transporcie zbiorowym – dotyczących taboru (zakup nowych autobusów elektrycznych, szkolenie kierowców pojazdów publicznego transportu zbiorowego z obsługi bezemisyjnego taboru) lub infrastruktury i zarządzania (modernizacja bądź budowa stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego w zakresie dostosowania do autobusów elektrycznych pod warunkiem, że stacja ładowania wykorzystywana będzie wyłącznie do obsługi publicznego transportu zbiorowego).

O dofinansowanie mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego (JST); spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań JST związanych z publicznym transportem zbiorowym oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy zawartej z JST.

Szczegóły naboru podano na stronie internetowej: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji—gis/konkursy/czesc-2-gepard—bezemisyjny-transport-publiczny/ .

Z informacji podanych pod ww. adresem internetowym wynika, że budżet na realizację celu programu wynosi do 200 000 tys. zł, w tym: dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 41 000 tys. zł; dla zwrotnych form dofinansowania  – do 159 000 tys. zł. Dofinansowanie w formie dotacji przewidziane jest w wysokości do 40 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dofinansowanie w formie pożyczki – do 100% różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dotacją. Wnioski należy składać w terminie od 04.09.2017 r. do 22.09.2017 r., do godz. 15.30.

Kazimierz Netka

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *