75 lat Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Oficjalna inauguracja jubileuszu odbyła się 8 października w Senacie GUMed. Uczelnia powstała zaraz po II wojnie światowej, a teraz jest w stanie „wojny” z koronawirusem. Nowym warunkom podporządkowany jest tok studiów w bieżącym roku akademickim

Fot. Paweł Sudara/GUMed.

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUMed). Prawie 30 osób na jedno miejsce na kierunku lekarsko – dentystycznym. 200 obcokrajowców na I roku. 23 olimpijczyków.

Fot. Kazimierz Netka

Blisko 1650 studentów pierwszego roku rozpoczęło naukę w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 odbyła się 8 października br. w 75 rocznicę utworzenia Uczelni. Z uwagi na sytuację epidemiczną wydarzenie zorganizowano w skromniejszym gronie, a całość była transmitowana za pośrednictwem uczelnianych mediów społecznościowych – wynika z informacji, które przekazała nam dr n. hum. Joanna Śliwińska – rzecznik prasowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Oto ciąg dalszy komunikatu:

Fot. Paweł Sudara/GUMed

Uroczystość rozpoczęło tradycyjne przemówienie Rektora. W swoim wystąpieniu prof. Marcin Gruchała podkreślił, że GUMed jest jedną z wiodących uczelni publicznych w Polsce i najlepszą szkołą medyczną w kraju. Uniwersytetem, którego wysoki potencjał naukowy, badawczy i rozwojowy doceniło międzynarodowe grono ekspertów, plasując GUMed w prestiżowym gronie 10 uczelni badawczych.

Fot. Kazimierz Netka

– Jako rektor jestem dumny ze świadectwa, jakie w ostatnich miesiącach dali nasi pracownicy, studenci i doktoranci w obliczu nieznanej i groźnej choroby. Dziękuję za to, że w tej wyjątkowej sytuacji wykazaliście się profesjonalną i dojrzałą postawą, stając na pierwszej linii walki z epidemią – podkreślił prof. Gruchała. – Swoim zaangażowaniem i bezinteresowną chęcią niesienia pomocy zdaliście najważniejszy egzamin z odpowiedzialności za drugiego człowieka, służenia zdrowiu i życiu ludzkiemu bez względu na okoliczności.

Fot. Paweł Sudara/GUMed

Ponadto Rektor przypomniał cenne inicjatywy członków społeczności naszej Uczelni oraz podmiotów leczniczych podjęte w czasie pandemii, do których należało utworzenie pierwszych w kraju Centrów testowych COVID-19 w formule drive-thru, powołanie w UCK Pracowni Diagnostyki Molekularnej Wirusa SARS-CoV-2 oraz profesjonalną opiekę nad pacjentami i zaangażowanie w niesienie pomocy chorym zakażonymi i z podejrzeniem zakażenia koronawirusem wysokiej klasy specjalistów z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Centrum Medycyny Rodzinnej oraz Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego.

W swoim wystąpieniu Rektor GUMed podkreślił, że w środowisku naukowym, a zwłaszcza wśród członków społeczności uczelni medycznej nieakceptowalne jest negowanie istnienia wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej przez niego pandemii. Naganne jest również lekceważenie obowiązujących zaleceń w zakresie stosowania metod i środków ochrony przed zakażeniem, których skuteczność jednoznacznie potwierdziły najpoważniejsze autorytety w dziedzinie medycyny, wirusologii i epidemiologii.

– Jesteśmy uczelnią, która realizuje swoją misję w oparciu o rzetelną wiedzę medyczną i wiarygodne dowody naukowe. Nie możemy ulegać ani tym bardziej propagować treści nieprawdziwych i społecznie szkodliwych – powiedział prof. Gruchała. – W trosce o bezpieczeństwo swoje i innych zachowujmy się odpowiedzialnie i rozważnie, pamiętajmy o zachowaniu dystansu, częstym myciu i dezynfekcji rąk oraz prawidłowym stosowaniu osłon na usta i nos. Te z pozoru proste działania mogą nas uchronić przed możliwością zakażenia i jego niebezpiecznymi skutkami.

Zdaniem rektora Gruchały znaczącym krokiem na drodze tworzenia gdańskiego ośrodka akademickiego jest powołanie Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Gdańską.

– Zacieśnienie naszej dotychczasowej dobrej współpracy pozwoli jeszcze intensywniej i efektywniej wykorzystać wzajemny potencjał w zakresie prac naukowych, badawczych, dydaktycznych i rozwojowych. Jestem przekonany, że dzięki takim decyzjom wkrótce z sukcesem będziemy mogli konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie – zaznaczył Rektor.

Fot. Paweł Sudara/GUMed

Symboliczny wymiar, związany z budową silnego, zintegrowanego i konkurencyjnego europejskiego ośrodka akademickiego w Gdańsku, miała niedawna uroczystość nadania godności honorowych pierwszym rektorom uczelni Pomorza demokratycznie wybranym po przemianach ustrojowych, jakie się dokonały w Polsce w 1989 roku. Tytułami doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego doceniono prof. Stefana Angielskiego – rektora naszej Uczelni w latach 1990-1993, prof. Zbigniewa Grzonkę – rektora Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1990-1996 oraz prof. Edmunda Wittbrodta – rektora Politechniki Gdańskiej w kadencji 1990-1996.

Fot. Paweł Sudara/GUMed

Kończąc swoje wystąpienie prof. Gruchała podziękował całej społeczności uniwersyteckiej za okazane zaufanie i powierzenie na kolejne cztery lata odpowiedzialnej funkcji rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracowników, studentów i doktorantów zaprosił do udziału w rozpoczynającej się wraz z nowym rokiem akademickim kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą Kultura Szacunku. Ma ona na celu wzmocnienie atmosfery wzajemnego zrozumienia, równości i empatii w środowisku uniwersyteckim, przeciwdziałające i zapobiegające jakimkolwiek przejawom dyskryminacji.

– To niezwykle ważne, by w przestrzeni uniwersyteckiej nie bagatelizować ani tym bardziej tolerować działań noszących znamiona molestowania, mobbingu i nietolerancji. Z definicji uniwersytet jest wyjątkowym forum wymiany myśli i doświadczeń, dyskusji i ścierania się często różnych poglądów. Niezależnie od tego, co nas dzieli, musimy umieć słuchać i rozmawiać ze sobą, z szacunkiem i zrozumieniem dla inności – podkreślił Rektor GUMed.

Życząc wielu sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, Rektor ogłosił oficjalne rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021.

Po przemówieniu inauguracyjnym Rektora list prezydenta Andrzeja Dudy odczytała prof. Edyta Szurowska, prorektor ds. klinicznych. Tradycyjnie inauguracji towarzyszyło wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych, poprzedzone wystąpieniem wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha.

Fot. Paweł Sudara/GUMed

Ceremonię wręczenia nagrody Primus Inter Pares poprowadził prorektor ds. studenckich dr hab. Tomasz Smiatacz. W tym roku nagrodzono trzy najlepsze absolwentki: Zofię Lasocką z Wydziału Lekarskiego, Sandrę Kałwak z Wydziału Farmaceutycznego, Sylwię Czaję Stolc z Wydziału Nauk o Zdrowiu. Głos zabrali również: prof. Jacek Witkowski – dyrektor Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed, przedstawiciele studentów i doktorantów oraz absolwentów. W imieniu tych ostatnich kilka słów skierowanych do społeczności GUMed przesłali – dr Brown Chigadu Kamanga z Zambii oraz dr Maria Morales Bayona z Peru.

Fot. Paweł Sudara/GUMed

Z okazji inauguracji nowego roku akademickiego, obok wielu listów okolicznościowych, które wpłynęły do Uczelni, mogliśmy wysłuchać życzeń gości honorowych. Z przekazem do społeczności GUMed zwrócili się: Józefa Szczurek-Żelazko – sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego, Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Miasta Gdańska oraz prof. Piotr Stepnowski – dyrektor nowo powołanego Związku Uczelni w Gdańsku.

Niezwykle interesujący i inspirujący wykład inauguracyjny pt. Lekcja COVID-u wygłosił dr hab. Tomasz Smiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych GUMed, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych.

Dziękując wszystkim za obecność, rektor Gruchała zaprosił do odwiedzenia online wystawy okolicznościowej w Muzeum GUMed pt. Migawki z 75 lat Uczelni. Zachęcił również do zapoznania się z publikacją wydaną na jubileusz 75-lecia zatytułowaną Gdański Uniwersytet Medyczny to ludzie, inauguracyjnym numerem Gazety GUMed oraz do posłuchania najnowszej płyty uczelnianego Chóru. Uroczystość zakończyło odśpiewanie Gaudeamus Igitur przez Chór Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcją dr. Błażeja Połoma – poinformowała dr n. hum. Joanna Śliwińska – rzecznik prasowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Fot. Kazimierz Netka

Po inauguracji, w budynku Atheneum Gedanense Novum GUMed, z przedstawicielami mediów spotkali się m.in.: rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marcin Gruchała; dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. Wojciech Kamysz; kierownik Działu Rekrutacji – dr hab. Sławomir Wójcik; dr n. hum. Joanna Śliwińska – rzecznik prasowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; absolwentka Uczelni Zofia Lasocka z Wydziału Lekarskiego wyróżniona nagrodą Primus Inter Pares.

Fot. Kazimierz Netka

Wyniki tegorocznej rekrutacji

Oferta edukacyjna GUMed od lat jest wysoko oceniana przez maturzystów. W 2020 roku dokumenty aplikacyjne na studia polskojęzyczne złożyło ponad 12 500 osób. Tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszył się kierunek lekarsko-dentystyczny, na który formularze rekrutacyjne złożyło 1400 osób (29,8 os. na miejsce), lekarski 3 896 osób (12,3 os. na miejsce) oraz fizjoterapia – 474 osób (7,9 os. na miejsce). Nie brakowało również chętnych do podjęcia nauki na kierunku psychologia zdrowia – ­­311 os. (6,9 os. na miejsce), analityka medyczna – 351 os. (6,4 os. na miejsce), techniki dentystyczne (6,4 os. na miejsce), dietetyka – 345 os. (5,8 os. na miejsce), ratownictwo medyczne – 152 os. (5,1 os. na miejsce), i farmacja – 649 os. (4,6 os. na miejsce). Co istotne, wśród wymienionych kandydatów znalazło się wielu laureatów konkursów i olimpiad krajowych oraz międzynarodowych. Dwudziestu trzech z nich rozpoczyna w tym roku naukę na kierunku lekarskim.

Fot. Kazimierz Netka

Niezmiennie na wysokim poziomie utrzymuje się zainteresowanie ofertą kształcenia w języku angielskim. 789 kandydatów ubiegało się o miejsce na kierunku lekarskim English Division (4,61 os./miejsce), a ponad 70 na pielęgniarstwo i ponad 40 na farmację anglojęzyczną. Studia na pierwszym roku rozpoczęło niemal 200 obcokrajowców z bliższych (Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia) i dalszych części świata, m. in. Iranu, Indii, Tadżykistanu, Rwandy, Zimbabwe, Panamy, Kamerunu i Nigerii – wynika z informacji, które przekazała nam dr n. hum. Joanna Śliwińska – rzecznik prasowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kresowianie twórcami uczelni

Warto poznać przeszłość Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Najpierw, w 1945 roku czyli 75 lat temu, na ruinach zniszczonego przez wojnę Gdańska, powstała Akademia Lekarska. Jej głównymi twórcami byli Kresowianie – ekspatrianci z wschodnich ziem II Rzeczypospolitej. To profesorowie z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w znacznej mierze stanowili trzon ówczesnej Kadry akademickiej i rodzącej się wówczas Akademii Lekarskiej. Wśród założycieli naszej uczelni byli również lekarze, wykładowcy, badacze pochodzący z innych ośrodków, na przykład warszawskiego – mówił prof. Marcin Gruchała – rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Tak, jak społeczność Gdańska formowała się z wielu napływowych osób po II wojnie światowej, tak również społeczność akademicka była wówczas pewną mozaiką. Zachęcam do wirtualnego zwiedzania naszego Muzeum, zapoznania się z historią najwcześniejszego nauczania medycyny w Gdańsku po II wojnie światowej – powiedział rektor prof. Marcin Gruchała, podczas konferencji prasowej.

Więcej wiadomości na temat historii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego można znaleźć na stronach: https://gumed.edu.pl/410.html oraz https://muzeum.gumed.edu.pl/61665.html .

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *