Pomorze przygotowuje się do walki o unijne pieniądze, rozdzielane centralnie, w Brukseli, na lata 2021 – 2027. Podczas regionalnego webinarium poznawano programy: HORYZONT EUROPA, LIFE, ERASMUS, EU4HEALTH. Generalnie, chodzi o wzmocnienie całej UE

Źródła ilustracji: Film i prezentacje pokazane podczas webinarium.

Nowa zasada: Przepływ mózgów – czyli zapewnienie szerszego uczestnictwa państw członkowskich w udoskonalaniu Wspólnoty. Nowy program: EU4HEALTH – w związku z koronawirusem

Za kila miesięcy, czyli od stycznia 2021 roku, zacznie się nowe perspektywa wieloletniego finansowania przedsięwzięć w Unii Europejskiej. Do tej pory, Polska ma sukcesy w wykorzystywaniu unijnego wsparcia i tak powinno być dalej. Żebyśmy nie zmarnowali okazji, musimy się dobrze przygotować do absorpcji unijnych pieniędzy, zwłaszcza z zasobów, które są rozdzielane centralnie, czyli w Brukseli. Takimi programami finansowania, odnośnie których decyzje zapadają w Komisji Europejskiej, są np. HORYZONT EUROPA, LIFE, ERASMUS, EU4HEALTH. Niektóre istnieją już od dawna, ale w przyszłej perspektywie unijnego finansowania zasady przyznawania wsparcia w tych programach nieco się zmienią.

Co będzie nowego? O tym można było dowiedzieć się, podczas „Pomorskiego regionalnego webinarium poświęconego przyszłości programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską: HORYZONT EUROPA, LIFE, ERASMUS, EU4HEALTH” zorganizowanego przez Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Mieliśmy przyjemność, wraz z ponad setką innych osób, uczestniczyć w tym zdalnym szkoleniu. Moderatorką webinarium była Monika Cholewczyńska-Dmitruk – Kierownik Referatu Programów Międzynarodowych, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Wiedzę przekazywali także inni wybitni specjaliści, praktycy, z Komisji Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Ministerstwa Zdrowia, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, z przedsiębiorstw, instytucji państwowych, organizacji pozarządowych. Kto nie mógł uczestniczyć w tym webinarium – nie wszystko z stracił. Spotkanie było nagrywane, a film z tego wydarzenia zostanie opublikowany. Więcej wiadomości znajduje się na stronie: https://programymiedzynarodowe.pomorskie.eu/ – zachęca kierownik Monika Cholewczyńska-Dmitruk.

Otwarcia spotkania dokonał Adam Mikołajczyk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Pan dyrektor, mówiąc o idei spotkania, powiedział, że zadaniem Departamentu, a zwłaszcza Referatu Programów Międzynarodowych, jest asystowanie, pomaganie jednostkom, podmiotom, realizującym unijne projekty – na etapie przygotowywania tych projektów, a także podczas starań o finansową pomoc i realizacji projektów wspieranych z programów zarządzanych w Brukseli. Partnerami zespołu zajmującego się programami międzynarodowymi w Urzędzie Marszałkowskim są nie tylko samorządy, ale również np. instytucje z otoczenia biznesu, uczelnie, organizacje pozarządowe. W ramach tej misji, zespół stara się rozwiewać mity i obawy związane z aplikowaniem o finansowe środki międzynarodowe, czyli ze składaniem wniosków o pieniądze z programów zarządzanych w Brukseli . Zespół jest też forum wymiany doświadczeń.

Skuteczne staranie się o fundusze zarządzane z Brukseli jest bardzo ważne. Warto się tego nauczyć, gdyż środków unijnych do rozdysponowania na szczeblu krajowym czy wojewódzkim raczej nie będzie przybywać. Zauważalne jest bowiem przesunięcie w kierunku centralizacji, ku programom finansującym w skali całej Unii Europejskiej. Chcemy przyjrzeć się czterem takim programom – mówił dyrektor Adam Mikołajczyk, witając prelegentów.

 

Program Horyzont Europa przedstawił Dominik Sobczak, reprezentujący European Commission, DG Research and Innovation.

W prezentacji, którą wyświetlił dyrektor Dominik Sobczak, zauważyliśmy zapis o przepływie mózgów – czyli o zapewnieniu szerszego uczestnictwa beneficjentów w zakresie doskonałości

Jak ten program, Horyzont, był przydatny dotychczas, w praktyce? O tym słuchacze webinarium dowiedzieli się podczas wykładu pt. „Horyzont 2020 – doświadczenia w programie”, który wygłosiła Agnieszka Łukaszewska – Dyrektor w Przedsiębiorstwie Robót Elewacyjnych FASADA Sp. z. o. o

Jak wspomnieliśmy, Polska skutecznie wykorzystuje pieniężne wsparcie napływające z Brukseli. Jednak, nie we wszystkich programach mamy odpowiednio wielkie udziały. Na przykład, program LIFE słabo wykorzystujemy. Jak można robić to skutecznie? – wyjaśniała Małgorzata Piecha – reprezentująca European Commission, Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) Unit B.3. LIFE, w wykładzie pt. „Program LIFE”.

A jak jest w praktyce? „Program LIFE – doświadczenia w programie” przedstawiła Paulina Sopek, Koordynator projektu LIFE w Słowińskim Parku Narodowym.

Temat: „Program ERASMUS” przedstawiła Iwona Morawicz z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Do tej pory jest Erasmus+. W następnym, 7-letnim okresie finansowania, „plus” zniknie z nazwy Erasmusa.

A jakie korzyści mamy z tego programu z plusem? Mówiła o tym Magdalena Herszkowicz – Dyrektor Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni, wygłaszając wykład pt. „Program ERASMUS – doświadczenia w programie”

Bardzo związany z pandemią jest Program EU4HEALTH. Mówiła o nim Krystyna Drogoń z Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia.

Polska, w tym Pomorskie, mogą pochwalić się sukcesami w czerpaniu z poprzedniego programu finansowania zdrowia przez Komisję Europejską. O tym mówiła, w wykładzie pt. „Program HEALTH – doświadczenia w programie”, prof. dr hab. Ewa Bień, reprezentująca Katedrę i Klinikę Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wkrótce odbędą się następne seminaria, zdalne, dotyczące wykorzystywania unijnych pieniędzy. Na 19 października zaplanowane jest seminarium dotyczące sposobów skutecznego aplikowania o środki w ramach Single Market Programme 2021-2027 na bazie doświadczeń z aplikacji w programie COSME 2014-2020.

Źródła ilustracji: Film i prezentacje pokazane podczas webinarium

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *