Apel Lecha Wałęsy o pokój na świecie

Międzynarodowa konferencja liderów skautingu w Gdańsku

Apel Lecha Wałęsy o POKÓJ

Ważne wystąpienie Lecha Wałęsy na temat sytuacji międzynarodowej miało miejsce w trakcie otwarcia „Forum Komisarzy Zagranicznych”, gromadzące liderów organizacji skautowych z 40 krajów Europy – w piątek 15 stycznia o godzinie 9.00 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.
Fot. W+éodzimierz Amerski 035

Po wystąpieniu Lecha Wałęsy został odczytany jego apel następującej treści: „Dzisiejsza technologia pozwala zdobywać kosmos. Komputer i Internet jest przedmiotem codziennego użytku, a Świat nawet przez jeden dzień nie potrafi się zjednoczyć wokół rzeczy dla człowieka najważniejszej – życia w pokoju.

Miliony ludzi cierpią głód i poniżenie przez to, że wokół nich trwa wojna. Dzieci pozbawiane są szkół, wierni są wyganiani ze świątyń. Ludzie zamiast pracować i radować się – żyją w nieustannym strachu i cierpieniu lękając się o życie swoje i swoich najbliższych. Każdy dzień wojny to dzień wielkiego nieszczęścia. Żyjemy w takim czasie, kiedy jest potrzeba głośnego wołania o „Pokój na ziemi”. Widząc, że Świat nie potrafi dzisiaj budować zgody i zakończyć trwających współcześnie konfliktów – Jako laureat pokojowej nagrody Nobla zwracam się z apelem do wszystkich Przywódców tego Świata. Zagwarantujmy ludziom choć chwilę wytchnienia. Uczyńmy wszystko co jest w naszej mocy, by dać Światu chwilę spokoju. W starożytnych czasach takim wydarzeniem były Igrzyska Olimpijskie. Na czas ich trwania przerywano wszelkie spory i wojny. Ogłaszano Święty Pokój”, który był „Gwarancją bezpieczeństwa”. Apeluję: – Niech Olimpiada 2016 roku w Rio de Janeiro stanie się przełomowym momentem w naszej historii. „Niech znowu zacznie obowiązywać „Święty Pokój” w czasie trwania Igrzysk Olimpijskich”.

Apeluję i proszę o przerwanie toczonych wojen na świecie, z nadzieją, że ten czas może pomóc uzyskać więcej – trwały pokój. Apeluję o to z respektem dla godności życia, dla najwyższych wartości, w obowiązku do innych i w poczuciu odpowiedzialności za siebie. Wszak nie ma takiej ceny, której nie warto zapłacić, aby zapanował POKÓJ.

Niech dla nas wszystkich będzie to sprawą honoru i odpowiedzialności. Każdy dzień bez wojny, to dzień nadziei na pokój w Świecie!

Fot. W+éodzimierz Amerski 055

Forum Komisarzy Zagranicznych 2016, to międzynarodowa konferencja liderów skautingu, która w dniach 15 – 17.01 odbywa się w Gdańsku i jest organizowana co trzy lata przez europejskie regiony światowych organizacji skautowych WOSM (World Organization of the Scout Movement) i WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts).
Fot. W+éodzimierz Amerski 083
Biorą w niej udział przedstawiciele zarządów organizacji skautowych odpowiedzialni za kontakty międzynarodowe ze wszystkich krajów Europy. Ponadto uczestnikami są osoby zasiadające we władzach WOSM i WAGGGS, głównie szczebla europejskiego, ale nie tylko. Udział w Forum zapowiedzieli również szefowie światowego skautingu, w tym przewodniczący Światowego Komitetu Skautowego – João Armando Gonçalves.

Fot. Włodzimierz Amerski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *