Powstaje mapa niebezpieczeństw w Polsce

MSWiA precyzuje zasady tworzenia kartograficznego obrazu zagrożeń w miastach, wioskach, na plażach, ulicach, szosach, dworcach, w środkach lokomocji publicznej, w parkach, lasach…

Pomóż; wskaż miejsca, których teraz lepiej unikać. Po to, by za kilka miesięcy można było je spokojnie odwiedzać.

Nadarza się niezwykła okazja „przerzedzenia” szeregów przestępców w Polsce. A przynajmniej zidentyfikowania miejsc gromadzenia się chuliganów, handlu narkotykami, przechowywania złodziejskich łupów. Każdy obywatel może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na przykład w pobliżu swego miejsca zamieszkania, na osiedlu w dzielnicy, w całym województwie czy kraju. Umożliwia to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), które rozpoczęło prace nad mapą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Informowaliśmy o tym w artykule: „Mieszkańcy powiedzą, co o chuliganach wiedzą” w dniu 13 stycznia 2016 roku. Teraz przedstawiamy więcej szczegółów, przekazanych nam przez MSWiA.

Polska dla Polaków

Na zdjęciu: Chuligani pozostawiają po sobie wyraźne ślady. Dowodem może być ten napis – na jednym z budynków w Gdańsku Dolnym Mieście. Fot. Kazimierz Netka.

– Wiceminister Jarosław Zieliński zwrócił się do komendanta głównego policji o pilne przygotowanie koncepcji mapy bezpieczeństwa – wynika z informacji, które otrzymaliśmy z Wydziału Prasowego wspomnianego resortu. – Wiceszef MSWiA zaprasza także do współpracy wojewodów i samorządowców. Mapa określi skalę i rodzaj zagrożeń występujących w naszym kraju. Pozwoli również na racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych policji oraz kierowanie sił i środków w miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa.

Mapa będzie powstała na podstawie danych policji oraz informacji zebranych w ramach współpracy z lokalnymi społecznościami. Opierać się więc będzie m.in. na wynikach debat i konsultacji społecznych, zaangażowaniu organizacji pozarządowych, wojewodów, samorządów, lokalnych mediów oraz innych zainteresowanych osób, które posiadają wiedzę nt. zagrożeń na danym terenie.

Mapa ma zawierać informacje m.in. o przestępstwach pospolitych i kryminalnych (np. bójki, pobicia, gwałty, zabójstwa, kradzieże) oraz drogowych. Ponadto uwzględnione zostaną wybrane kategorie przestępstw gospodarczych i narkotykowych.

Takie zestawienie pozwoli na określenie rodzajów zagrożeń w terenie oraz poczucia bezpieczeństwa Polaków, zarówno tych zamieszkujących duże miasta, jak i mniejsze miejscowości. Na jej podstawie łatwiej będzie zidentyfikować niebezpieczeństwa, a następnie zaplanować racjonalne działania w miejscach, gdzie jest to uzasadnione. Chodzi tu m.in. o rozlokowanie środków, liczbę funkcjonariuszy i ich odpowiednie przeszkolenie, a nawet podjęcie decyzji dotyczących odtworzenia lub utworzenia komisariatów czy posterunków.

Koncepcja przygotowywania mapy oraz sposoby prowadzenia konsultacji społecznych mają być przygotowane do 21 stycznia 2016 roku. Jak podkreśla wiceminister Jarosław Zieliński, prace nad mapami powinny zostać zakończone w pierwszym kwartale tego roku. Ostateczna weryfikacja kategorii przestępstw umieszczanych na mapie będzie należała do KGP i MSWiA – informuje Wydział Prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

My także włączamy się w przygotowywanie wspomnianej mapy. Pragniemy poznać opinie naszych Czytelników na temat uwidocznienia na mapach miejsc popełniania przestępstw, gromadzenia się chuliganów. Zdarza się bowiem, że złoczyńcy dają się nam we znaki tuż przed progiem domu, w którym mieszkamy; demoralizują dzieci, używają wulgarnego słownictwa, brudzą, niszczą instalacje, samochody. Wiadomości na ten temat można przekazywać mailem, pod adres: redaktor@pulsarowy.pl . Liczymy też na pomoc np. instytucji państwowych i samorządowych, policji, straży gminnych i miejskich, organizacji pozarządowych, straży ochrony kolei. Każda wiadomość, sugestia, uwaga, zostaną przeanalizowana i uwzględniona w opracowaniu map.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *