Banki w Czystym Powietrzu. Coraz bliżej jest ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu”. Siedem banków przyłączyło się do wspierania inwestujących w nowoczesne urządzenia grzewcze. Stosowne umowy podpisano w siedzibie Związku Banków Polskich

Źródła ilustracji: transmisja z konferencji podczas podpisania umów w ZBP.

Bank – po wyrażeniu zgody przez wnioskodawcę – prześle za niego wniosek o dotację do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Są nowe udogodnienia w dofinansowywaniu przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości tej części atmosfery, którą oddychamy. Banki zadeklarowały daleko idącą pomoc finansową we wspieraniu inwestorów kredytami i dotacjami. Stosowne umowy podpisano 14 kwietnia 2021 roku w siedzibie Związku Banków Polskich. Gospodarzem wydarzenia był Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes Związku Banków Polskich, w obecności m.in. Michała Kurtyki – Ministra Klimatu i Środowiska. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć (zdalnie) w tym zawieraniu umów.

Szczegółowe informacje przekazał nam Wydział Komunikacji Medialnej, Departament Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Oto ciąg dalszy:

Coraz bliżej ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu”. Umowy o współpracy z pierwszymi siedmioma bankami podpisane!

– „Zwiększamy dostępność programu »Czyste Powietrze«. Współpraca z bankami poszerza nasze kanały dystrybucji dotacji na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych” – mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka o podpisanych dzisiaj przez Narodowy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej umowach z bankami, które planują uruchomić kredyty antysmogowe. Łączny budżet, w ramach którego banki będę przekazywać do wfośigw wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytów na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem „Czyste Powietrze”, to 1,5 mld złotych.

– Dołączenie banków do programu »Czyste Powietrze« jest kluczowe z punktu widzenia jego realizacji. To gigantyczny modernizacyjny program, który ma podnieść jakość powietrza i standard życia Polaków. Kolejny kanał dystrybucji – środków zwrotnych i bezzwrotnych – z pewnością przełoży się pozytywnie na ilość składanych wniosków. To kolejny krok w kierunku zmiany programu i realizacji zaleceń naszych partnerów – mówi pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze Bartłomiej Orzeł.

– Jesteśmy coraz bliżej uruchomienia tzw. ścieżki bankowej w programie »Czyste Powietrze«. Udzielenie przez banki pierwszych kredytów z dotacją planowane jest w połowie tego roku. Do tego niezbędne jest zakończenie trwających jeszcze prac nad systemami IT, przeszkolenie doradców bankowych oraz uruchomienie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami z NFOŚiGW, stanowiącego system gwarancyjny udzielanych przez banki »zielonych« kredytów w programie – wyjaśnia prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.

– Siedem pierwszych banków, które jako pierwsze wyraziły chęć wspólnego wdrażania programu »Czyste Powietrze«, i pokrywają swoim zasięgiem cały kraj przez ponad trzy i pół tysiąca placówek – podpisało już stosowne umowy, ale także prowadzimy rozmowy z kolejnymi bankami komercyjnymi, zainteresowanymi wprowadzeniem kredytu antysmogowego – zapowiada prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

Banki, które jako pierwsze wprowadzą ścieżkę bankową towarzyszącą programowi „Czyste Powietrze” to: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB.

Dostępne środki, w ramach których banki będą mogły obsługiwać wnioski o dotacje w „Czystym Powietrzu” – łącznie do 1,5 mld zł – rozdzielono proporcjonalnie, w oparciu o wolumen planowanej na lata 2021-2022 akcji kredytowej. Banki będą miały możliwość elastycznego dysponowania przyznanym limitem w tym czasie.

Warunkiem przystąpienia do programu „Czyste Powietrze” było zapewnienie przez banki możliwości składania wniosków o kredyt w ramach programu w każdym województwie. Podpisane dzisiaj umowy gwarantują Polakom dostęp do placówek bankowych w całym kraju, gdzie do dyspozycji będą przeszkoleni przez NFOŚiGW doradcy, którzy udzielą niezbędnych informacji i pomogą w złożeniu wniosku o kredyt i dotację na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu w danym banku. To oznacza, że wnioskodawca załatwi wszystko w jednym „okienku” bankowym, ponieważ bank – po wyrażeniu zgody przez wnioskodawcę – prześle za niego wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wfośigw.

Przygotowywana ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje też objęcie kredytów gwarancjami BGK z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji. Dzięki tym gwarancjom, banki kredytujące będą mogły zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem – wynika z informacji, które przekazał nam Wydział Komunikacji Medialnej, Departament Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Informacje na ten temat znajduj a się też na stronie:

https://www.gov.pl/web/klimat/coraz-blizej-sciezka-bankowa-w-czystym-powietrzu-umowy-o-wspolpracy-z-pierwszymi-siedmioma-bankami-podpisane?fbclid=IwAR3gQ0CM2Y-vfRqxPqUDDiPLw4m9_sLHI-Ju74XYa4v2Wxqx_ESvl2AbEtU

Ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w porozumieniu z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), nabór banków do programu „Czyste Powietrze” zakończył się 23 lutego br. Złożono osiem aplikacji i wszystkie uzyskały pozytywne decyzje.

Współpraca z bankami ułatwi dostęp do dofinansowania na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych.

Źródła ilustracji: transmisja z konferencji podczas podpisania umów w ZBP.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *