Pomorskie coraz bardziej brnie w innowacje. Pomorska podróż – w tej wędrówce pomorskich przedsiębiorców wydatnego wsparcia udzielają Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, a także ekspertka: Paula Wąsowska

Źródła ilustracji: Transmisja z webinarium.

Podczas poprzednich webinariów mówiono m.in. o wsparciu finansowym. Teraz – o ocenie innowacji

W czasach globalizacji nie warto robić czegoś, co nas nie odróżni i nie przyniesie korzyści, teraz albo w przyszłości

W środę, 14 kwietnia 2021 roku, odbył się kolejny etap eskapady: „Pomorska Podróż. Kierunek innowacje”, z drugiego cyklu pod nazwą „Paliwo dla innowacji – czyli jak zwiększyć szansę na komercjalizację”, organizowane przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach unijnego projektu Smart Progress. Temat spotkania brzmiał: „Ocena innowacji”. Mówiła o tym zagadnieniu ekspert Paula Wąsowska, DBA. Oto cele spotkania: przedstawienie procesu oceny innowacji; wskazanie na kluczowe elementy oceny (technologia, finanse, konkurencyjność); inspiracja do innowacji w modelu biznesowym.

Poruszono następujące zagadnienia: Czym różnią się innowacyjne projekty od innych? Kryteria oceny; Analiza modeli biznesowych. Kanwa strategii Osterwaldera; Ocena innowacji pod kątem finansów, technologii, rynków docelowych. Ocena gotowości technologicznej produktu. Ocena planu finansowego; Ocena oferty wartości i wpływu na obecną oraz przyszłą konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Wprowadzenia do tematyki webinarium dokonały Jaśmina Zwierz – project manager Zespołu ds. Wsparcia Przedsiębiorczości i Innowacyjności w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i Justyna Szybska-Lewandowska reprezentująca Referat Innowacji i Przedsiębiorczości, Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Panie poinformowały m.in. że Spotkanie tematyczne „Ocena Innowacji” jest realizowane w ramach projektu pt. „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

Co wynika z przedstawionej problematyki? Przede wszystkim to, że do innowacyjności potrzebna jest przede wszystkim wiedza. Nie tylko inżynierów, ale też marketingowców, ekonomistów, zarządcza. Kto posiada tak szerokie wykształcenie jest skarbem dla przedsiębiorstwa. Pod warunkiem, że potrafi wykorzystać swa mądrość. Oczywiście, nieodłącznym składnikiem talentu innowacyjnego jest kreatywność, umiejętność tworzenie czegoś nowego i nadającego się do komercjalizacji, do monetyzacji, czyli zamiany na pieniądze, a chodzi nie tylko o zarabianie, ale też np. o oszczędzanie. O tym mówiła pani ekspert Paula Wąsowska.

Innowacyjność ma doprowadzić do tego, by przedsiębiorstwo stało się bardziej konkurencyjne, bardziej rozpoznawalne. W czasach VUCA (skrót od słów: Volatility (zmienność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność), Ambiguity (niejednoznaczność) sytuacji oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej), trzeba myśleć nowatorsko. Nie można robić czegoś co nas nie odróżni od innych – mówiła pani ekspert.

Kolejne spotkanie zdalne w ramach cyklu: „Pomorska podróż. Kierunek innowacje”, już wkrótce.

Źródła ilustracji: Transmisja z webinarium.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *