Programy Interreg – spotkania informacyjne od 30 marca 2021 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Współpracy Terytorialnej (MFiPR DWT) przygotowuje przyszłych beneficjentów i realizatorów projektów do sięgania po pieniądze z nowego wspólnotowego podziału

Źródła ilustracji: transmisja z webinarium.

Jak zdobywać unijne dotacje na współpracę z przyjaciółmi z krajów i regionów zagranicznych?

Trwa przekazywanie wiedzy na temat realizacji unijnych programów Interreg: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, Europa na lata 2021-2027. Spotkania informacyjne, w formie webinariów, organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zainteresowaliśmy się tymi szkoleniami – przekazywanie wiedzy na temat korzystania z unijnego wsparcia i zapisaliśmy się na owe zdalne seminaria.

Pierwsze z cyklu trzech spotkań informacyjnych odbyło się 30 marca 2021 roku i uczestniczyło w nim wielu słuchaczy. To pokazuje, jak wielkie jest w Polsce zainteresowanie tym programami międzynarodowymi i jak bardzo potrzebna jest społeczeństwu wiedza na ten temat. Podczas webinariów uczestniczące w nich osoby nie tylko dowiadują się, jakie będą możliwości pozyskiwania unijnych pieniędzy w w ramach Interreg na lata 2021 – 2027. Omawiane są zasady tych programów, zakres tematyczny, charakterystyka projektów, a także planowane terminy pierwszych naborów wniosków. Uczestnicy dowiadują się też jak udało się zrealizować projekty w poprzedniej perspektywie finansowej, czyli w latach 2014 – 2020. Podczas webinarium w dniu  30 marca swoim doświadczeniem w realizacji międzynarodowych przedsięwzięć podzieliły się: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – projektem iEER – Stymulowanie innowacyjnego ekosystemu przedsiębiorczości w regionach dla młodych przedsiębiorców, realizowanym w programie Interreg Europa oraz Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca – projektem ReStartBSR (dotyczącym budowania potencjału instytucjonalnego innowacyjnych podmiotów w celu wspierania przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej), realizowanym w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Więcej wiadomości na ten temat znajduje się na stronie:

https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/programy-interreg-region-morza-baltyckiego-europa-srodkowa-europa-na-lata-2021-2027-podsumowanie-spotkania-informacyjnego-z-30-marca-2021-r/

Drugie spotkanie odbyło się 15 kwietnia 2021 roku. Oto zarys programu tego wydarzenia:

Wprowadzenie do tematyki – Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR DWT) Uczestników powitały Marta Pietrzyk – zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej (DWT) Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Teresa Marcinów – naczelnik Wydziału Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej DWT.

Wprowadzenie do programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej. Programy Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa – Monika Strojecka-Gevorgyan, MFiPR DWT. Interreg Europa, Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 – zakres tematyczny programów i planowane typy projektów:

Projekt Interreg Europa Środkowa Forget Heritage – Grzegorz Boroń, Miasto Bydgoszcz:

Program Interreg Europa – Anna Stol, MFiPR DWT:

Projekty Interreg Europa E-COOL i POWERTY – Anna Bednarska, Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska:

Źródła informacji – Monika Strojecka-Gevorgyan, MFiPR DWT:

Harmonogram dalszych prac i wydarzeń, terminy pierwszych naborów – Monika Strojecka-Gevorgyan, Anna Stol, MFiPR DWT:

 

Podsumowanie i zamknięcie spotkania:

Następne internetowe seminarium z tego cyklu odbędzie się jutro, 16 kwietnia 2021 roku (została już wyczerpana pula wolnych miejsc). W związku z dużym zainteresowaniem, dodatkowe spotkanie jest planowane na 28 kwietnia 2021 roku; o uruchomieniu rejestracji poinformujemy odrębnym komunikatem na stronie www.ewt.gov.pl – zapowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Źródła ilustracji: transmisja z webinarium.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *