Bariery w pracy i w domu. 3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Konfederacja Lewiatan i Urząd Statystyczny w Gdańsku przedstawiają ów obraz w Polsce, w tym również w województwie pomorskim

Źródło ilustracji: Konfederacja Lewiatan.

Ułatwiając życie niepełnosprawnym, czynimy je wygodniejszym je również sobie, zapewniając też lepsze funkcjonowanie wszystkim osobom

Nie jesteś na wózku inwalidzkim? Możesz na nim się znaleźć, dość niespodziewanie. Jak trudno jest poruszać się po klatkach schodowych, pokonywać progi, przekonasz się jeszcze na długo przed starością, pchając wózek z dzieckiem. Odczuwając wówczas dolegliwości i uciążliwości, pomyśl o sobie: jak będzie, gdy staniesz się niedołężnym? A to naprawdę kiedyś może przyjść. Dlatego, zadbaj już dzisiaj o wygodniejsze życie osób z niepełnosprawnościami. Budując dla nich, tworzysz lepszy świat dla siebie.

Usuwając bariery, ułatwiasz życie nie tylko wieku ludziom poruszającym się o kulach albo na wózkach inwalidzkich czy też szukającym bezpiecznej drogi, posługując się przy tym białą laską. Czynisz też świat bardziej sprzyjającym rozwojowi biznesu. Pamiętajmy o tym, zwłaszcza na początku meteorologicznej zimy, gdy jest ślisko i coraz trudniej poruszać się na podwórkach, na ulicach. 3 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.

O przypomnienie tego Dnia zadbały różne instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa. Na przykład, Urząd Statystyczny w Gdańsku przygotował informacje, dotyczącą m.in. zakresu ułatwień dokonywanych z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Konfederacja Lewiatan rozpoczęła na początku listopada działania uświadamiające każdego. Jak wygląda świat ułatwień w świetle statystyki w województwie pomorskim – przedstawiliśmy to kilka dni temu.

Teraz nawiązujemy szerzej do tego, co zaoferowała Konfederacja Lewiatan. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w jednym z webinariów zorganizowanych przez tę Konfederację, Oto, jak organizacja ta zachęcała do zainteresowania się problematyką niepełnosprawności:

W listopadzie 2020 roku Konfederacja Lewiatan w merytorycznym partnerstwie z Fundacją Aktywizacja realizowała projekt informacyjny pt.: „Dostępność szansą dla biznesu”. Poprzez darmowe webinaria przybliżyła firmom i organizacjom, pracodawcom i pracownikom kluczowe zagadnienia związane z dostępnością.

Dostępność jest formą organizacji otaczającego nas środowiska fizycznego, transportu, technologii, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów oraz usług, w sposób wolny do barier oraz przyjazny i użyteczny dla wszystkich – napisała Konfederacja Lewiatan na stronie internetowej http://wzp.org.pl/lewiatan-dostepnosc-szansa-dla-biznesu-rusza-projekt-informacyjny/ . Przeczytaliśmy tam również:

Dostępność dotyczy nie tylko osób z niepełnosprawnością. Z jej rozwiązań korzystają również seniorzy, rodzice z dziećmi, kobiety w ciąży, podróżni z bagażem, którzy w zależności od konkretnego miejsca i okoliczności, mogą również wymagać zapewnienia np. konkretnych rozwiązań wspomagających poruszanie się. Tę szeroką grupę nazywamy osobami o szczególnych potrzebach.

Przykład: Rodzic wchodzący do budynku z dziecięcą spacerówką, w podobny sposób co osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, doświadczy barier i trudności w pokonaniu np. stromych schodów. Dlatego odpowiednie zaprojektowanie wejścia do budynku, lub przygotowanie specjalnej pochylni, będzie rozwiązaniem funkcjonalnym, skutecznym i uniwersalnym dla nich obojga. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której będzie miał szczególne potrzeby w zakresie dostępności.

Dostępność może być zapewniona dzięki zastosowaniu koncepcji:

* Projektowania uniwersalnego – oznaczającej projektowanie produktów, usług, środowiska, programów w sposób od samego początku wolny od barier, użyteczny i dostępny dla wszystkich.

* Racjonalnych usprawnień – oznaczającej zastosowanie specjalnych rozwiązań (np. tłumacz języka migowego) oraz technologii asystujących i urządzeń kompensacyjnych, które likwidują istniejące już bariery.

Przykład: Technologie asystujące i kompensacyjne to urządzenia oraz rodzaje oprogramowania, znoszące bariery i umożliwiające osobie z niepełnosprawnością osiągnięcie większej niezależności w życiu codziennym. Mogą to być np.: czytniki ekranu dla osób niewidomych; urządzenia wspomagające słyszenie dla osób z niedosłuchem (pętle indukcyjne, aparaty słuchowe); syntezatory mowy – napisano na stronie internetowej http://wzp.org.pl/lewiatan-dostepnosc-szansa-dla-biznesu-rusza-projekt-informacyjny/ .

Więcej szczegółów poznaliśmy, uczestnicząc w webinarium pt. „Dostępność szansa dla biznesu II” , zorganizowanym przez Konfederację Lewiatan 26 listopada 2020 roku.

O tym czasami zapominamy: ułatwiając życie niepełnosprawnym, ułatwiamy je również sobie, zapewniając wygodne równe funkcjonowanie wszystkim osobom. Dzięki temu osiągamy większe zyski społeczne, zawodowe i gospodarcze.

Szkolenie poprowadzili Dariusz Gosk – ekspert ds. rynku pracy z oraz Sebastian Czech – specjalista ds. dostępności, specjalista ds. HR z Fundacji Aktywizacja. Webinarium było tłumaczone w języku migowym, przez Katarzynę Ozer. Poniżej i slajdy obrazujące fragmenty tematyki podczas tej zdalnej konferencji, zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan.

Źródła ilustracji: Konfederacja Lewiatan

Projekt Konfederacji Lewiatan współfinansowany ze środków Funduszu Spójności z Programu Pomoc Techniczna i  budżetu państwa.

Jak przedstawia się stan niepełnosprawności w ujęciu liczbowym – poinformowała nas Małgorzata Miryn – specjalista w Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Gdańsku, przesyłając infografikę.

Źródło ilustracji: Urząd Statystyczny w Gdańsku

Szczegóły zawarte są w następującym dokumencie Głównego Urzędu Statystycznego:

Osoby niepełnosprawne w 2019 r

Jak napisano w Wikipedii (https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Dzie%C5%84_Os%C3%B3b_z_Niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bciami) :

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami (ang. International Day of Persons with Disabilities) – święto obchodzone corocznie 3 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku (rezolucja 47/3) na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983–1992). Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnościami, u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w życie społeczne. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób z niepełnosprawnościami w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Ważną tematyką obchodów są bariery architektoniczne – napisano w Wikipedii.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *