BEAS. Polacy, inwestując w woj. pomorskie już przed II wojną światową, uczynili ten region jednym z najatrakcyjniejszych w Europie. Raport BEAS firm Antal, Cushman & Wakefield, Vastint oraz Invest in Pomerania

Fot. Kazimierz Netka.

Trójmiasto jest na drugim miejscu w kraju pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Tak wynika z raportu BEAS – Business Environment Assessment Study, przedstawionego w Gdańsku. Na współczesną wysoką atrakcyjność Pomorza wpływa także to, co Polacy zbudowali na Pomorzu już przed II wojną światową.

Pomorskie – region najprzyjemniejszy do życia

Trójmiasto aglomeracja nad Bałtykiem, skupiają uczelnie i biznes o najwyższym poziomie wiedzy. Za tym idzie rozwój przemysłu, nauki, kultury. Tak wysoki poziom nie spadł w Pomorskiem z nieba. Już w okresie międzywojennym Polacy tworzyli w ówczesnym województwie pomorskim miasta, porty, letniska, umożliwiając rozwój m.in. Kaszubom.

Duży udział w budowaniu znaczącego potencjału Trójmiasta, w tym zwłaszcza Gdańska, mają po II wojnie światowej ekspatrianci z wschodnich Kresów II Rzeczypospolitej oraz przybysze z południa i centrum kraju. To dzięki tej imigracji po II wojnie światowej Trójmiasto szybko podnosiło się z gruzów, stało się ważnym ośrodkiem kultury i nauki; stworzono tu silne uczelnie: medyczne, techniczne humanistyczne, artystyczne. Potem ów wysoki poziom był i jest podnoszony, umacniany.

Na którym miejscu jest teraz Trójmiasto w skali kraju, jeśli chodzi o atrakcyjność? Nie tylko Trójmiasto, ale trzeba uwzględniać tu również znaczenie i rozwój Tczewa. O tym mówiono w gmachu Stoczni Cesarskiej (dawna siedziba dyrekcji Stoczni Gdańskiej im. Lenina) podczas przedstawiania wyników badań BEAS – Business Environment Assessment Study. BEAS jest szerokim projektem badawczym mającym na celu opis rzeczywistości biznesowej, w jakiej funkcjonują firmy – poinformowała Anna Bochyńska samodzielny specjalista Działu Promocji Agencji Rozwoju Pomorza, zapraszając na tę prezentację:

– W imieniu Antal, Cushman & Wakefield, Vastint oraz Invest in Pomerania serdecznie zapraszamy do udziału w briefingu prasowym oraz prezentacji 3. edycji raportu „Potencjał inwestycyjny Trójmiasta” w ramach cyklu badawczego Business Environment Assessment Study (BEAS 2021). Spotkanie odbędzie się 7 września w Stoczni Cesarskiej w Gdańsku, przy ul. Doki 1 w sali D. Podczas spotkania dowiedzą się Państwo m.in.: Jak został oceniony potencjał biznesowy Trójmiasta? Jakie ma silne strony? Jakie rysują się w nim kierunki rozwoju?

Patronami cyklu są PAIH oraz Fundacja Pro Progressio. Badanie Business Environment Assessment Study jest szerokim projektem badawczym mającym na celu opis rzeczywistości biznesowej, w jakiej funkcjonują firmy. Raporty dostarczają informacji m. in. na temat: 7 kluczowych czynników wpływających na atrakcyjność inwestycyjną 7 polskich miast; stref ekonomicznych w regionie; zachęt inwestycyjnych; dostępności talentów; potencjału rekrutacyjnego

Fot. Kazimierz Netka.

Wyniki badania BEAS komentowali m.in.: Marcin Grzegory – Deputy Director, Invest in Pomerania; Artur Skiba – CEO, Antal; Radosław Kostka – Aquisition Manager, Vastint; Adam Schroeder – Regionalny Dyrektor Northern Poland at Cushman & Wakefield; Aleksandra Jędrzejczyk – ekspert w Antal. Spotkanie prowadziła Agnieszka Wójcik – Market Research Manager w firmie Antal.

Oto informacja, przekazana uczestnikom spotkania w Stoczni Cesarskiej:

Trójmiasto wysoko w rankingu miast o największym potencjale inwestycyjnym

Trójmiasto – wraz z całym regionem pomorskim – jest zaliczane do pierwszej czwórki obszarów najbardziej atrakcyjnych dla biznesu wg badania Business Environment Assessment Study. Udział regionu w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w Polsce stanowi około 13% ich wartości. Rozwój inwestycyjny pomorskiej aglomeracji w głównej mierze jest kształtowany przez potencjał zatrudnienia, infrastrukturę i dostępność powierzchni biurowych, a także potencjał edukacyjny.

Najnowsza, 3. edycja badania Antal, Cushman & Wakefield oraz Vastint – Business Environment Assessment Study przedstawia ocenę środowiska biznesowego w Trójmieście przez decydentów polskich firm. Pozwala ona spojrzeć na polski rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne trendy w rozwoju ekonomicznym organizacji. W badaniu analizie poddano siedem czynników, które wpływają na atrakcyjność miast i zachęcają do inwestycji. Są to: infrastruktura, przestrzeń biurowa, wsparcie administracji publicznej, potencjał edukacyjny, potencjał zatrudnienia, potencjał biznesowy oraz ocena lokalizacji jako miejsca do życia. Projekt został objęty patronatem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Fundacji Pro Progressio.

Stabilizacja mimo pandemii

W trzeciej edycji badania BEAS Trójmiasto zajęło wysokie miejsce. Średnia ocena trzech miast wynosi 7,1 punktu w 10-stopniowej skali (spadek tylko o 0,3 punkty w porównaniu z rokiem 2019). To plasuje aglomerację na drugim miejscu (ex aequo z Poznaniem) wśród innych, badanych polskich miast. Najwyższe oceny otrzymały aspekty takie jak lokalizacja jako miejsce do życia (7,8 p), potencjał edukacyjny (7,7 p) i infrastruktura (7,6 p).

W nadchodzących latach możemy spodziewać się pewnego wzrostu wskaźnika infrastruktury ze względu na historyczny poziom powierzchni biurowej w budowie. Absorpcja tak dużej powierzchni na pewno będzie wymagała dłuższego czasu. Ciężko jest przewidzieć, ile to dokładnie zajmie, ze względu na nieprzewidywalną zmienną, jaką jest pandemia. Zainteresowanie rynkiem nie słabnie, ale obecna sytuacja jest czymś nowym i decyzje podejmowane są znacznie wolniej. – komentuje Radosław Kostka, Acquisition Manager Vastint Poland.

Trójmiasto charakteryzuje najwyższy stopień koncentracji działalności gospodarczej. Tu mieszka ponad 1,5 mln osób (wg badania European Metromonitor). Usługi, przemysł i budownictwo są siłą napędową pomorskiej gospodarki, a dwa dynamicznie rozwijające się porty w Gdyni i Gdańsku wspierają rozwój handlu. Aglomeracja trójmiejska jest w pierwszej piątce obszarów najkorzystniejszych pod inwestycje zagraniczne. W całym województwie działa prawie 3,8 tys. podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego, a udział regionu w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w Polsce stanowi około 13 % ich wartości (wg badania Best-Performing Cities Europe).

Od lat potencjał Trójmiasta opiera się na jego strategicznym nadmorskim położeniu na przecięciu dwóch transeuropejskich korytarzy transportowych oraz dostępie do dużej liczby zróżnicowanych talentów. Położenie miało kluczowy wpływ na naszą tożsamość gospodarczą – szeroko rozumiany sektor morski wraz z portami od lat był integralną częścią rozwoju gospodarczego Pomorza – tłumaczy Wojciech Tyborowski, Dyrektor Invest in Pomerania.

Siła zmian w infrastrukturze

Magnesem, który przyciąga inwestorów do Trójmiasta jest obecność odpowiedniej infrastruktury transportowej i połączeń kolejowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, a także dostęp do rozwijającego się portu DCT w Gdańsku. Transport drogowy był w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wskaźnikiem, który odnotował najwyższy wzrost, z 7,4 p w 2019 roku na 7,6 p w dziesięciostopniowej skali w 2021 roku. Wartością dodaną dla pomorskiego potencjału inwestycyjnego jest również wysoka dostępność powierzchni biurowej – ponad 134 800 tys. m2 w budowie. Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Trójmieście wynoszą obecnie 888 600 m2. Ocena infrastruktury podniosła się z poziomu 7,4 p w 2019 r. na 7,6 p w dziesięciostopniowej skali w 2021 r. Trójmiasto znajduje się na 4 pozycji wśród badanych miast, jeżeli chodzi o wzrost zasobów powierzchni biurowej w ciągu ostatnich 10 lat.

Trójmiasto od lat plasuje się na wysokich pozycjach w rankingach miejskich i nie inaczej było w 2020 r., w którym Gdańsk zajął wysokie miejsca w Rankingu Emerging Europe, gdzie oceniany jest potencjał biznesowy 23 krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 3. miejsce w kategorii „Marka”, 4. w kategorii „Klimat dla biznesu”, 7. pod względem infrastruktury i łączności oraz 9. miejsce w kategorii „Miasto przyjazne biznesowi”. W kategorii „Jakość życia” Gdańsk zajął 3. miejsce, a na 5. znalazła się Gdynia – mówi Katarzyna Ciszewska, Negotiator, Tricity, Cushman & Wakefield. Wysokie miejsca potwierdzają fakt, że zarówno mieszkańcy, jak i biznes doceniają Trójmiasto za dobre zarządzanie, ale także za bezpośredni dostęp do morza i otaczające miasto tereny zielone i parki krajobrazowe. To wszystko składa się na niesłabnący od lat potencjał biznesowy i przyciąga inwestorów oraz mieszkańców z innych części Polski – dodaje Ciszewska.

Rosnący potencjał edukacyjny

Osiem szkół publicznych i aż czternaście prywatnych, a wśród nich największa państwowa uczelnia morska w Europie, gwarantują bogate zaplecze kompetencyjne. Trójmiasto liczy sobie 75,6 tys. studentów. Najwięcej z nich specjalizuje się w obszarze inżynierii (16,6 tys.), potem w finansach (12,7 tys.) a następnie w IT (5,3 tys.). Kapitał ludzki został oceniony na 7,7 p w dziesięciostopniowej skali. W porównaniu do roku 2019 to spadek tylko o 0,2 p.

Patrząc na tegoroczne wyniki badania, można zauważyć, że Trójmiasto ma jeden z najwyższych wskaźników potencjału edukacyjnego w Polsce, co oznacza, że na Pomorzu pracodawcy czy też nowi inwestorzy mogą znaleźć wielu wykwalifikowanych pracowników z różnych sektorów. Dodatkowo, Trójmiasto plasuje się na 4. miejscu wśród wszystkich badanych miast, jeżeli chodzi o wysoki poziom kompetencji inżynieryjnych wśród studentów. Jest to ważny wskaźnik dla inwestorów z branży produkcyjnej – komentuje Artur Skiba, Prezes Zarządu Antal.

Fot. Kazimierz Netka.

Rozwój pomorskiego rynku pracy

Mocną stroną Trójmiasta są kadry z obszaru kompetencji analitycznych i sprzedażowych, a także specjaliści i menedżerowie w obszarze administracji i HR. Najwyższe wskaźniki oceny dostępności kadry zostały zanotowane wśród pracowników o kompetencjach z zakresu niezwykle ważnego dla rozwoju inwestycji – IT oraz o kompetencjach lingwistycznych istotnych dla sektora SSC/BPO, a także z zakresu inżynierii. Trójmiasto jest największym centrum akademickim północnej Polski, które charakteryzuje się wysoką koncentracją specjalistów, często biegle posługujących się językami obcymi, co zachęca zagranicznych inwestorów do przenoszenia swoich procesów biznesowych właśnie do Trójmiasta.

Trójmiasto to lokalizacja, która z roku na rok nabiera na znaczeniu i cieszy się zainteresowaniem zagranicznych inwestorów. Z przeprowadzonych badań wynika, że ocena potencjału zatrudnienia specjalistów i menedżerów na trójmiejskim rynku jest obecnie wyższa w stosunku do ocen z ubiegłego roku (2019 r.) i nadal pozostaje wyższa niż średnia dla całego kraju. To potwierdza utrzymujący się trend ciągłego rozwoju tego regionu – mówi Ilona Wróbel, Regional Team Leader, ReX Leader SSC/BPO, Antal.

O badaniu

Badanie „Business Environment Assessment Study” zostało zrealizowane metodą CAWI wśród szefów 809 firm w Polsce w IV kwartale 2020 r. Cykl raportów dedykowanych głównym ośrodkom miejskim w Polsce ma na celu opis rzeczywistości biznesowej, w jakiej funkcjonują firmy. Materiał pozwala spojrzeć na polski rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne trendy w rozwoju ekonomicznym przedsiębiorstw. Raport przygotowywany co roku, zawiera informacje dotyczące poziomu wynagrodzeń specjalistów i menedżerów na polskim rynku. Pełny raport dostępny jest na stronie: www.investmentpotential.pl

O Antal

Antal jest liderem rekrutacji specjalistów i menedżerów oraz doradztwa HR. Marka Antal jest obecna w Polsce od 1996 roku. W ramach Grupy Antal funkcjonuje polska spółka, która powstała w 1996 roku oraz spółka otwarta w 2014 roku w Czechach i spółka Enloyd – na Węgrzech. W Polsce biura w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu oraz Gdańsku prowadzą projekty w Polsce i za granicą, dla największych globalnych oraz lokalnych przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki. Jako jedna z pierwszych firm rekrutacyjnych na polskim rynku wprowadziliśmy macierzowy podział zespołów, dzięki czemu nasi konsultanci specjalizują się zarówno w rekrutacji w zakresie sektora, jak i stanowiska. Obecnie w Antal działa 10 dywizji rekrutacyjnych oraz zespoły doradzające firmom w zakresie oceny i rozwoju pracowników, employer brandingu oraz analiz rynkowych. W 2018 roku uruchomiono również dwie innowacyjne usługi: platformę dla freelancerów – REX oraz Agencję Pracy Robotów.

O Cushman & Wakefield 

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 50 tysięcy pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2020 roku jej przychody wyniosły 7,8 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.cushmanwakefield.com lub na Twitterze: @CushWake

O Vastint

Vastint Poland jest częścią Grupy Vastint, międzynarodowej organizacji działającej na europejskim rynku nieruchomości, od ponad 30 lat. Filary działalności firmy to zarządzanie portfelem nieruchomości oraz rozwój projektów biurowych, mieszkaniowych i hotelowych, które zapewniają komfortowe i zrównoważone środowisko życia, pracy oraz wypoczynku – poinformowano podczas spotkania w Stoczni Cesarskiej w Gdańsku.

Kolejne raporty z tego cyklu będą publikowane na stronie:  https://investmentpotential.pl . Raporty opracowano dla największych miast w kraju. Przedstawianie następnych BEAS odbędzie się w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Warto wiedzieć, że na atrakcyjność Trójmiasta, a także całego województwa pomorskiego, składa się nie tylko to, co zbudowano po II wojnie światowej i co realizowane jest teraz. W dwudziestoleciu międzywojennym Polacy zbudowali na Pomorzu dwa porty: w Gdyni i we Władysławowie, a także kurorty: Jastrzębia Góra, Jurata. Podobnych dokonań Polaków na Pomorzu przed II wojną światową jest więcej, a wpływają one na podwyższanie atrakcyjności północnej Polski.

Można mieć nadzieję, że atrakcyjność Trójmiasta będzie rosła. Przyczyni się do tego zrealizowanie np. rządowych, unikatowych inwestycji, m.in.: zbudowanie Publicznego Terminalu Promowego w Gdyni; wykonanie kanału żeglugowego Bałtyk – Zalew Wiślany w poprzek Mierzei Wiślanej i budowa polskiej drogi wodnej bezpośrednio z Zatoki Gdańskiej do Elbląga.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *