Zdrowie i styl życia. Inauguracja Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Polsce

Fot. PAP MediaRoom – kadr z filmu.

W innych krajach, np. w Finlandii, to się udało

9 września 2021 roku w Polskiej Agencji Prasowej zainaugurowano ważne wydarzenie: rozpoczęto konkretne działania, mające na celu zmniejszenie liczby samobójstw w Polsce. Ważną rolę maja tu do wypełnienia środki masowego przekazu. Od mediów wiele zależy, czy samobójstw będzie przybywać, czy liczba tych tragicznych zdarzeń się zmniejszy. Planowane są szkolenia szkolenia, seminaria. Jedno z nich odbędzie się w poniedziałek, 13 września, w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, pt. „Jak pisać o samobójstwach młodych ludzi?”. Organizatorami są Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej oraz Gdański Telefon Zaufania. Warsztaty objął patronatem honorowym Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Oto relacja z konferencji w Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie:

Po wielu latach wspólnych działań środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w 2021 roku został wprowadzony w życie Program Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w ramach Narodowego Programu Zdrowia (na lata 2021-2025).

Głównym celem programu jest zapobieganie samobójstwom poprzez:

• Zwiększenie dostępu do pomocy dla osób w kryzysie samobójczym;
• Zwiększenie kompetencji osób udzielających pomocy;
• Programy profilaktyczne skierowane do różnych populacji;
• Ograniczenie dostępu do metod popełnienia samobójstwa;
• Poprawę monitorowania prób i zgonów samobójczych;
• Prowadzenie badań naukowych;
• Współpracę z mediami oraz monitoring mediów w zakresie podejmowania przez nie tematyki zachowań samobójczych.

Program jest oparty na strategiach mających naukowe dowody skuteczności oraz na rzetelnych źródłach danych o zjawisku zachowań samobójczych.

Źródło informacji: Biuro ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym

Źródło informacji: https://pap-mediaroom.pl/

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.