Nowe tory nad Zatoką Gdańską. Coraz sprawniejsze będą połączenia kolejowe portów z centrum i południem kraju. Jednocześnie, Polacy tworzą Kaszubom lepszy dojazd do nowoczesnej Gdyni, na linii nr 201 wybudowanej przez Polskę niespełna 100 lat temu

Fot. Kazimierz Netka.

Towary przewożone są po nowych torach do portów w Gdańsku i Gdyni

Ładunki jadą koleją do portów morskich w Trójmieście po nowych zelektryfikowanych szlakach. Zakończyły się zasadnicze prace na stacji Gdańsk Zaspa Towarowa. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zwiększa dostęp kolejowy do nabrzeży w Gdańsku i Gdyni. Prace za ponad 2,6 mld zł realizowane są przy współfinansowaniu z programu CEF „Łącząc Europę”.

Będzie jeszcze lepiej. O szczegółach mówiono w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, podczas konferencji, w której uczestniczyli m.in.: Marcin Horała – wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. budowy CPK – Centralnego Portu Komunikacyjnego; Andrzej Bittel – wiceminister infrastruktury; Dariusz Drelich – wojewoda pomorski; Ireneusz Merchel – prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przedstawiciele konsorcjum pod przewodnictwem spółki Transprojekt Gdańsk.

Zasadnicze prace w obrębie stacji Gdańsk Zaspa Towarowa zostały zakończone. Pociągi jeżdżą już po przebudowanych torach wraz z nową siecią trakcyjną na stacji oraz na liniach 227 i 249 Gdańsk Główny – Gdańsk Zaspa Towarowa. Na wysokości przystanku Gdańsk Stadion Expo zakończono prace związane z wykonaniem nawierzchni bezpodsypkowej w obrębie placu wystawowego. Uzyskana powierzchnia wystawowa zajmuje około 6 tys. m. kw. Wymienione zostały tory na stacji Gdańsk Wiślany oraz na linii Gdańsk Zaspa Towarowa – Gdańsk Wiślany (lk 722). Łącznie wykonawca zabudował już wszystkie 70 rozjazdów oraz ponad 22 km torów – poinformowali Karol Jakubowski – PR manager w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Przemysław Zieliński z Zespołu Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oto ciąg dalszy komunikatu:

Kolejne nowe tory do Portu Północnego

Na stacji Gdańsk Port Północny pociągi towarowe korzystają z 32 nowych torów o łącznej długości 28 km wraz z 95 rozjazdami. Nowa sieć trakcyjna zapewnia sprawny i ekologiczny transport, który wpisuje się w unijna politykę ochrony klimatu. Na stacji przygotowywany jest teren pod zabudowę kolejnej grupy torów. Na linii nr 965 Gdańsk Kanał Kaszubski – Gdańsk Port Północny, w rejonie skrzyżowania ulic Kujawskiej i Chemików, przebudowane zostały nawierzchnie przejazdów kolejowo-drogowych oraz tory i rozjazdy w kierunku nabrzeży Basenu Górniczego.

Gotowe są podpory wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ku Ujściu. Zabudowana została konstrukcja stalowa i zabetonowano ustrój nośny obiektu. Budowane są nasypy i drogi dojazdowe do wiaduktu. Powstaje nowa kanalizacja deszczowa oraz przebudowywane są sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe i wodno-kanalizacyjne. Wiadukt zastąpi przejazd kolejowo – drogowy między stacjami Gdańsk Kanał Kaszubski – Gdańsk Port Północny. Długość obiektu wyniesie ponad 100 metrów, a szerokość 8 metrów. Będzie mieć dwa pasy ruchu i chodnik. Bezkolizyjne skrzyżowanie poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kolejowym oraz usprawni komunikację w tej części miasta. Realizacja zadania zapewni także sprawny dojazd pociągów i samochodów do gdańskiego portu. W ramach prac powstanie nowy węzeł komunikacyjny, zbudowanych zostanie około 1,3 km dróg dojazdowych do wiaduktu.

Stały dostęp pociągów do nabrzeży zapewniony

W ramach projektu poprawy kolejowego dostępu do portu w Gdyni układane są nowe tory, zabudowywane rozjazdy oraz montowane elementy sieci trakcyjnej. Dotąd zabudowano ok. 30 km torów oraz 43 rozjazdy. Pociągi jeżdżą już po 8 km nowych torów z 25 rozjazdami. W torach i rozjazdach uzupełniany jest tłuczeń, specjalistyczne maszyny regulują i stabilizują nawierzchnię. Tymczasowe połączenia między torami umożliwiają płynne prowadzenie prac przy utrzymaniu stałego dostępu pociągów do torów na terenie portu. Na stacji Gdynia Port gotowa jest sieć ciepłownicza, przebudowywana jest sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa, powstało 8 podziemnych zbiorników retencyjnych, dwa są w budowie.

W nowych budynkach Lokalnego Centrum Sterowania, dwóch nastawni i Cargo prowadzone są roboty wykończeniowe, montowane są instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Dwa nowe wiadukty kolejowe usprawnią przejazd do portu. Na pierwszym z nich, na którym ułożone zostaną cztery tory, betonowane są ściany oporowe oraz wykonywane zbrojenia i betonowanie części konstrukcji obiektu. Na drugim, dłuższym – na którym będzie jeden tor, a pod nim aż siedem – powstaje konstrukcja przyczółków i podpór. Remontowany jest most nad rzeką Chylonką.

Sprawny i bezpieczny przewóz towarów

Efektem realizacji projektów pn. „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk” oraz „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” będzie przewóz większej ilości towarów. Do nabrzeży będą mogły dojechać dłuższe pociągi z towarami – nawet 750-metrowe cięższe składy o nacisku 221 kN na oś. Poprawi to konkurencyjność oferty transportu kolejowego wobec drogowego. Dzięki nowym urządzeniom sterowania ruchem przewóz ładunków będzie sprawniejszy i bezpieczniejszy. Wartość prac to ponad 2,6 mld zł netto. Prawie 40 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie unijne ze środków instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”. Zakończenie wszystkich prac w Gdańsku zaplanowane jest do końca 2021 r., a w Gdyni do końca sierpnia 2022 r. – poinformowali Karol Jakubowski – PR manager w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Przemysław Zieliński z Zespołu Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Na ilustracji: Trasa linii kolejowej nr 201 – północnej części zbudowanej za czasów II Rzeczypospolitej, magistrali węglowej. Źródło mapy podstawowej: Rozkład jazdy PKP. Opr. K.N.

Dla całego Trójmiasta ogromne znaczenie będzie miało zakończenie modernizacji północnego odcina przedwojennej, tzw. francuskiej linii kolejowej węglowej, zaczynającego się w rejonie Nowej Wsi Wielkiej na południe od Bydgoszczy, wiodącego m.in. przez Bydgoszcz, Maksymilianowo, Kościerzynę do Gdyni. W okresie międzywojennym zbudowano ją po to, by uniezależnić transport polskiego węgla od konieczności przejazdów przez teren Wolnego Miasta Gdańska. Powstała wówczas w większości swej długości na Pomorzu linia jednotorowa, mająca obecnie numer 201. Teraz jest ona modernizowana: ułożony będzie drugi tor (na końcowym odcinku będzie miał trzy tory), a cały szlak komunikacyjny zostanie zelektryfikowany. Trasa nr 201 służyć będzie transportowi towarów i pasażerów. Skorzystają na tym np. Borowiacy, a także Kaszubi, którzy łatwiej dojadą pociągami do Gdyni.

Odciążone zostaną tory w Trójmieście. Ładunki z Portu Morskiego w Gdyni, teraz w większości transportowane pociągami jadącymi przez centra Gdyni, Sopotu i Gdańska, będą wożone w relacji Gdynia – centrum kraju po linii nr 201, z pominięciem Trójmiasta. Pomysł zbudowania przed wojną tego alternatywnego szlaku kolejowego był projektem, który okazuje się coraz bardziej potrzebny trójmiejskim portom morskim.

Niezwykle ważne dla podwyższenia konkurencyjności gospodarki morskiej będzie powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego – CPK (kolejowo – drogowo – lotniczego) w gminie Baranów, w centrum kraju. Połączenie „szprychą” – linią kolejową – Trójmiasta z CPK znacząco wpłynie na usprawnienie przewozów pasażerskich i towarowych. Takich szprych ma powstać w kraju więcej, co znacząco usprawni cały transport w Polsce. Budowa CPK jest podobnie przyszłościowym pomysłem, jak przed II wojną światową była budowa linii nr 201 Maksymilianowo – Kościerzyna – Gdynia. Polska, poprzez CPK, uzyska sprawne i wydajne skomunikowanie ze światowym systemem transportowym.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *