Bezzałogowe jednostki pływające testowano w Morskim Porcie Gdynia. Wkład do tworzonych przez IMO oraz MGMiŻŚ przepisów.

Fot. Tadeusz Urbaniak

Przygotowania do podejmowania nowatorskich inicjatyw rozwojowo – badawczych

Fot. Tadeusz Urbaniak

Port Gdynia jest uniwersalnym portem multimodalnym w europejskiej sieci transportowej TEN-T. Znajduje się na trasie korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk, na lądowym, północnym krańcu tego szlaku. Ma atuty, jeśli chodzi o lokalizację. Zarząd Morskiego Portu Gdynia pragnie tez uzyskiwać innego rodzaju przewagi nad konkurentami; m.in.: technologiczne, wynikające z wprowadzania innowacyjnych zmian, uwzględniających nieodległą przyszłość. Zarząd Morskiego Portu Gdynia wierzy bowiem, iż należy wychodzić naprzeciw potrzebom rynku, przewidując kierunek rozwoju branży morskiej i jako lider, być inicjatorem zmian i wytyczać trendy wśród europejskich portów morskich, podobnie jak w przypadku systemu AntyDron.

Fot. Tadeusz Urbaniak

Obecnie Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. bada wiele odrębnych zagadnień związanych z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu autonomiczności o różnym stopniu – poinformował nas Dział Marketingu Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Naszym celem jest utworzenie silnego i skoncentrowanego punktu na mapie Polski, gdzie w drodze współpracy podmiotów zaangażowanych w rozwój sektora jednostek autonomicznych i bezzałogowych, będą podejmowane nowatorskie inicjatywy rozwojowo-badawcze.

Fot. Tadeusz Urbaniak

Celem przeprowadzenia Manewrów Jednostek Bezzałogowych w Porcie Gdynia jest zbadanie szeroko rozumianych zależności między jednostkami bezzałogowymi oraz innymi elementami infrastruktury portowej, czy jednostkami załogowymi. Z uwagi na konieczność przygotowania się do obsługi tego typu statków w Porcie Gdynia, podejmujemy inicjatywy, które w przyszłości pozwolą nam stworzyć odpowiednią infrastrukturę, a co za tym idzie, sprawnie wejść w nowy etap rozwoju żeglugi morskiej. Będzie to możliwe po uprzednim zbadaniu wielu aspektów z tym związanych.

Manewry / Testy jednostek bezzałogowych w naszym porcie pozwolą poznać kwestie związane z:

– poruszaniem się jednostek bezzałogowych w kanałach portowych

– możliwościami zastosowania systemu RTK z systemami jednostek bezzałogowych

– przygotowaniem danych wejściowych do nowego systemu IT dla jednostek bezzałogowych we współpracy z systemem RTK i innymi systemami funkcjonującymi w Porcie

– zależnościami jednostek bezzałogowych podczas wykonywania manewrów

– identyfikacją oraz określeniem warunków brzegowych w aspekcie bezpieczeństwa poruszania się jednostek bezzałogowych względem innych statków oraz infrastruktury portowej

– identyfikacją oraz określeniem warunków brzegowych w aspekcie infrastruktury portowej niezbędnej do obsługi jednostek MASS

–  pracą jednostek bezzałogowych przeprowadzających inspekcję wizualną nabrzeży

–  pracą jednostek bezzałogowych dokonujących specjalistycznych pomiarów w tym sondażu dna za pomocą sondy 3D

– określeniem możliwości przekazywania informacji między dwiema jednostkami bezzałogowymi w trakcie wykonywania manewrów.

Fot. Tadeusz Urbaniak

W drodze analiz oraz posiadanych doświadczeń będziemy mogli wnieść swój wkład do dopiero tworzonych przez IMO oraz MGMiŻŚ przepisów – napisał Dział Marketingu Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *