Gdynia nagrodzona za politykę senioralną w konkursie „Pomorskie dla seniora”.

Na zdjęciu: Wyróżnienie przyznane Gdyni w konkursie „Pomorskie dla seniora” odebrał Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. Fot. Jerzy Uklejewski

Rozstrzygnięto konkurs „Pomorskie dla seniora”, kategoria „Samorząd Przyjazny Seniorom” organizowany przez Mieczysława Struka, Marszałka Województwa.

W konkursie tym wyróżniani są seniorzy, samorządy, ale także osoby podejmujące szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz promowanie aktywności seniora. Wśród laureatów konkursu jest Gdynia!

Salę kina „Warszawa” wypełnili gdyńscy seniorzy, Fot. Jerzy Uklejewski

30 października – w sali kina „Warszawa” wypełnionej po brzegi przez gdyńskich seniorów – Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, odebrał z rąk Agnieszki Kapały-Sokalskiej, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, wyróżnienie przyznane Gdyni w konkursie „Pomorskie dla seniora”.

Laudację wygłosiła Barbara Bałka, pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej. – Gdynia jest znana z prowadzenia polityki senioralnej. Tutaj na czoło wysuwa się Gdyńskie Centrum Aktywności Seniora, które zyskało renomę kreatywnej przestrzeni, otwartej na rozwój najstarszych mieszkańców m.in. dzięki bogatej ofercie obejmującej Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, zajęcia pozauniwersyteckie, hobbystyczne, sieć 28 klubów seniora, zajęcia sportowe, program Gdynia 55+, kartę Senior Plus, a obecnie kartę mieszkańca Moje Miasto Gdynia – wyliczała. – Szczególną uwagę miasto przykłada do potrzeb seniorów wymagających opieki. Słuchając głosu seniorów miasto wprowadza rozwiązania skuteczne i odpowiadające na realne potrzeby. Priorytetem miasta jest pielęgnowanie więzi międzypokoleniowej, zainicjowano w 2017 roku proces gdyńskiego dialogu międzypokoleniowego prowadzący do stworzenia strategii działań samorządu mającej cechy uniwersalności dostosowanej do wszystkich pokoleń mieszkańców.

– Kluczową rolę wobec osób starszych pełni od 2004 roku pierwsza w Polsce Gdyńska Rada ds. Seniorów, zespół doradczy prezydenta m. Gdyni. Gdynia jest świetnym przykładem samorządu wytaczającego kierunki polityki senioralnej, realizuje wiele pionierskich projektów, jak: dialog międzypokoleniowy, aktywizacja seniorów na szeroką skalę, opieka nad seniorami, działania partycypacyjne. I za to właśnie jest ta nagroda – mówiła Agnieszka Kapała-Sokalska, podczas wręczania nagrody.

To w Gdyni, w roku 2004, decyzją prezydenta miasta powołano pierwszą w kraju Radę ds. Seniorów. W tym samym czasie opracowano podstawy gdyńskiej polityki senioralnej. Realizacją programu kładącego nacisk na opiekę, aktywizację i partycypację zajmują się dziś przede wszystkim Centrum Aktywności Seniora i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale też Laboratorium Innowacji Społecznych czy Gdyńskie Centrum Sportu.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Bożena Zglińska, dyrektor gdyńskiego Centrum Aktywności Seniora, Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, Sławomir Rybicki, senator RP, Agnieszka Kapała-Sokalska, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Barbara Bałka, pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej. Fot. Jerzy Uklejewski

Z oferty sześciu miejskich klubów seniora i ponad 20 wspieranych przez miasto, a także zajęć na Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, korzysta ponad 13 tysięcy gdynian w wieku 60+. W lipcu władze miasta ogłosiły, że w zabytkowym budynku najstarszej gdyńskiej szkoły, ul. 10 Lutego 26, powstanie Centrum Nowoczesnego Seniora: miejsce spotkań, integracji, zdobywania wiedzy i realizacji pasji, z którego korzystać będą seniorzy z całej Gdyni.

– Bardzo dziękuję za docenienie tego, co Gdynia robi od lat i konsekwentnie – powiedział Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Jesteśmy dostrzegani w kraju i za granicą, dziś w ręku trzymam nagrodę od samorządu województwa. Największą nagrodą jest jednak zawsze widok gdyńskich seniorów: uśmiechniętych, aktywnych, działających, cieszących się swoim trzecim wiekiem. I za to Wam dziękuję, tak trzymać. Chcemy, by gdynianie w wieku 60+ w pełni cieszyli się życiem w naszym mieście, mogli korzystać z bogatej oferty. Ale przypomnę, że Gdynia była pierwszym miastem w Polsce, które 15 lat temu zaczęło prowadzić aktywną politykę senioralną. Dziś, konsekwentnie rok po roku te działania realizujemy.

Podczas spotkania głos zabrał również Sławomir Rybicki, senator RP. Fot. Jerzy Uklejewski

Na tym uroczystym spotkaniu głos zabrał również Sławomir Rybicki, senator RP, powiedział m.in.

– Jako współpracownik Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jestem częścią środowiska seniorów. Gratuluję władzom Gdyni mądrej polityki senioralnej, dawania przykładu i wszystkim innym samorządom w Polsce, i władzy państwowej. Pokazujecie, jak należy prowadzić politykę senioralną, jak budować solidarność międzypokoleniową, która jest naszym obowiązkiem.

Jerzy Uklejewski

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *