Biznes i klimat. W Elektrociepłowni Gdańskiej PGE przekazano do eksploatacji pierwszą w Polsce, kotłownię elektrodową. Prąd do zasilania kotłów będzie pochodził m.in. z morskich farm elektrowni wiatrowych

Fot. Kazimierz Netka.

To zapowiedź jutra: zielonej elektryfikacji polskiego ciepłownictwa

W pejzażu Gdańska zauważa się kilka bardzo wysokich kominów. Z jednego wydobywają się często duże obłoki. To jednak nie jest dym z paleniska, lecz para wodna po odsiarczaniu spalin. System odsiarczania został zainstalowany przez PGE – Polską Grupę Energetyczną kilka lat temu. Teraz nadszedł czas na kolejne unowocześnienie produkcji w tej Grupie, a ważne wydarzenie miało miejsce 9 grudnia 2021 roku. Tego dnia oficjalnie poinformowano o przekazaniu do użytku nową kotłownię rezerwowo – szczytową, składającą się z kotłów olejowo-gazowych i pierwszych w Polsce kotłów elektrodowych, zasilanych energią elektryczną.

Fot. Kazimierz Netka.

To było bardzo ważne wydarzenie, z uwagi na znaczenie nowych urządzeń m.in. dla ochrony klimatu. Na uroczystość przekazania obiektów do użytku przybyli reprezentacji różnych środowisk.

Fot. Kazimierz Netka.

Spotkanie prowadziła Katarzyna Dudzin – główny specjalista ds. komunikacji, Departament Komunikacji Korporacyjnej w PGE Energia Ciepła S.A.

Wśród gości byli m.in.: Mariusz Łuczyk – wicewojewoda pomorski; Wojciech Dąbrowski – prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej; Przemysław Kołodziejak – prezes zarządu PGE Energia Ciepła; Maciej Jankiewicz – wiceprezes zarządu PGE Energia Ciepła; Elżbieta Kowalewska – dyrektor Oddziału PGE Energia Ciepła; Radosław Górski członek zarządu Erbud S.A.; Zbigniew Gładys – członek zarządu Erbud Industry; Mirosław Białogłowski – emerytowany prezes zarządu Erbud Industry:

Fot. Kazimierz Netka.

O szczegółach poinformowało też Biuro Prasowe PGE Energia Ciepła:

PGE uruchamia pierwsze w Polsce kotły elektrodowe – w Gdańsku rozpoczyna się elektryfikacja ciepłownictwa

W Elektrociepłowni w Gdańsku, należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, zakończyła się budowa kotłowni rezerwowo-szczytowej, składającej się z kotłów olejowo-gazowych i pierwszych w Polsce kotłów elektrodowych, zasilanych energią elektryczną. Trwający w Grupie PGE proces transformacji aktywów ciepłowniczych ma na celu stopniowe zastępowanie dotychczasowych źródeł wytwórczych nowymi jednostkami nisko i zeroemisyjnymi.

Fot. Kazimierz Netka.

Zastosowanie kotłów elektrodowych w Gdańsku to pierwsze takie wdrożenie tej technologii w Polsce. Nowa kotłownia składa się m.in. z dwóch kotłów olejowo-gazowych o mocy 30 MWt każdy oraz dwóch kotłów elektrodowych o mocy 35 MWt każdy. Technologia oparta na połączeniu pracy kotłów elektrodowych i olejowych, a docelowo gazowych, umożliwi szybką reakcję na zmienne zapotrzebowanie na ciepło w zakresie mocy od 2,5 do 130 MWt i rozpoczęcie pracy kotłowni w zaledwie kilka minut.

Fot. Kazimierz Netka.

Grupa PGE pełni rolę lidera zmian w elektroenergetyce. Prowadzona przez nas transformacja zakłada, że docelowo koncentrować się będziemy na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii. Technologia kotłów elektrodowych, rozpoczynająca elektryfikację ciepłownictwa sieciowego w Trójmieście, będzie pełnić szczególnie ważną rolę już za kilka lat, kiedy w sieci znajdzie się czysta energia elektryczna z pierwszych w Grupie PGE morskich farm wiatrowych powstających na Morzu Bałtyckim. Ciepłownictwo będzie mogło kupować energię elektryczną z gwarancją pochodzenia właśnie z offshoru – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Fot. Kazimierz Netka.

– Jesteśmy częścią polskich miast i uczestniczymy w ich transformacji energetycznej, której celem jest przejście z węgla na mniej emisyjne paliwo gazowe, co w konsekwencji wpłynie na lepszą jakość powietrza i zdrowie mieszkańców. Dzisiejsze otwarcie kotłowni rezerwowo-szczytowej z pierwszymi w Polsce kotłami elektrodowymi, to dowód, że dążąc do osiągnięcia neutralności klimatycznej, stosujemy unikatowe na polskim rynku rozwiązania – powiedział Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Realizacja inwestycji kosztowała ponad 80 mln zł i trwała dwa lata od momentu podpisania umowy z wykonawcą – firmą Erbud Industry. Projekt zakończył się zgodnie z harmonogramem – pomimo trudnego czasu pandemii i koniecznej pracy z zachowaniem reżimu sanitarnego. Jeszcze w tym sezonie grzewczym mieszkańcy Gdańska i Sopotu będą mieli możliwość skorzystania z ciepła wyprodukowanego w nowej kotłowni.

Kolejne inwestycje w Elektrociepłowni Gdańskiej to stopniowa dekarbonizacja dostępnych mocy w perspektywie 2025-2028. Pierwsza para bloków węglowych jeszcze przed 2030 rokiem zostanie wyłączona z eksploatacji i zastąpią ją bloki gazowo-parowe. Taka konfiguracja i transformacja tych urządzeń oraz wprowadzenie przede wszystkim do miksu paliwowego – gazu, jako podstawowego paliwa oraz oleju i energii elektrycznej zapewni optymalną pracę elektrociepłowni.

Film o kotłowni rezerwowo-szczytowej, składającej się z kotłów olejowo-gazowych i pierwszych w Polsce kotłów elektrodowych:  https://www.youtube.com/watch?v=31vcdXVb7es

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,8 GWt, mocy elektrycznej 2,5 GWe) i sieci ciepłownicze o długości ok. 670 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław (w tym wrocławskie Zawidawie), Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Szczecin. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Gryfinie i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych – poinformowała Agnieszka Dietrich z Biura Prasowego PGE Energia Ciepła.

Wiele cennych wiadomości wypłynęło też z ust innych osób, wypowiadających się podczas uroczystości:

Fot. Kazimierz Netka.

– Chcę pogratulować tej nowej inwestycji zrealizowanej w krótkim czasie, terminowo – powiedział Mariusz Łuczyk – wicewojewoda pomorski. – Inwestycji wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom zarówno tu w Polsce jak i w Unii Europejskiej, wykorzystującej te źródła energii które są niskoemisyjne, a więc zielonej energii, wiatraki, gaz. Kotłownia z czasem będzie mogła korzystać z farm wiatrowych, wpływa dodatnio na czystość powietrza na Pomorzu. Będzie to na pewno z pożytkiem dla mieszkańców. Myślę, że tego typu inwestycje w Polsce będą realizowane także w innych miejscowościach. Gratuluję i życzę ażeby ta kotłownia, te bloki funkcjonowały bezawaryjnie, aby były przykładem dla innych przedsięwzięć realizowanych w Polsce.

Fot. Kazimierz Netka.

– Elektrociepłownia w Gdańsku z Elektrociepłownią w Gdyni są jest jedynymi wytwórcami ciepła PGE, zasilającymi aglomerację trójmiejską – powiedziała Elżbieta Kowalewska – dyrektor Oddziału PGE Energia Ciepła. EC Gdańsk dostarcza i realizuje 100 procent zamówień miejskiego systemu ciepłowniczego na terenie gminy Gdańsk i gminy Sopot. To dla nas ogromna odpowiedzialność wobec naszych klientów, ale również wobec włodarzy tego regionu, odpowiedzialność za bezpieczeństwo dostaw komfortu cieplnego, za jego ekonomię i za ekologię. Ta inwestycja powstała w odpowiedzi na dynamicznie rozwijający się lokalny rynek ciepła. Tylko w ostatnich 7 latach do Elektrociepłowni Gdańskiej podłączyła się taka liczba nowych klientów, że ich suma równoważna jest dzisiaj mieszkańcom ponad 100-tysięcznego miasta, na przykład Elbląga, czy Płocka. To było możliwe i taki spektakularny wynik osiągnęliśmy za sprawą dwóch czynników: intensywnie rozwijającej się sieci ciepłowniczej, która nadążała za intensywnym rozwojem budownictwa, ale przede wszystkim z tytułu konsekwentnej likwidacji wszystkich źródeł lokalnych na ternie gminy Gdańsk., w dzielnicach Stogi, Matarnia, Kokoszki, Osowa. Te obszary Gdańska zostały podłączone do Elektrociepłowni Gdańskiej. Takiego zaufania nie można zawieść w związku z tym nasze dążenie nie tylko do zmian ilościowych o 30 megawatów termicznych nowej mocy ale również dążenie do zmiany jakościowej, ponieważ nasi klienci oczekują od nas szybkiej reakcji, a dotychczasowe, urządzenia nie dawały takiej elastyczności. Dzisiaj zastosowane urządzenia: kotły olejowo – gazowe, dwa dla których paliwem jest energia elektryczna – mówimy kotły elektrodowe – to zupełnie inny czas reakcji na zmieniające się zapotrzebowanie,. Ten czas liczymy dzisiaj w minutach, a nie w godzinach. To istotne skrócenie działań w rozruchu i wprowadzenie nowego paliwa do Elektrociepłowni Gdańskiej: dzisiaj oleju lekkiego, jutro gazu i energii elektrycznej spowodowało konkretne efekty ekologiczne. Już dzisiaj, w każdej jednostkowej emisji CO2 na jednostkę produkcji ciepła w źródłach szczytowych obniży się o 23 procent na oleju, o 42 procent gazie, by w roku 2026 roku osiągnąć zero emisji na energii elektrycznej z naszych rodzimych farm wiatrowych na lądzie.

Fot. Kazimierz Netka.

Kotły elektrodowe, które będziecie mogli państwo obejrzeć, one standardowo przywoływane są do pracy w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, ale mają jeszcze jeden bardzo ważny atut dla rynku energii elektrycznej: mogą pełnić funkcje usługowe, regulacyjne do bilansowania mocy w sytuacji, kiedy źródła wodne pracują z maksymalną wydajnością – poinformowała Elżbieta Kowalewska – dyrektor Oddziału PGE Energia Ciepła, W naszym regionie jest to niezmiernie ważne. Polskie Sieci Elektroenergetyczne już wykazały zainteresowanie funkcjonalnością tych urządzeń. Ja mam nadzieję również na nawiązanie współpracy w tym zakresie z naszym lokalnym operatorem – Energą Operator.

Dwa lata ciężkiej, wytężonej pracy, zarówno po stronie PGE EC, grupy ambitnych podwykonawców, Erbud Industry, profesjonalnych realizatorów oraz wspólnej grupy rozruchowej spowodowały, że dzisiaj z dumą możemy przyjąć do eksploatacji pierwszą w Polsce, zrealizowaną przez PGE kotłownię z kotłami elektrycznymi. Dzisiaj jest to podniesienie bezpieczeństwa naszych klientów i poprawa komfortu życia naszych mieszkańców ale jednocześnie przygotowanie do przyszłości i zapowiedź jutra: zielonej elektryfikacji polskiego ciepłownictwa. To naprawdę ogromna satysfakcja zawodowa, za którą serdecznie chciałabym podziękować i zarządowi PGE ale również wykonawcy Erbud Industry. Zobaczycie państwo w jakich warunkach nie tylko pandemicznych, ale i atmosferycznych realizowaliśmy to przedsięwzięcie. Dodam jeszcze, że to przedsięwzięcie realizowane było na żywym organizmie. To, co słyszycie za ścianą, to praca 4 bloków energetycznych i w takich warunkach funkcjonującej elektrociepłowni należało zrealizować tę inwestycję – powiedziała Elżbieta Kowalewska – dyrektor Oddziału PGE Energia Ciepła.

Fot. Kazimierz Netka.

– Równo dwa lata temu w grudniu podpisywaliśmy tutaj umowę i po 2 latach, też w grudniu, możemy się spotkać na obiekcie działającym, który przekazujemy do eksploatacji – powiedział Radosław Górski – członek zarządu Erbud S.A. To niezwykle trudny innowacyjny projekt, nowatorski, jeszcze w Polsce nikt tego nie robił. Ale w ciągu 2 lat, w czasach pandemicznych, w czasach reżimu sanitarnego przy bardzo niezwykle skomplikowanej technologii, nie byłoby to możliwe gdyby nie współpraca i chcę podziękować panu prezesowi Wojciechowi Dąbrowskiemu, panu prezesowi Przemysławowi Kołodziejakowi, pani dyrektor Elżbiecie Kowalewskiej, zespołowi całemu za rzeczywiście ciężką współpracę i za doskonałą współpracę. Tutaj nikt nie uciekał od problemów, każdy problem był bardzo szybko rozwiązywany.

Fot. Kazimierz Netka.

Ta budowa została nagrodzona przez Państwową Inspekcję Pracy jako najbezpieczniejsza budowa tutaj na Pomorzu, bez wypadku. Na co dzień pracowało tu 200 osób.

Warto też podkreślić, bo bardzo dużo mówimy o OZE, że Elektrociepłownia w Gdańsku jest posiadaczem certyfikatu EMAS – to najwyższy certyfikat ekologiczny przyznawany przez Unię Europejską. Chcę z dumą też powiedzieć, że firma Erbud w tym roku, jako jedyny wykonawca budowlany też otrzymała ten certyfikat. Ten certyfikat jest bardzo trudno zdobyć. On jest co roku weryfikowany i kontrolowany i to, że się go dostanie, nie znaczy że się go ma. To, że dzisiaj PGE ma ten certyfikat, oznacza tyle że co roku spełnia bardzo wysokie wymagania związane z ekologią.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.