Polska Agencja Kosmiczna zacieśnia współpracę w kraju i za granicą – z Toruniem i z NASA. W mieście Mikołaja Kopernika – w Toruniu – powstanie regionalna specjalizacja obserwacji przestrzeni kosmicznej. Polska weźmie udział w misjach kosmicznych NASA. Warto zainteresować się też gdańskim zegarem pulsarowym

Fot. z Archiwum POLSA.

Firmy z polskiego sektora kosmicznego uzyskają większe szanse w przetargach ESA

Działania na rzecz rozwoju startupów i firm technologicznych oraz uczestnictwo w budowie i rozwoju sektora kosmicznego w Toruniu i w regionie – to główne założenia podpisanego 8  grudnia br. porozumienia pomiędzy Polską Agencją Kosmiczną a Fundacją Przedsiębiorczy Toruń.

Umowę ze strony POLSA podpisał prezes Grzegorz Wrochna natomiast fundację reprezentował prezes Zarządu Paweł Żywiecki.

Fot. z Archiwum POLSA.

– Chcemy w Toruniu szkolić firmy działające w sektorze kosmicznym, aby zwiększyć ich szanse w przetargach ESA. Będziemy oferować konsultacje online i offline oraz angażować w różne wydarzenia organizowane przez POLSA. Ich celem jest m.in. łączenie różnych sektorów, aby generować pomysły na nowe projekty – powiedział prezes POLSA podczas podpisania.

Zwrócił uwagę również jak istotna jest edukacja kosmiczna. – Chcemy inspirować młodzież i rozbudzać pasje do odkryć naukowych i rozwoju nauki i technologii – powiedział prezes Wrochna podczas spotkania w Toruńskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

W trakcie spotkania zainaugurowano nowy projekt realizowany z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) w ramach konsorcjum tworzonego przez 9 podmiotów z Polski, Niemiec, Grecji, Węgier, Czech oraz Rumunii. Projekt o nazwie – EON European Optical Network ma na celu zademonstrowanie, przetestowanie i walidację technologii z obszaru europejskiego systemu świadomości sytuacyjnej w kosmosie (ang. Space Situational Awarness, SSA), w szczególności wykrywania i śledzenia obiektów kosmicznych, poprzez rozwój naziemnej sieci optycznej. Za jego realizację w Polsce odpowiadają firmy Sybilla Technologies oraz Cilium Engineering.

Projekt EON jest szansą dla rozbudowy istniejących i tworzenia nowych firm branży kosmicznej w Toruniu i regionie. Jest także ważnym kamieniem milowym w staraniach o stworzenie regionalnej specjalizacji w zakresie obserwacji przestrzeni kosmicznej – powiedział Paweł Żywiecki, Prezes Zarządu Fundacji Przedsiębiorczy Toruń

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) jest agencją wykonawczą MRiT, powołaną w 2014 r. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez realizację priorytetów Polskiej Strategii Kosmicznej. POLSA współpracuje z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej. Odpowiada za promocję polskiego sektora kosmicznego w kraju i za granicą.

POLSA prowadzi również działania związane z  informacją i edukacją nt. wykorzystania technologii satelitarnych (m.in. nawigacji, obserwacji i komunikacji) w gospodarce, administracji i w życiu codziennym.

Fundacja Przedsiębiorczy Toruń to toruński podmiot integrujący inicjatywy, projekty i  ekosystem wspierania startupów i firm technologicznych budowanych w Toruniu i regionie. Fundacja podejmuje aktywne działania zmierzające do tworzenie odpowiednich warunków i  budowy pełnego ekosystemu dla rozwoju startupów i firm technologicznych w tym również firm z sektora kosmicznego, prowadzi starania na rzecz projektu „miasteczka technologicznego” zlokalizowanego przy ulicy W. Łokietka skupiającego infrastrukturę dla firm technologicznych – poinformowały Agnieszka Gapys – rzecznik prasowy Polskiej Agencji Kosmicznej oraz Iwona Stefanina – dyrektor Marketingu i PR Fundacji Przedsiębiorczy Toruń.

Polska wchodzi do nowych misji NASA

Arcus i Gamow Explorer to dwie misje kosmiczne przygotowywane przez NASA, w których Polska weźmie udział. Negocjacje dotyczące udziału polskich naukowców w tych przedsięwzięciach prowadziła Polska Agencja Kosmiczna. Wystrzelenie wybranej misji planowane jest na rok 2028.

Udział Polski w każdej z misji przewiduje opracowanie i dostarczenie elementów instrumentów naukowych przez Centrum Badań Kosmicznych PAN we współpracy z polskim przemysłem.

– Udało nam się zintegrować polski sektor kosmiczny i wspólnie przygotować ofertę dla NASA, która została przyjęta. Przed nami mnóstwo pracy, ale wyniki badań każdej z tych misji mogą przynieść przełomowe odkrycia dalekiego kosmosu – powiedział prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Grzegorz Wrochna.

Celem misji Arcus są obserwacje Wszechświata w zakresie promieniowania rentgenowskiego, które powstaje w czasie najbardziej energetycznych zdarzeń w kosmosie. Dzięki zastosowaniu przepuszczalnych siatek dyfrakcyjnych, specjalnie przystosowanych do badania widma w paśmie rentgenowskim, misja dostarczy wysokiej rozdzielczości obserwacji gorącego gazu zgromadzonego w galaktykach, gromadach galaktyk oraz w bliskim otoczeniu czarnych dziur. Misja umożliwi polskim naukowcom udział w wysoce nowatorskich badaniach dotyczących rozkładu i ewolucji gorącej materii i jej składu chemicznego. Koordynatorem udziału naukowego Polski jest prof. dr hab. Agata Różańska z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN.

Misja Gamow Explorer dostarczy unikatowych obserwacji najodleglejszych błysków gamma w tzw. epoce rejonizacji, co umożliwi badanie procesów formowania pierwszych gwiazd i galaktyk we wczesnym Wszechświecie. W pracach zespołu Gamow Explorer uczestniczą naukowcy z  sześciu polskich uczelni i instytutów naukowych. Z inicjatywą włączenia Polski do misji Gamow Explorer wystąpił prof. Krzysztof Górski z Jet Propulsion Laboratory i Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynatorami udziału naukowego Polski są prof. Włodzimierz Kluźniak i dr hab. Krzysztof Nalewajko z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN.

Wyniki pierwszej fazy naboru będą znane w drugiej połowie 2022 r.

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) jest agencją wykonawczą MRiT, powołaną w 2014 r. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez realizację priorytetów Polskiej Strategii Kosmicznej. POLSA współpracuje z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej. Odpowiada za promocję polskiego sektora kosmicznego w kraju i za granicą.

POLSA prowadzi również działania związane z  informacją i edukacją nt. wykorzystania technologii satelitarnych (m.in. nawigacji, obserwacji i komunikacji) w gospodarce, administracji i w życiu codziennym – poinformowała Agnieszka Gapys – rzecznik prasowy Polskiej Agencji Kosmicznej.

Fot. Kazimierz Netka

Pamiętajmy, że niedaleko Torunia, w Piwnicach, znajduje się Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Naukowcy z Centrum Astronomii UMK współpracują z konstruktorami w Gdańsku. Owocem tej kooperacji jest pierwszy na świecie zegar pulsarowy – funkcjonujący na podstawie sygnałów z gwiazd pulsarów. Niestety, twórcom tego urządzenia brakuje pieniędzy na dalsze badania.

Fot. Kazimierz Netka

Zegar pulsarowy znajduje się w Gdańsku, w Kościele Św. Katarzyny. Antena zainstalowana na dachu tej świątyni, została umieszczona niemal dokładnie nad grobem Jana Heweliusza – słynnego gdańskiego astronoma, który żył w XVII wieku.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *