Byliśmy w Domu dla Bezdomnych.  Trochę tam jak w wojsku… W schronisku mieszkają mężczyźni. W kierownictwie przeważają panie.

Fot. Kazimierz Netka.

Gościnność przy ulicy Równej w Gdańsku. Tutaj również wiceprezydent miasta może przyrządzić jedzenie i podać je bezdomnym.

 

Na zdjęciu: Jedno z miejsc w Gdańsku, kiedyś wykorzystywane przez bezdomnych. Fot. Kazimierz Netka

To cichy zakątek Gdańska Oruni. Przystanek autobusowy – tuż obok. Do stacji kolejowej idzie się stamtąd około 10 minut; najlepiej – ulicą Głuchą. Tuż za torami, obok stacji PKP jest Dom Kultury – Dworek Artura – jeden z obiektów Gdańskiego Archipelagu Kultury. W takiej sytuacji przestrzennej ulokowano przy ul. Równej w Gdańsku Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn.

 

Na zdjęciu: Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Gdańsku Oruni. Fot. Kazimierz Netka

W piątek, 27 kwietnia 2018 roku, bezdomni zorganizowali tam wielkie przyjęcie dla gości. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. Piotr Kowalczuk – wiceprezydent Gdańska; Wojciech Bystry – prezes zarządu Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie; Agnieszka Chomiuk – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

 

Fot. Kazimierz Netka

Na pikniku nie mogliśmy zostać. Poprosiliśmy panią Elżbietę Wentę – kierownik Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Równej w Gdańsku o zezwolenie na obejrzenie i sfotografowanie pomieszczeń tego schroniska. Korzystając z uprzejmości znajdujących się tam mężczyzn, zwiedziliśmy pokoje, świetlicę, kaplicę.

Trochę tam jak w wojsku – w koszarach. Codziennie przebywa i nocuje około 80 bezdomnych. Zimą jednak znajduje tu gościnne przyjęcie nawet ponad stu bezdomnych. Łóżka znajdują się także na korytarzu.

W trakcie spotkania można było lepiej poznać projekt pt. „Gdański Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności”, wcześniej poddany szerokim konsultacjom społecznym, w których uczestniczyli także sami beneficjenci –  około 50 bezdomnych osób, m.in. przebywających w schroniskach i noclegowniach w mieście.

 

Fot. Kazimierz Netka

Schronisko przy ul. Równej w Gdańsku jest jednym z kilku takich obiektów, prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta. Ostatnio, w opiece nad bezdomnymi w stolicy województwa pomorskiego, wiele się wydarzyło. O szczegółach poinformowali nas uczestnicy pikniku, mieszkańcy Schroniska, a także Anna Mizera-Nowicka – inspektor w Biurze Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta Gdańska.

„Gdański Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności” jest adresowany do osób:

– w kryzysie bezdomności, tj. przebywających w miejscach niemieszkalnych oraz w schroniskach, noclegowniach, ogrzewalniach,

– doświadczających bezdomności, które objęte są programami społecznymi w celu aktywizacji społeczno-zawodowej oraz integracji społecznej,

– zagrożonych eksmisją oraz eksmitowanych,

– będących przedstawicielami grup szczególnie narażonych na brak miejsca zamieszkania, np. imigrantów, ludzi uzależnionych, z niepełnosprawnościami, starszych, doświadczających przemocy itd.,

– zagrożonych bezdomnością, które są dyskryminowane z powodu: płci, pochodzenia, wyznania, orientacji seksualnej, poglądów społecznych, politycznych.

 

Fot. Kazimierz Netka

Twórcy programu przewidują, że w 2023 roku, gdy zostanie on już zrealizowany, wzrośnie poziom wiedzy wśród mieszkańców Gdańska w zakresie pomocy bezdomnym, a praca z osobami bezpośrednio zagrożonymi utratą miejsca zamieszkania będzie skuteczniejsza. Ma również wzrosnąć dostępność do miejsc pobytu dla różnych grup społecznych zagrożonych bezdomnością, poszerzona zostanie oferta usług wsparcia specjalistycznego dla osób w placówkach i zwiększy się skuteczność diagnozy i podejmowanych interwencji. Duży nacisk kładzie się też na to, by nastąpił wzrost liczby osób wychodzących z kryzysu bezdomności, które ukończyły udział w projektach aktywizacji społeczno–zawodowej lub ukończyły terapię uzależnień.

 

Pomoc dla bezdomnych w Gdańsku przez cały rok

 

Fot. Kazimierz Netka

„Gdański Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018 – 2023″ stworzył zespół m.in. przedstawicieli instytucji miejskich działających na rzecz osób w kryzysie bezdomności, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Rozwoju Społecznego UMG, służb mundurowych, organizacji pozarządowych, placówek dla osób potrzebujących – poinformowała nas Anna Mizera-Nowicka – inspektor w Biurze Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta Gdańska, w swym komunikacie przekazując też wypowiedzi:

– Osoby w kryzysie bezdomności w Gdańsku mogą liczyć na kompleksową pomoc MOPR oraz organizacji pozarządowych. Aż osiem placówek na terenie miasta, noclegowni i schronisk, udziela na zlecenie Ośrodka wsparcia. Chodzi m.in. o nocleg, posiłki, pomoc rzeczową, aktywizację społeczną i zawodową, opiekę asystenta. W placówkach jest łącznie ok. 750 miejsc, w tym stałe, dostawki i interwencyjne – mówi Agnieszka Chomiuk, zastępca dyrektora MOPR.

 

Fot. Kazimierz Netka

Gdański MOPR ma też umowę ze Stowarzyszeniem Gdański Komitet Obywatelski na usługę związaną z przygotowaniem i wydawaniem bezpłatnych posiłków m.in. bezdomnym. Dzięki temu osoby potrzebujące mogą zjeść zupę lub drugie danie w trzech jadłodajniach – przy ulicach Na Zaspę 45, Mickiewicza 33 i Żuławskiej 102. Obiady są wydawane każdego dnia, z reguły w godzinach od 12. 30 do 14. Wsparcie otrzymują tam zarówno osoby ze skierowaniami od pracowników socjalnych, jak i np. bezdomni z interwencji, którzy w danym momencie potrzebują takiej pomocy.

 

Fot. Kazimierz Netka

Gorącą herbatę, kawę mogą też dostać korzystający z łaźni dla osób bezdomnych przy ul. Żaglowej 1, prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta.

Autobus SOS

Gdańsk uruchomił także mobilną pomoc dla potrzebujących w okresie zimowym: autobus z ciepłą zupą, odzieżą, wsparciem ratownika medycznego i pracownika socjalnego, udzielającego informacji o wsparciu w schroniskach i noclegowniach. Z tej oferty korzystało każdego zimowego wieczoru nawet do 80 bezdomnych. Inicjatorami projektu uruchomienia Ikarusa SOS byli gdańscy radni – głównym pomysłodawcą z ich ramienia Przemysław Ryś. Usługa będzie uruchomiona ponownie pod koniec roku.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Dziękuję wszystkim, którzy mieli odwagę reagować i podczas mrozów dzwonili, gdy widzieli osoby bezdomne w miejscach niezamieszkałych. Dziękuję za pomoc i zaangażowanie służbom. To dzięki Wam tej zimy nikt nie zginął – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Pamiętajmy jednak, że praca z osobami zagrożonymi bezdomnością i doświadczającymi bezdomności trwa cały rok. Proszę o empatię do każdego człowieka każdego dnia.

 

Fot. Kazimierz Netka

Miasto realizuje projekty aktywizujące życiowo, społecznie, szkoleniowo, zawodowo na rzecz osób w kryzysie bezdomności. Pomoc świadczona jest też w ramach mieszkalnictwa społecznego (mieszkania wspomagane oraz ze wsparciem m.in. na Osiedlu Sitowie oraz w Dolnych Młynach). W lokalach jest blisko 60 miejsc. Samodzielności, radzenia sobie w trudnej sytuacji życiowej, wychodzenia z opresji uczą się tam m.in. potrzebujące mamy z dziećmi. Mają wsparcie m.in. pracowników socjalnych i asystenta osoby bezdomnej, asystentów rodziny. Średnio co roku ze wsparcia asystenta os. bezdomnej korzysta w Gdańsku do 60 potrzebujących podopiecznych MOPR.

Remonty i modernizacje

Miasto też prowadzi remonty i modernizacje w placówkach dla osób zagrożonych lub doświadczających bezdomności.

 

Fot. Kazimierz Netka

W zeszłym roku w Pomorskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT przy ul. Kochanowskiego 7A wykonano remont dachu, wymianę i montaż stolarki okiennej, docieplenie ścian zewnętrznych i modernizację pomieszczeń sanitarnych. W Schronisku Dom Brata Alberta przy ul. Równa 14 przeprowadzono remont instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonano sześć nowych pionów wentylacyjnych, roboty malarskie w budynku mieszkalnym i remont dachu z montażem instalacji odgromowej w budynku magazynowo – garażowym. Z kolei w placówce przy ul. Mostowej 1 wykonano m. in. remont dachu papowego, posadzek, roboty murarsko – tynkarskie i malarskie, a przy ul. Starowiślna 3 przeprowadzono remont posadzek, stolarki drzwiowej, roboty elektryczne, tynkarskie i malarskie.

Parking Społecznie Odpowiedzialny

 

Fot. Kazimierz Netka

Przy ul. Lawendowej w Gdańsku uruchomiono w tym roku Parking Społecznie Odpowiedzialny – opłaty za parkowanie pobierają tam podopieczni Towarzystwa Pomocy Brata Alberta z Nowego Portu. Dochód przekazany będzie na urządzenie noclegowni dla osób bezdomnych na Wyspie Sobieszowskiej.

– W kasie w parkingu, poza opłaceniem postoju, można nabyć bon charytatywny w cenie 10 zł, w ten sposób zapewniając ciepły posiłek osobie potrzebującej – mówi Wojciech Bystry, prezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. – Łączny przychód z parkingu za okres dwóch miesięcy wyniósł ponad 20 000 zł. W tym czasie zebrano także „do puszki” stojącej na parkingu blisko 1300 zł. Sprzedano także 60 bonów na obiad, które przekazywane są sukcesywnie osobom potrzebującym. Z parkingu skorzystało już 4700 kierowców – czytamy w komunikacie, który przekazała nam Anna Mizera-Nowicka – inspektor w Biurze Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta Gdańska.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *