W Pomorskiem powstanie stowarzyszenie studentów zagranicznych? Pomysł ten zrodził się na konferencji „Study in Pomorskie”, w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i przedstawiania wyników badań odczuć cudzoziemców odnośnie warunków na pomorskich uczelniach. Wiemy, co obcokrajowcy myślą o nas…

Fot. Kazimierz Netka

Jak zwiększyć internacjonalizację polskich studiów?

We znaki daje się demograficzny niż. Zapowiadano to już wiele lat temu; a rektorzy wówczas mówili: nadejdą takie czasy, gdy kandydatów na bezpłatne studia będzie mniej niż miejsc na darmowych uczelniach. Te prognozy się spełniają – mówili Ryszard Świlski – wicemarszałek województwa pomorskiego oraz prof. Adam Kamiński – prorektor Akademii Sztuk Pięknych, podczas powitania uczestników konferencji pt. Study in Pomorskie, poświęconej szukaniu sposobów zachęcania młodych ludzi do studiowania w Pomorskiem.

 

Fot. Kazimierz Netka

Chodzi zaś o kandydatów na studia z innych województw, a przede wszystkim o tzw. internacjonalizację, czyli o umiędzynarodowienie pomorskich uczelni, czyli przyciąganie studentów z zagranicy i to nie tylko z naszego kontynentu. Dlaczego?

 

Fot. Kazimierz Netka

W całej Europie znacznie zmniejszy się liczba ludności – mówił, prowadzący konferencję, Ludwik Szakiel – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wzrośnie zaś bardzo liczba ludności Afryki, gdzie w 2050 roku mieszkańców tej części świata może być kilkakrotnie więcej niż jest teraz.

Cała Europa zacznie więc zabiegać o studentów. Co Pomorze i Polska powinny zrobić, żeby być atrakcyjnymi dla kandydatów na studia? Poszukiwanie skutecznych sposobów na przyciąganie młodych ludzi z innych województw i państw, w Pomorskiem trwa już kilka lat – w ramach porozumienia o nazwie: „Study in Pomorskie”. Samorząd województwa postanowił dowiedzieć się, co studenci spoza Pomorskiego, w tym zwłaszcza z innych państw, myślą o warunkach studiowania na pomorskich uczelniach. W tym celu zlecił specjalne badania. Wnioski z tych analiz przedstawiono właśnie w Akademii Sztuk Pięknych, 27 kwietnia 2018 roku.

 

Fot. Kazimierz Netka

Uczestników spotkania z tymi spostrzeżeniami zapoznał dr Krzysztof Stachura – prezes Fundacji Ośrodek Badań i Analiz Społecznych. Mamy więc po raz pierwszy w takim wymiarze obraz potencjału województwa pomorskiego w przyciąganiu studentów spoza regionu. Krzysztof Stachura przedstawił też wnioski dotyczące możliwości zwiększania tej siły przyciągania obcokrajowców. Jedną z propozycji jest utworzenie stowarzyszenia studentów zagranicznych w Pomorskiem. Organizacja ta miałaby promować pomorskie uczelnie w innych państwach, a także reprezentować interesy studentów – obcokrajowców.

 

Fot. Kazimierz Netka

Karolina Wysocka – kierownik Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej Politechniki Gdańskiej powiedziała, że na PG już taka organizacja istnieje, nazywa się International Students Association (ISA). Dobrze by było, by działalność ISA rozszerzyła się na inne uczelnie i objęła studiujących na nich obcokrajowców – zaproponowała Karolina Wysocka.

Niestety, Pomorskie wcale nie jest województwem najatrakcyjniejszym w kraju dla studentów. Oczywiście, Pomorze nie może skutecznie rywalizować z Warszawą. Okazuje się, że lepszy od Pomorskiego jest też Dolny Śląsk. W rankingu szanghajskim, Uniwersytet w mieście Aarhus w Danii, jest na 65. miejscu. Uniwersytet Wrocławski pojawia się na miejscach 701 – 800. Pomorskiego w tym rankingu brak – mówił dr Krzysztof Stachura.

 

Fot. Kazimierz Netka

Marta Grzyb z Agencji Rozwoju Pomorza przedstawiła nową stronę internetową, przeznaczoną dla cudzoziemców w ramach projektu „Live more. Pomerania”.

Pod adresem www.livemorepomerania.com można więc przeczytać o tym, jakie firmy rekrutują w województwie pomorskim oraz jakie są wymagane kompetencje do podjęcia w nich pracy. Jest też osobna część poświęcona atrakcjom czekającym w regionie oraz część poświęcona życiu codziennemu, gdzie dowiemy się, jak zapisać dziecko do szkoły, poznamy trójmiejskie dzielnice i komunikację miejską. Licealiści i studenci znajdą natomiast część poświęconą studiowaniu w regionie. Pomysłodawcy  projektu planują również bieżące aktualizowanie strony o opisy kolejnych ciekawych miejsc, wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych czy też o artykuły pomorskich pracodawców i uczelni – wynika z informacji, które przekazała nam Katarzyna Kaparska z Działu Promocji Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

 

Fot. Kazimierz Netka

Marta Siciarek – prezeska Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, przedstawiła podczas spotkania w Akademii Sztuk Pięknych działania w projekcie „Model Integracji Imigrantów” w zakresie edukacji wyższej.

Z tą integracja nie jest w Polsce najlepiej. Rośnie nastawienie ksenofobiczne (strach przed obcymi) Polaków. Obcokrajowcy potrzebują wsparcia/Integracja obcokrajowców z Polakami nie wydarzy się sama.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jak widać, droga do internacjonalizacji pomorskich uczelni jest dość daleka. Przyznać jednak trzeba, że coraz więcej studentów zagranicznych w Pomorskiem studiuje. Teraz jest ich około 3150. Najwięcej: Ukraińców – ponad 1150. Szwedów jest na pomorskich uczelniach prawie 380, Białorusinów – ponad 330, Hindusów – niemal 270, Chińczyków – blisko 230, Rosjan – około 175. Studiuje w Pomorskiem także ponad 30 Nepalczyków, ponad 40 francuzów i blisko pół setki Niemców – wynika z informacji, które przekazano podczas spotkania w Akademii Sztuk Pięknych.

 

Fot. Kazimierz Netka

„Study in Pomorskie” to porozumienie na rzecz wspierania działań służących umiędzynarodowieniu pomorskich ośrodków akademickich, poprawie ich konkurencyjności oraz wzmocnieniu konkurencyjności regionu. Zostało zawarte przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz osiem pomorskich uczelni, 14 marca 2017 roku. Wśród sygnatariuszy porozumienia jest Uniwersytet Gdański. Wspólne działania Samorządu województwa Pomorskiego oraz pomorskich uczelni mają się przyczynić  m.in. do zwiększenia liczby studentów zagranicznych oraz pochodzących spoza województwa pomorskiego studiujących na pomorskich uczelniach, zatrzymania na regionalnych uczelniach absolwentów pomorskich szkół średnich, stworzenia wspólnej, skoordynowanej i efektywnej promocji pomorskich uczelni w zakresie oferty dydaktycznej i pozadydaktycznej, poprawy wizerunku województwa jako miejsca przyjaznego obcokrajowcom, umożliwiającego studia na wysokim poziomie, poprawy jakości obsługi studentów i pracowników z zagranicy, a także zwiększenia powiązań sieciowych pomorskich uczelni – napisano na https://ug.edu.pl/Informacja_prasowa/64285/study_pomorskie_-_porozumienie_samorzadu_wojewodztwa_pomorskiego_oraz_pomorskich_uczelni .

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *