Ciechocinek. Maleją kwoty z NFZ na uzdrawianie dzieci

Nasz kraj może się wyludnić z Polaków. Coraz mniej będzie nas przychodziło na świat; staniemy się grubsi, krzywi oraz słabsi.

Jeszcze siedem pokoleń. Potem zaczniemy wymierać… – ostrzegają specjaliści z uzdrowiska.

Polacy są narodem, którego liczebność się zmniejsza. Z najnowszych danych statystycznych wynika, że średnio w całym kraju przyrost naturalny jest ujemny. Być może medycyna pozwoli nam osiągać nawet 140 lat życia, ale liczba Polaków zmaleje. W dość szybkim tempie. Takie ostrzeżenie usłyszeli uczestnicy obchodów stulecia nadania praw miejskich Ciechocinkowi – jednemu z najsłynniejszych w Polsce i Europie, uzdrowisk. Dlatego, o nasze dzieci oraz młodzież musimy bardzo dbać.

DSCN8011Na zdjęciu: Zegar Kwiatowy w uzdrwisku Ciechocinek. Fot. Kazimierz Netka.

Niestety, tej należytej troski nie widać! Wprost przeciwnie, na leczenie najmłodszych przeznaczamy coraz mniej pieniędzy. A mamy gdzie nasze pociechy leczyć!

Apel z Ciechocinka był wołaniem o opamiętanie się, o więcej działań na rzecz najmłodszych pokoleń. Bo w przeciwnym razie, nasze społeczeństwo stawać się będzie coraz bardziej cherlawe i coraz mniej liczne. Polacy będą słabnąć. Taką przyszłość dla nas widzą m.in. uczestnicy XII Kongresu Polskich Mediów, zorganizowanego w Ciechocinku, właśnie z okazji jubileuszu tego miasta – 13 maja 2016 roku.

DSCN8138Na to święto 100-lecia nadania praw miejskich i na kongres zaproszono 100 dziennikarzy z całej Polski. A sam Ciechocinek młodym ludziom poświęca wiele uwagi. Zarówno młodzieży mieszkającej w tym uzdrowisku, jak i dzieciom przywożonym tu na leczenie. Jaka to była dotychczas pomoc państwa dla dzieci i młodzieży – można było usłyszeć, np. podczas obrad wspomnianego już XII Kongresu Polskich Mediów, a także przeczytać w wydaniu jubileuszowym gazety: „Uzdrowisko Ciechocinek”.

Jak Ciechocinek będzie wyglądał w 2020 roku, mówił i napisał Leszek Dzierżewicz – burmistrz tego miasta.

DSCN7914Na zdjęciu: Leszek Dzierżewicz – burmistrz Ciechocinka mówi o planach rozwoju miasta jako uzdrowiska. Fot. Kazimierz Netka.

Ciechocinek to polska marka. Swą renomę zawdzięcza dziedzictwu kulturowemu, tradycji balneologicznej, słynnej historycznej fabryce soli warzonej, największym na świecie tężniom, znakomitym ciechocińskim lekarzom rehabilitantom – napisał burmistrz Leszek Dzierżewicz w jubileuszowym wydaniu gazety „Uzdrowisko Ciechocinek”, pod redakcją Mariusza Krupy – członka zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek.

DSCN7724Dokumentem, na którym opierać się będzie w najbliższych latach praca samorządu Ciechocinka, jest „Strategia rozwoju gminy Ciechocinek na lata 2015 – 2020”. W opiniach mieszkańców, środki z budżetu miasta powinno się przeznaczać na inwestycje turystyczne, na rekreację sport, organizację czasu wolnego oraz na ochronę środowiska. Jaki Ciechocinek powinien być – opowiedzieli uczestnikom jubileuszowych uroczystości oraz XII Kongresu Polskich Mediów – także studenci krajowych uczelni oraz ciechocińscy licealiści. Konkretnie: Jaki powinien być Ciechocinek na 200-lecie posiadania praw miejskich?

DSCN7955Na zdjęciu: Prowadzący obrady Kongresu; od lewej: Mariusz Krupa – członek zarządu Przedsiębiorstwa Ciechocinek i Marek Traczyk – prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów. Fot. Kazimierz Netka.

Największym marzeniem wszystkich mieszkańców jest odbudowanie historycznej cieplicy otwartej, czyli basenu. W bieżącym roku reprezentanci samorządu województwa kujawsko – pomorskiego, samorządu miejskiego Ciechocinka i Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek podpisali trójstronne porozumienie w sprawie lepszego wykorzystania historyczno – kulturowego potencjału tej części Kujaw. Planowana wspólna instytucja zarządcza będzie kierować najbardziej wartościową częścią infrastruktury Ciechocinka: źródłami solanki, tężniami, warzelnią soli, parkami, a także terenami, na których znajdował się basen.

DSCN7775Ciechocinek to Miasto Zdrowia. Czy w przyszłości będą tu kursowały samochodu napędzane energią elektryczną? Takie wizje mają młodzi mieszkańcy. Pragną zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Jaka jest w Ciechocinku oferta uzdrowiskowa dla dzieci? To uczestnikom XII Kongresu Polskich Mediów przedstawił Marcin Zajączkowski – przewodniczący Rady Miejskiej Ciechocinka, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek.

Kongres Polskich Mediów jest doskonałą okazją do tego, aby poruszyć temat leczenia uzdrowiskowego dzieci i młodzieży – napisał przewodniczący Marcin Zajączkowski w jubileuszowej gazecie „Uzdrowisko Ciechocinek”. Powtórzył to podczas obrad Kongresu. Chodzi o to, że coraz więcej dzieci zapada na choroby cywilizacyjne, a sumy pieniędzy, przeznaczane w Narodowym Funduszu Zdrowia na leczenie najmłodszego pokolenia Polaków, maleją. Widać to wyraźnie na przykładzie kwot, przydzielanych uzdrowisku Ciechocinek.

DSCN7945– Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek SA jest właścicielem i zarządcą jednego z unikatowych w skali kraju obiektów dla dzieci i młodzieży – mówił prezes Marcin Zajączkowski. – To Szpital Uzdrowiskowy nr III im. Dr. Markiewicza. Z dobrymi efektami leczona jest tam dziecięca otyłość – dzięki zastosowaniu diety niskokalorycznej, rozmaitym ćwiczeniom grupowym, zajęciom w basenie solankowym, zabiegom fizjoterapeutycznym, psychoterapii oraz edukacji zdrowotnej. Ponadto z sukcesem prowadzimy leczenie chorób: narządu ruchu; górnych dróg oddechowych; układu nerwowego oraz schorzeń reumatoidalnych naszych młodych pacjentów – napisał prezes Marcin Zajączkowski w artykule „Oferta uzdrowiskowa dla dzieci”.

Szpital dla dzieci w Ciechocinku został gruntownie zmodernizowany, posiada nowoczesną bazę zabiegową i szkołę, zapewniająca naukę w oddziałach przedszkolnych, w szkole podstawowej i w gimnazjum.

Prezes Marcin Zajączkowski skierował apel do reprezentantów mediów – apel o pomoc w rozpowszechnianiu informacji na temat darmowego leczenia uzdrowiskowego dzieci i młodzieży. Jest to obecnie niezmiernie istotny, jednakże „porzucony” temat. Brak profilaktyki oraz odpowiedniej reakcji ze strony lekarzy i rodziców prowadzi do zaburzeń zdrowotnych, natomiast pobyt dziecka w sanatorium jest doskonałym sposobem na pozbycie się często nawracanych stanów chorobowych wszelkiego typu.

Zdaniem prezesa Marcina Zajączkowskiego, choroby cywilizacyjne to jeden z największych obecnie problemów zdrowotnych, bowiem dotykają one coraz to młodsze pokolenie. Problem nadwagi dotyczy nie tylko osób dorosłych, ale także dzieci i młodzieży. Przeszło 20 procent dzieci w wieku szkolnym ma już problemy z otyłością, nadwagą, cukrzycą, z wadami postawy. Czyli co piąte dziecko zagrożone jest chorobami cywilizacyjnymi – mówił prezes Marcin Zajączkowski.

DSCN7947W uzdrowisku Ciechocinek baza lecznicza dla dzieci w Szpitalu im. Dr. Markiewicza wynosi 170 łóżek. Kontrakt z NFZ jest na 100 dzieci. Potencjał jest więc wykorzystywany w około 60 procentach. Jednocześnie, finansowanie lecznictwa uzdrowiskowego dziecięcego drastycznie rokrocznie spada. Na przykładzie Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek wygląda to następująco: w 2013 roku finansowanie lecznictwa dzieci było z NFZ na kwotę około 3,5 mln złotych. W 2014 – na 3,3 mln złotych, w 2015 – 2,8 mln zł, a w bieżącym roku kontrakt z NFZ przewiduje finansowanie do około 2,5 mln złotych. Tak się dzieje, bo każdy kolejny rok jest planowany i budżetowany na podstawie wykonania roku poprzedniego. Gdy kontrakt dotyczy na przykład 100 dzieci, ale finansowanie objęło tylko 80 dzieci, to za podstawę przydzielenia funduszy w następnym roku bierze się liczbę 80.

DSCN7697– To powoduje zasadę odwróconej kuli śnieżnej – mówi prezes Marcin Zajączkowski. – Co roku pieniędzy jest mniej, bo system nie widzi problemu spadku liczby skierowań, która się zmniejsza z różnych powodów. Jednocześnie ten sam system państwowy sam sobie zleca opracowywanie, wykonanie raportów, w których mówi sam sobie, co i jak. Ten system widzi tylko liczby, nie widzi dzieci oraz ich problemów.

W 2050 roku, według GUS, 32 procent naszego społeczeństwa będzie w wieku 65 i więcej – mówi Marcin Zajączkowski. Aktualny współczynnik dzietności wynosi 1,3, co znaczy, że 100 kobiet rodzi 130 dzieci. Nawet, jeśli wśród tych noworodków będzie 65 kobiet, to w przyszłości urodzą one około 86 dzieci, Znowu, statystycznie rzecz biorąc, nieco ponad polowa z nich to będą dziewczynki, czyli w przyszłości 45 kobiet. One zaś przy współczynniku 1,3, urodzą na przykład 36 dziewczynek. I tak, coraz mniej. Siedem pokoleń wystarczy, by populacja naszego kraju niemal zniknęła z mapy świata.

– To, że będziemy oddawać do użytku kolejne autostrady, to dobrze – mówi prezes Marcin Zajączkowski. – Ale co z tego, jeśli za siedem pokoleń nie będzie miał kto z Polaków po tych autostradach jeździć. Dlatego, podwyższenie tempa wzrostu przyrostu naturalnego i opieka nad dziećmi już od najwcześniejszych lat powinny stać się priorytetem.

Kazimierz Netka

One Comment

  1. Bardzo ciekawy materiał i tematyka, faktycznie w obecnym dyskursie lecznictwo dzieci jest zmarginalizowane. Tym cenniejszy jest to głos, że pochodzi z miejsca o wyrobionej renomie, znanego z jakości jakim jest szpital im. dr. Markiewicza Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *