Czy i kiedy powinno być obchodzone święto województwa pomorskiego? Przedstawiamy kilka propozycji. Pomorskie dało światu i Polsce nowe szanse. Ułatwiło zjednoczenie Niemiec. Wykształciło pierwsze kadry dla polskiej gospodarki morskiej. Nowi obywatele Pomorza – Kresowianie – odbudowali Gdańsk – jedno z najważniejszych miast na naszym kontynencie

Na zdjęciu: Pomnik Zaślubin Polski z Morzem w 1920 roku, w Pucku. Fot. Kazimierz Netka

Pomorskie zasługuje na to, żeby mieć swe święto. Międzynarodowe święto.

To bowiem w Gdańsku – stolicy województwa – w 1980 roku zapoczątkowano wielkie światowe przemiany. Dzięki temu mogło dojść do obalenia muru berlińskiego i zjednoczenia Niemiec. Przemiany w Pomorskiem, w Polsce, utorowały więc drogę państwom Europy Środkowowschodniej do Unii Europejskiej.

Pomorskie ma duże znaczenie dla Polski, na przykład dla naszej gospodarki morskiej. Tutaj, w Tczewie, na Kociewiu, powstała pierwsza szkoła morska po odzyskaniu niepodległości i zaślubinach Polski z Bałtykiem. Za niecałe pół roku minie sto lat od powołania tej szkoły – w czerwcu 2020 roku. Obecnie jest to Uniwersytet Morski w Gdyni.

Dlatego, ośmielamy się po raz kolejny przedstawić propozycję organizowania co roku Święta Województwa Pomorskiego. Inicjatorami ustanowienia tego Święta byliby Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Wojewoda Pomorski.

Na zdjęciu: Fragmentu murów: berlińskiego i stoczniowego, w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka

Proponujemy, by Święto Województwa Pomorskiego (Święto Pomorskiego) miało rangę międzynarodową, ze względu na duże znaczenie promocyjne takich wydarzeń; odbywało się w lutym, maju lub w czerwcu i nawiązywało do ważnych, historycznych wydarzeń, np.:

– zaślubin Polski z morzem, 10 lutego,

– powołania pierwszego wojewody pomorskiego przez króla polskiego, co zdarzyło się w maju 1454 roku,

– wjazdu do Gdańska króla Kazimierza Jagiellończyka – też w maju, 1457 roku

– dodania złotej korony do herbu Gdańska – również w maju 1457 roku,
– 27 maja – na pamiątkę wyborów samorządowych w nowej Polsce w 1990 roku,

– 4 czerwca – na pamiątkę pierwszych wyborów parlamentarnych w 1989 roku,

Pierwsze Święto Pomorskiego mogłoby się odbyć w przyszłym roku i trwać dzień, weekend, a nawet tydzień.

Proponujemy, by Święto Województwa Pomorskiego miało międzynarodowy i ogólnopolski wymiar. Uroczystości centralne odbywałyby się w Gdańsku, a regionalne – w samorządach. Podczas Święta Pomorskiego przedstawiałyby się regiony pokazując swój dorobek kulturalny, gospodarczy, naukowy itp., z akcentem na nowoczesność nauki oraz gospodarki.

Ze względu na międzynarodową rangę, warto nadać temu świętu angielską nazwę, np. Gdańsk Pomeranian Day, Gdańsk Pomeranian Week. Pierwsze uroczystości mogłyby zostać zorganizowane w przyszłym roku.

Święto województwa organizowane jest np. w Lubuskiem, Kujawsko-pomorskim, Dolnośląskiem, Opolskiem, Świętokrzyskiem. Naszym zdaniem, Pomorskie powinno promować się w podobny sposób.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *