Dobiegają końca regionalne konsultacje w sprawie Umowy Partnerstwa Polski z Unią Europejską. W poniedziałek, 15 lutego 2015 roku, rozmawiano na ten temat w Pomorskiem. Jutro, 16 lutego konsultacje zostaną przeprowadzone w województwie kujawsko – pomorskim

Źródła ilustracji: transmisja z konsultacji Umowy Partnerstwa.

Nowe unijne finansowanie to nowa szansa dla całego kraju, w tym dla Pomorskiego

O 40 procent mniej unijnych pieniędzy niż w latach 2014 – 2021 dostanie Pomorskie w ramach Regionalnego programu operacyjnego, ale niewykluczone, że będzie lepiej…

Pomorskie zaliczane jest do słabszych regionów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o rozwój społeczno – gospodarczy. Powyżej średniej unijnej w Polsce jest tylko region warszawski.

W ramach Umowy Partnerstwa mamy otrzymać, jako kraj, w ramach realizacji unijnej polityki spójności, około 76 miliardów euro na lata 2021 – 2027. Na co wydamy te pieniądze i jak – to właśnie ma regulować wspomniana umowa. Kiedy sięgniemy po pierwsze wsparcie ze wspólnotowego budżetu? Wszak, teoretycznie rzecz biorąc, od początku 2021 roku już pieniądze powinny być dostępne. Tak nie będzie i nigdy b nie było, by zaraz po rozpoczęciu kolejnego wieloletniego okresu unijnego finansowania pieniądze były od razu do wzięcia. Akceptacji pierwszych wniosków o wsparcie, np. wniosków złożonych przez polskich małych i średnich przedsiębiorców, możemy się spodziewać najwcześniej za rok. Nie dlatego tak późno bo nie zdążyliśmy przygotować odpowiednich dokumentów. Nie ma bowiem jeszcze wszystkich przepisów unijnych dotyczących finansowania w latach 2021 – 2027.

O problemach z tym związanych mówiono 15 lutego, 2021 roku, podczas konsultacji społecznych, dotyczących Umowy partnerstwa, przeprowadzonych zdalnie ( z powodu pandemii) z reprezentantami pomorskich samorządów. Wnioski można jednak składać, za pośrednictwem internetu, do 22 lutego 2021 roku. Każdy głoś się liczy. To bowiem wsparcie na 10 lat (rozliczenie można składać do 2030 roku) i będzie wpływało na rozwój każdego zakątka regionu – zachęcała Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Oto jaki był program konferencji w województwie pomorskim, w sprawie Umowy Partnerstwa:

Spotykamy się w Pomorskiem – województwie kojarzącym się z wypoczynkiem, miejscami noclegowymi, z wyjazdami na wakacje. Pomorskie ma ogromny potencjał w sektorze turystycznym. Charakteryzuje się dobrym rozwojem inwestycji oraz innowacji. Wydatki na badania i rozwój na mieszkańca wynoszą około 550 złotych, przy średniej krajowej wynoszącej 512 złotych rocznie.

W okresie 2014 – 2020 zw środków zarządzanych centralnie, krajowych, Pomorskie otrzymało około 10 miliardów złotych na inwestycje strategiczne. Na bieżący okresu unijnego finansowania (na lata 2021 – 2027) Pomorskiem ma przewidziane w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego 1 130 000 000 euro, czyli o około 40 procent mniej niż było w RPO na lata 2014 – 2020). To nie wszystko. Do podziału w ramach RPO między województwa jest jeszcze ponad 7 mld euro z zasobów rezerwy programowej.

Pomorskie bardzo dobrze wykorzystuje unijne wsparcie. Za lata 2014 – 2020 z RPO zakontraktowano już 93 procent zasobów finansowych tego RPO, czyli podpisano na taką kwotę umowy z beneficjentami. 53 procent środków przekazano już beneficjentom w formie płatności. Do zamknięcia tego okresu finansowania i rozliczenia RPO pozostały jeszcze 3 lata.

Do wykorzystania oprócz pieniędzy w ramach polityki spójności, Polska ma jeszcze Krajowy Plan Odbudowy (KPO) – ze „zniszczeń” spowodowanych przez pandemię. KPO powstał na podstawie Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju i propozycji przekazywanych przez marszałków województw i innych samorządowców. Ponadto, Polska uzyska też wsparcie dla rolnictwa.

O szczegółach poinformowała Małgorzata Jarosińska-Jedynak – wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, przedstawiając prezentację:

Punkt widzenia na Umowę Partnerstwa i przebieg negocjacji z samorządowcami, przedstawił też Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego.

Pan marszałek stwierdził, że Umowa Partnerstwa to kluczowy dokument, jeśli chodzi o wykorzystaniu przez Polskę funduszy unijnych. Zgłosił jednak wiele zastrzeżeń, przedstawiając je m.in. w formie prezentacji:

Mówiąc o działaniach w województwie pomorskim, marszałek Wiesław Byczkowski powiedział, że duży nacisk kładziony jest na tworzenie otwartej wspólnoty regionalnej.

Trwa też w regionie praca nad realizacja przedsięwzięć strategicznych. Głównym źródłem finansowania ma być RPO na lata 2021 – 2027. To może stać się jednak niemożliwe. Dlaczego? Wyjaśniając to, pan marszałek wskazał te kwestie, które u samorządowców wzbudzają najwięcej wątpliwości, zaniepokojenie, a wręcz stanowczy protest:

Głos w sprawie projektu i konsultacji dotyczących umowy partnerstwa zabierali także reprezentanci innych samorządów:

Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska wspomniała m.in., że miasto wysłało swe uwagi do Krajowego Planu Odbudowy. Do dzisiaj nie ma odpowiedzi, co się z nimi stało.

Marcin Skwierawski – wiceprezydent Sopotu, zwrócił uwagę na turystykę. Wyraził nadzieję, że zostanie ona wsparta w całym kraju. Turystyka to bowiem nie tylko góry.

Błażej Konkol – wójt gminy Trąbki Wielkie, prezes zarządu Związku Gmin Pomorskich, pytał m.in. o wsparcie dla najmniejszych samorządów. Brak bowiem odpowiedzi odnośnie programu Leader – ważnego dla małych projektów w gminach.

W części konferencji dotyczącej pytań i odpowiedzi, głos zabierali m.in.:

Alan Aleksandrowicz – wiceprezydent Gdańska;

Adam Mikołajczyk – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;

Wiele pytań dotyczyło m.in. dofinansowania budowy ścieżek rowerowych. O to pytał m.in. Pan Pawlikowski z Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Odpowiedzi udzielała m.in. Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Pani minister poinformowała, że nie tylko woj. pomorskie ma za mało pieniędzy w ramach RPO. Jedno z województw dostało znacznie mniej. Niewykluczone , że pule te zwiększą się, np. w efekcie podziału rezerwy. Na wiele pytań odpowiedzi zostaną udzielone podczas Konwentu marszałków.

Konsultacje w Pomorskiem były 15. tego typu konferencją – poinformował prowadzący, Artur Osiecki. Ostanie zdalne spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Umowy Partnerstwa odbędzie się we wtorek, 16 lutego 2021 roku w województwie kujawsko – pomorskim.

Zgłaszanie uwag do Umowy Partnerstwa możliwe będzie od 18 stycznia do 22 lutego również w formie pisemnej za pomocą formularza. Projekt Umowy partnerstwa jest dostępny w zakładce O Funduszach” – napisano na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-konsultacjach/ .

Województwo pomorskie, ze swym potencjałem, powinno być powyżej średniej krajowej w niektórych wskaźnikach, np. w wielkości produktu krajowego brutto na mieszkańca, ale jest poniżej, w wysokości 97 procent PKB średnio wśród województw na mieszkańca Albo region czegoś nie umie, albo centrala nie chce dostrzec szans… Może kolejny okres unijnego finansowania coś zmieni na lepsze. Na razie trwają regionalne konsultacje odnośnie treści Umowy Partnerstwa polskiego rządu z Komisją Europejską.

Konsultacje z województwami można obejrzeć na kanale Ministerstwa na YouTube

Źródła ilustracji: transmisja z konsultacji Umowy Partnerstwa.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *