Kierunek innowacje. Rozpoczęły się pomorskie podróże (zdalne) poznawcze po ośrodkach innowacyjności, nauki i przedsiębiorczości. Region rozpoczął prezentacje swego potencjału służącego wspieraniu nowoczesnego biznesu i komercjalizacji wyników badań naukowych. „Wyjazdy” zorganizował Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego

Źródła ilustracji: transmisja internetowa z podróży.

40 procent przedsiębiorców nie wie czym zajmują się IOB – instytucje z otoczenia biznesu

W Pomorskiem są miejsca nie tylko dla wynalazców, ale również dla tych, którzy mogą stać się innowatorami, odkrywcami, wdrażającymi w przemyśle dokonania uczelni, instytutów. Pomocą służy kilkadziesiąt różnego rodzaju inkubatorów, parków technologicznych, laboratoriów, centrów rozwoju technologii. Tam znajduje się infrastruktura i pomoc ekspercka dla najmądrzejszych ludzi – czyli teoretycznie dla każdego, kto ma dobry pomysł.

Fot. Kazimierz Netka

Około kilkanaście lat temu powstawały w Pomorskiem „szklane domy” – duże parki naukowo – technologiczne, w Gdańsku i Gdyni. Zastanawiano się wówczas, kto będzie tam pracował, kto płacił za utrzymanie olbrzymich, przeszkolonych obiektów. Dzisiaj, funkcjonują w nich najnowocześniejsze firmy; w Gdańsku znajduje się główna siedziba Polskiej Agencji Kosmicznej. Pomorskie ma więc olbrzymi potencjał do rozwoju nowoczesności.

Jednak, nie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą, że w ich pobliżu znajdują się ośrodki, w których można uzyskać pomoc w rozwijaniu nowoczesności, we wdrażaniu swych pomysłów, czy wyników badań naukowców. Nie zna nazw tych ośrodków – na co zwróciły uwagę Karolina Lipińska – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz prowadząca spotkanie Justyna Szybska-Lewandowska z Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, inaugurując pierwszą podróż (oczywiście, to study tour odbyło się zdalnie, w formie webinarium, ze względu na pandemię).

Jak poinformował przed webinarium Zespół Projektowy Smart Progress z Referatu Innowacji i Przedsiębiorczości Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ostatni raport przygotowany przez Fundację Prospekt na temat efektywnych instytucji otoczenia biznesu (IOB) ukazał, że aż 40% przedsiębiorstw nie wie czym są i czym zajmują się IOB (instytucje z otoczenia biznesu), a połowa ankietowanych nie potrafi też podać nazwy IOB działającej w jego regionie. W związku z tym na spotkaniach będą przedstawiane instytucje funkcjonujące w pomorskim regionie oraz ich oferty. Ten cykl spotkań to okazja do obopólnego zapoznania się – szansa na prezentacje dla IOB oraz okazja dla firm, aby w końcu przekonać się do współpracy z tymi podmiotami – zachęcają organizatorzy cyklu „podróży”. Na trasie są trzy „przystanki”. Pierwszy już miał miejsce w Trójmieście. Uczestnicy poznali ofertę metropolitalnych IOB – parków technologicznych w Gdańsku i w Gdyni oraz uczelnianych jednostek związanych z transferem technologii. Kolejne spotkanie to możliwość poznania Słupska, Kwidzyna i Tczewa oraz sprawdzenia jak te regiony wspierają swoich przedsiębiorców. W drugiej części tego wydarzenia uzyskamy informacje nt. możliwości, jakie oferują wyspecjalizowane podmioty ukierunkowane m.in. na kształcenie czy wspieranie startupów. Natomiast trzeci przystanek to kolejna podróż – tym razem w głąb polityki klastrowej. Szansę na prezentację będą miały klastry reprezentujące wszystkie cztery Inteligentne Specjalizacje Pomorza (ISP) – poinformowali organizatorzy.

Oto szczegóły:

Pomorska podróż – kierunek innowacje! Krótki przewodnik po lokalnej mapie ofert instytucji otoczenia biznesu i klastrów

Przystanek 1: Oferta instytucji otoczenia biznesu – parkujemy w Trójmieście, 16 lutego 2021 roku.

Cele tego spotkania były następujące: zapoznanie uczestników z ofertą, możliwościami oraz korzyściami ulokowania swojego biznesu w przestrzeniach dwóch prężnych parków technologicznych zlokalizowanych w Trójmieście; omówienie informacji jak należy wspierać transfer wiedzy i osiągnięć naukowych poprzez współpracę gospodarczą z jednostkami uczelnianymi pełniącymi rolę centrów transferu technologii; przedstawienie potencjału pomorskich jednostek wywodzących się z kluczowych uczelni w regionie.

Oto wystąpienia:

Powitanie zaproszonych gości, krótkie omówienie agendy spotkania – Karolina Lipińska – zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego, UMWP:

Twój pomysł – nasze wsparcie. Oferta i korzyści z ulokowania pomysłu na biznes w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym – Magdalena Malara-Świtońska – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna miejscem kreowania innowacji – oferta usługowa Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego – Jaśmina Zwierz – project manager, Gdański Park Naukowo-Technologiczny:

Współpraca z otoczeniem gospodarczym – oferta i możliwości dostępne w ramach działalności Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej – Agnieszka Krawczyk-Kłos – kierownik Zespołu Brokerów Innowacji, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej:

Wspieranie transferu wiedzy i osiągnięć naukowych w ramach działalności Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Katarzyna Waligóra-Borek – dyrektor Centrum Transferu Technologii GUMed:

Łączymy naukę z biznesem – oferta usługowa Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego – Katarzyna Gronowska – dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego:

Następna „podróż” czyli spotkanie 2, temat: Regionalne instytucje otoczenia biznesu na wyciągnięcie ręki – parkujemy w subregionach i wyspecjalizowanych jednostkach – 24 lutego 2021 r. godz. 10:00 – 12:00 – w Tczewie, Słupsku i w Trójmieście.

Spotkanie 3, temat: W grupie siła, czyli co robią klastry w naszym regionie? – 2 marca 2021 r. godz. 12:00 – 14:20 – w Trójmieście plus relacja z Komisji Europejskiej.

Udział w spotkaniach tematycznych nic nie kosztuje. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod adresem:  https://forms.gle/RW23NeVGHqP2CGhq8

Cykl spotkań jest realizowany w ramach projektu pt. „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne – poinformował Zespół Projektowy Smart Progress, Referat Innowacji i Przedsiębiorczości, Departament Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Źródła ilustracji: transmisja internetowa z podróży.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.