Doktorzy Energi

Konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu Energa SA

Najlepsze prace doktorskie – z szansami na komercjalizację, czyli wdrożenie wynalazków naukowych w przemyśle

Jeden z najsilniejszych w kraju koncernów energetycznych: Grupa Energa z Gdańska, ma coraz większe zasługi we wspieraniu wynalazczości, innowacji. Współpracuje m.in. z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk. Promuje młodych naukowców z różnych uczelni, organizując konkursy. Niedawno rozstrzygnięto jeden z nich i nagrodzono laureatów.

Dr Łukasz Rosłaniec z Politechniki Warszawskiej wygrał Konkurs Grupy Energa SA na najlepszą pracę doktorską poświęconą technicznym i ekonomicznym problemom przetwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Uroczystość uhonorowania zwycięzców odbyła się 30 marca 2015 roku, w gdańskim Dworze Artusa, a nagrody laureatom wręczał Mirosław Bieliński, prezes zarządu Grupy Energa SA.

Laureaci Prezes Energa SA i jury konkursu

Na zdjęciu: Laureaci i reprezentanci organizatorów konkursu. Źródło ilustracji: Energa SA

– Konkurs na najlepszą pracę doktorską jest jednym z wielu przykładów działań Grupy Energa mających na celu promocję i wspieranie nauki, pracy i osiągnięć polskich naukowców – powiedział Mirosław Bieliński, prezes zarządu Energa SA. – Współpracujemy z wieloma instytucjami naukowymi i badawczymi, nie tylko w Trójmieście, ale również w całym kraju i za granicą. Stawiamy na projekty, które w przewidywalnej przyszłości pozwolą nam wdrażać innowacyjne rozwiązania i stawiać czoła wyzwaniom, z którymi mierzy się branża energetyczna.

Najlepsza praca została opracowana w języku angielskim pod tytułem „Grid-tie inverter cooperating with renewable energy sources used for voltage quality improvment” („Falownik sprzęgający odnawialne źródło energii z systemem elektroenergetycznym, umożliwiającym poprawę jakości napięcia”) i obroniona na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Jej autor – dr Łukasz Rosłaniec – za zdobycie pierwszego miejsca w konkursie otrzymał nagrodę w wysokości 15 tys. zł. Jury konkursu podkreślało, że praca doskonale wpisuje się we współczesne badania prowadzone w energetyce i elektroenergetyce, a dodatkowo obok kompleksowych badań teoretycznych i laboratoryjnych, autor wykonał prototyp urządzenia i przeprowadził badania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Uzyskane przez dr. Rosłańca wyniki mają też, zdaniem członków jury, istotne znaczenie poznawcze i aplikacyjne – informuje Energa SA.

Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 10 tys. zł jury przyznało dr. Krzysztofowi Dobrzyńskiemu za pracę pt. „Metodyka szacowania maksymalnej generacji rozproszonej ulokowanej w elektrowniach wiatrowych”, wykonaną i obronioną na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Oceniający podkreślili, że jest to pierwsza w kraju tak obszerna analiza wpływu źródeł rozproszonych na system elektroenergetyczny. Może być ona pomocna operatorom tych sieci w określaniu zdolności przyłączeniowych systemu

Jury przyznało dwie równorzędne trzecie nagrody w wysokości 5 tys. zł każda. Otrzymali je: dr Beata Bochentyn za pracę pt. „Właściwości strukturalne i transportowe kompozytów tytanianu strontu z tlenkami przewodzącymi jonowo”, obronioną na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej oraz dr Wojciech Adamczyk za pracę pt. „Modeling of tech oxy-fuel combustion process within the circulating fluidized bed” („Modelowanie procesu spalania tlenowego w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej”), obronioną na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach – czytamy w informacji, zamieszczonej na stronie: http://media.energa.pl/pr/292679/oglaszamy-autorow-najlepszych-prac-doktorskich-w-konkursie-energa .

Wyniki najbardziej interesujących rozpraw doktorskich zostaną zaprezentowane w postaci artykułów. Opublikowane będą na łamach wydawanego przez Energę we współpracy z Politechniką Gdańską kwartalnika naukowego „Acta Energetica”.

Grupa Energa od lat wspiera działania, zmierzające do wyszukiwania i wdrażania w praktyce najlepszych pomysłów na wykorzystywanie energii, jej produkcję, oszczędzanie itp. Przykładem może być program pt. „Energia Inwencji”.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *