W Gdańsku zainaugurowano cykl spotkań: Interizon Innovation Day (IID) – przeznaczony dla firm zajmujących się technologiami informacyjnymi. Reprezentanci nauki oraz biznesu przedstawili swe dokonania, sięgające Kosmosu, ale też bardzo przyziemne, np. dotyczące szpitali, portów

Fot. Kazimierz Netka.

W Gdańsku powstanie Interizon Innovation Space (IIS)

Jaki dorobek mają najnowocześniejsze polskie w tym pomorskie firmy? Jak im pomagają naukowcy? Co dla nas te dwa środowiska przygotowują, co już mają do zaoferowania? Wiele osób chciałoby to wiedzieć. W czwartek, 28 kwietnia 2022 roku, uchylono rąbek tej „tajemnicy”. Oczywiście, niektóre działania firm oraz ludzi nauki naprawdę są tajne; muszą być chronione chociażby z tego względu, że konkurencja „nie śpi”, ale wiele efektów współpracy nauki z biznesem można poznać. Owo poznawanie dla wielu firm ma kluczowe znaczenie zarówno dla wynalazców, innowatorów, jak i dla firm, które chcą komercjalizować najnowocześniejsze rozwiązania, czyli czynić je użytecznymi wszystkim ludziom, na co dzień – przenieść je z zasobów projektowych do produkcji przemysłowej, do usług czyli do rzeczywistości – do naszego codziennego życia by nam je ułatwiać, czynić bezpieczniejszym.

Fot. Kazimierz Netka.

Karolina Korczyńska z Fundacja Interizon oraz Jarosław Parzuchowski – prezes zarządu Klastra Interizon Interizon, tak m napisali w zaproszeniu: Pomorski Klaster ICT Interizon serdecznie zaprasza na wydarzenia pn. „INTERIZON INNOVATION DAY”. Będzie to pierwsze spotkanie tego typu, natomiast planujemy je organizowane cykliczne w przyszłości. Ideą przewodnią INTERIZON INNOVATION DAY jest promocja ciekawych, innowacyjnych i inspirujących projektów oraz przedsięwzięć realizowanych przez Uczestników Klastra. Celem spotkania będzie umożliwienie nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami zorientowanymi na rozwój poprzez innowacje, a także promocja rozwiązań wśród potencjalnych odbiorców. Wydarzenie podzielone będzie na dwie części. Pierwsza – „informacyjna” – zawierać będzie krótkie prezentacje Państwa projektów i ich efektów lub potencjalnych korzyści. Druga – „networkingowa” – tuż po pierwszej części, w nieco luźniejszej formie i okolicznościach, którego celem będzie zapewnienie środowiska do budowania nowych projektów lub przedsięwzięć.

Skorzystaliśmy z tej sposobności poznania dorobku polskich naukowców i przedsiębiorców, wynalazców, innowatorów. Podczas pierwszego Interizon Innovation Day (IID), 28 kwietnia 2022 roku, zaprezentowano siedem projektów, realizowanych przez uczestników klastra Interizon. Warto dodać, że Klaster Interizon jest krajowym klastrem kluczowym (KKK). Wkrótce będzie się starał o prawo posługiwania się tym mianem krajowego klastra kluczowego na następny okres.

W programie pierwszego IID przewidziano następujące prezentacje:

Łukasz Goncerzewicz i Krzysztof Białecki z fimy Vemco przedstawili temat: „PSIM i sztuczna inteligencja w projektach R&D”. Systemy PSIM pozwalają podnieść świadomość charakterystyk funkcjonowania infrastruktury oraz zagrożeń w obszarach industrialnych, przez monitorowanie i alertowanie z wielu zintegrowanych źródeł.

Adam Silny i Jakub Kownacki , reprezentujący ISS RFID mówili o produktach finansowanych ze środków NCBiR oraz Horyzont 2020. Jednym z dokonań tej firmy jest opracowanie plomby zabezpieczającej, wielokrotnego użytku, działającej e technologii RFID – ISS reSEAL.

Marcin Sarnowski ze Space Forest zaprezentował kosmiczne projekty, realizowane przez Space Forest. Firma ta pragnie być pierwszym prywatnym przedsiębiorstwem w Polsce, które wystrzeli rakietę aż do granic Kosmosu, czyli na wysokość około 100 km.

Bartosz Sobolewski z firmy Pirxon zaprezentował „Efekty badań w projekcie opracowania środowiska rad”. Projekt dotyczy opracowania środowiska RAD (Rapid Application Development) wraz z użytecznymi (User Experience) kontrolkami interfejsu AR (Augmented Reality).

Fot. Kazimierz Netka.

Prof. Łukasz Kulas z Politechniki Gdańskiej, zaprezentował dokonania w ramach następujących działań: „System lokalizacji bez użycia GPS wykorzystujący anteny inteligentne” oraz „System do prowadzenia automatycznych pomiarów i inspekcji z wykorzystaniem robota”. Chodzi o lokalizacje przedmiotów i osób w np. obiektach szpitalnych i kontroli terenu przy użyciu maszyn, bezprzewodowo.

Dr Andrzej Chybicki oraz dr Waldemar Korłub z INERO Software przedstawili „Jakość w cyfrowych repozytoriach dokumentów”. Projekt dotyczy m.in. oznaczania próbek pozytywnych oraz klasyfikacji najczęściej popełnianych błędów.

Fundacja Interizon przygotowuje specjalną przestrzeń dla firm i naukowców. Będzie to Interizon Innovation Space (IIS). O jej powstawaniu poinformował prezes Klastra Interizon – Jarosław Parzuchowski. IIS to ma być infrastruktura badawcza, umożliwiająca nawiązywanie współpracy pomiędzy uczestnikami Klastra Interizon w celu wytworzenia wspólnych produktów, przeprowadzania testów urządzeń i prezentacji własnych technologii.

Fot. Kazimierz Netka.

IIS jest tworzona wspólnie z Politechnika Gdańską. Ma zapewnić przestrzeń do inkubacji i rozwoju projektów o charakterze innowacyjnym oraz realizowanych wspólnie. Pozwoli zacieśnić współpracę pomiędzy uczestnikami klastra a odbiorcami usług i produktów. Zintensyfikuje rozwój w obszarach strategicznych Klastra Interizon, m.in. w zakresie cyfryzacji i transformacji cyfrowej w kierunku przemysłu przyszłości (przemysł 4.0). Przestrzeń demonstracyjno – ekspozycyjna IIS powstanie w gmachu LINTE^2 , w Politechnice Gdańskiej.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *