Dzień Matki. Powinniśmy o kobiety lepiej dbać, jeśli chcemy by ludzkość przetrwała. Nawet  w Pomorskiem rodzi się coraz mniej dzieci – podaje Urząd Statystyczny w Gdańsku. Matki w Pomorskiem powinny rodzić o 0,6 dziecka więcej, by istniała zastępowalność pokoleń

Źródło ilustracji: Urząd Statystyczny w Gdańsku.

Gdańsk powyżej średniej wojewódzkiej, Słupsk – znacznie poniżej, jeśli chodzi o współczynnik dzietności

Ile dzieci urodziło się w Pomorskiem w 2019 roku? 26 041 i jest to o 1,7 procent mniej niż w 2018. Podaje ów wynik Urząd Statystyczny w Gdańsku. Z naszych analiz tych obliczeń wynika, że aby osiągnąć zastępowalność pokoleń, matki w Pomorskiem powinny rodzić o 0,6 dziecka więcej.

Maleje liczba dzieci przychodzących na świat w Pomorskiem. Dziewczynek mniej się rodzi niż chłopców. Daleko też w Pomorskiem do zastępowalności pokoleń. Żeby wskaźnik zastępowalności osiągnąć, matka w wieku rozrodczym musiałaby rodzić o 0,6 dziecka więcej. W 2019 roku współczynnik dzietności kobiet (w okresie rozrodczym, czyli 15 – 49 lat) wynosił w Pomorskiem 1,598. Wartość wyższa niż 2,1 tego współczynnika gwarantuje zastępowalność pokoleń, czyli taki stan, w którym liczba urodzeń i zgonów jest sobie równa i dzięki temu liczba ludzi nie zmienia się.

W Pomorskiem, liczba mieszkańców województwa się zwiększa, ale to nie wynik dużego przyrostu naturalnego, a efekt ruchów migracyjnych – więcej ludzi przyjeżdża do Pomorskiego niż stąd wyjeżdża.

O szczegółach, dotyczących urodzeń w 2019 roku poinformowała nas Małgorzata Miryn – specjalista w Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Wiadomości te zawarte są w przedstawionych poniżej infografikach, dotyczących Pomorskiego oraz Gdańska i Słupska.

Informacje o sytuacji w Gdańsku:

Dzien Matki_Gdańsk

Informacje o sytuacji w Słupsku:

Dzien Matki_Słupsk

Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *