Turystyka i kryzys. „Tarcza antykryzysowa dla biznesu” – tak brzmi tytuł cyklu bezpłatnych wideokonferencji organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości  (PARP). Na początek, 26 maja 2020 roku mówiono o „egidzie” dla turystyki – branży, która chyba najbardziej ucierpiała z powodu pandemii

Źródła ilustracji: webinarium zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Turyści zagraniczni tym chętniej przyjadą do Polski im mniejsze niż w innych krajach będzie u nas zagrożenie koronawirusem

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju uruchomiły we wtorek, 26 maja, cykl bezpłatnych wideokonferencji, które mają pomóc przedsiębiorcom w walce z gospodarczymi skutkami wywołanymi pandemią koronawirusa. Tematyka webinarów poświęcona jest wybranym narzędziom z rządowej tarczy antykryzysowej i finansowej.  Podczas tych zdalnych spotkań eksperci m.in. z zakresu prawa pracy, finansów, podatków, ekonomii, ubezpieczeń społecznych czy zamówień publicznych opowiedzą o zmianach oraz odpowiedzą na pytania uczestników. Skorzystaliśmy z tej sposobności i uczestniczyliśmy w pierwszym webinarium. Poniżej przedstawiamy zarys przebiegu tego zdalnego spotkania z ekspertami.

Pandemia, czyli obiektywne przyczyny spowodowały, że światowa, w tym polska gospodarka zostały w dużej części zamknięte na klucz. Turystyka zaś całkowicie została z tego powodu zamknięta – mówił, podczas inauguracji webinariów, Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister rozwoju. Pan minister dodał też, że są duże środki pomocowe dla gospodarki, stanowiące kilkanaście procent PKB. Dzisiaj będziemy mówić o sytuacji w turystyce, tak bardzo dotkniętej tym problemem i która dość długo będzie wychodzić z zapaści. Mam nadzieję, że wakacje przyniosą trochę oddechu, bowiem piękna jest nasza Polska cała i będziemy odwiedzać najpiękniejsze zakątki – wyraził nadzieję pan minister.

Webinarium prowadził red. Paweł Sołtys z Pulsu Biznesu. Prezentacje przedstawili oraz udzielali odpowiedzi na pytania: dr Dominik Borek – dyrektor w Departamencie Turystyki Ministerstwa Rozwoju; Jacek Janowski – dyrektor w Polskiej Organizacji Turystycznej; Przemysław Derwich – dyrektor w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ułatwienia w wychodzeniu przedsiębiorstw z kryzysu regulują różne rozporządzenia, wydawane m.in. na mocy ustawy z 5 grudnia 2008 roku.

Rozporządzeń, dotyczących tylko kwestii związanych z COVID-19, jest blisko 80. Niełatwo więc odszukać coś w gąszczu tych przepisów. Wiele rozporządzeń wydawało Ministerstwo Zdrowia; powstawały też akty wykonawcze Rady Ministrów. W prowadzeniu działalności gospodarczej ma pomóc 9 wytycznych dla branż. Szykuje się piąta tarcza antykryzysowa, jest też tarcza finansowa.

O tym mówił dr Dominik Borek – dyrektor w Departamencie Turystyki Ministerstwa Rozwoju, podczas wykładu pt. „Zmiany prawne w obszarze turystyki w związku z COVID-19”.

Pan dyrektor omówił m.in. następujące zagadnienia: domniemanie prawne:

przesunięcie w czasie skuteczności oświadczenia o rozwiązaniu umowy o imprezę turystyczną:

wstrzymanie poboru opłat audiowizualnych i abonamentowych:

dokapitalizowanie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego:

zwrot wpłat w ciągu 180 dni lub skorzystanie z vouchera:

Jacek Janowski – dyrektor w Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) zaprezentował w swym wykładzie promocję Polski oraz kampanię „Odpoczywaj w Polsce”.

Turyści zagraniczni tym chętniej przyjadą do Polski im mniejsze będzie u nas zagrożenie koronawirusem – mówił dyrektor Jacek Janowski. Moda na Polskę jest coraz większa. Jesteśmy przygotowani do przyjmowania turystów zagranicznych.

Polska Organizacja Turystyczna od początku pandemii koronawirusa rozpoczęła działania promocyjne mające na celu utrzymanie kontaktów z turystami. Połowa turystów zaplanowała sobie wyjazdy na koniec maja – na teren kraju i za granicę. Większość musiała te plany zmienić, między innymi przekładając terminy wyjazdów. POT namawiała do tego, w ramach kampanii: „Zmień termin, nie odwołuj”. Z badań, które zleciła POT, wynika, że 80 procent turystów krajowych chce wyjechać do polskich atrakcji. Argumentami są: jakość, cena, , ale dodatkowo liczy się wysoka higiena sanitarna w miejscu, do którego planuje się wyjazd.

Duża kampania promocyjna pt. „Odpoczywaj w Polsce”, ruszy na początku czerwca br. Jej celem jest dotarcie do szerokiego grona turystów z informacjami, że warto wyjeżdżać do polskich atrakcji turystycznych – mówił dyrektor Jacek Janowski. POT i ROT (regionalne organizacje turystyczne) rekomendują 250 obiektów w Polsce. Ponadto, proponowane są destynacje (miejsca, kierunki wyjazdu, atrakcje warte zwiedzenia) wynikające z projektu EDEN – czyli trasy związane ze zrównoważonym rozwojem. Polecane są również polskie marki turystyczne, a więc produkty wyróżnione w minionych latach certyfikatami POT i złotymi certyfikatami POT. Warto skorzystać z turystyki wiejskiej, np. ze szlaków kulinarnych.

Kontynuowane będą akcje, które z powodu koronawirusa trzeba było zawiesić, a więc np. „Polska za pół ceny”, „Polska – zobacz więcej”.

 

Przemysław Derwich – dyrektor w Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawił zakres pomocy przedsiębiorstwom turystycznym na podstawie programu pt. „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. Instrument finansowy wspierający MŚP”.

Celem tego projektu jest podniesienie jakości usług i wykorzystanie zasobów turystycznych Polski wschodniej.

Na ten projekt przeznaczono 200 mln złotych do rozdysponowania przedsiębiorstwom. Nieważne, gdzie firma jest zarejestrowana; liczy się miejsce prowadzenia działalności, czyli na obszarze pięciu województw Polski wschodniej. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskiwać pożyczki na preferencyjnych warunkach.

Maksymalna wartość pożyczki wynosi 500 tys. złotych. Spłata następuje w 84 miesięcznych ratach. Pożyczką może zostać sfinansowane 100 procent inwestycji. Oprocentowanie wynosi poniżej 1 procenta w skali roku. Udzielana jest 12- miesięczna karencja w spłacie. Wysokość rat może uwzględniać sezonowość działalności pożyczkobiorcy. Dodatkowe preferencje związane są z programem „przyjaźni rowerzystom”, czyli związane są ze szlakiem rowerowym „Green Velo”.

Pierwotnie pożyczka miała charakter inwestycyjny. W związku z pandemią koronawiusa, zmieniono jej charakter i może pożyczka być przeznaczana również na finansowanie kapitału obrotowego.

Przedsiębiorcy mają możliwość zmiany przeznaczenia wcześniej zaciągniętych pożyczek. Wprowadzono też możliwość przedłużenia karencji o 6 miesięcy.

Bank Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio nie udziela pożyczek. Działa za pośrednictwem instytucji finansujących.

Cykl webinariów pt. „Tarcza antykryzysowa dla biznesu” zainicjowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości obejmuje łącznie około 20 wideokonferencji. Więcej wiadomości można znaleźć na stronie https://www.parp.gov.pl/tarcza .

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *