Elektromobilność. NFOŚiGW wyjaśnia błędne interpretacje  programów „eVAN”, „Zielony samochód” i „Koliber”

Źródło ilustracji: NFOŚiGW.

Szczegóły dotyczące wsparcia osób i firm, kupujących pojazdy elektryczne

Sprawa uzyskiwania pomocy finansowej przy kupnie pojazdów elektrycznych czasami budzi wiele nieporozumień. Nabywcy takich aut nie zawsze dobrze poznają przepisy dotyczące dopłat i pożyczek przewidzianych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Istnieje sporo błędnych przekonań. Żeby wątpliwości rozwiać, Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przygotował specjalne wyjaśnienia. Oto one:

Mit 1 o programie „eVAN – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego”: Dotowane w ramach programu „eVAN” pojazdy nie mogą być wykorzystywane do przewozu towarów.

Fakt: Wsparcie na zakup nowych pojazdów elektrycznych kategorii N1 w ramach realizowanego przez NFOŚiGW programu „eVAN” umożliwia przedsiębiorcom posiadanie nowoczesnego oraz bezemisyjnego taboru do świadczenia usług m.in.: przeprowadzkowych, pocztowych lub kurierskich, usług transportu zintegrowanych ze sprzedażą towarów (dostawa zakupionych towarów do klienta) albo usług obejmujących zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Jedynie drogowy transport towarów, w szczególności świadczenie usług transportowych lub spedycyjnych, nie może być wykonywany przy wykorzystaniu dotowanych przez NFOŚiGW pojazdów. Obostrzenie to wynika z warunków udzielania pomocy de minimis.

Mit 2 o programie „Zielony samochód – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego”: Forma zabezpieczenia zakupu elektrycznego samochodu osobowego (chodzi w postaci cesji z ubezpieczenia pojazdu jest bardzo niekorzystna, jej koszt jest niewspółmiernie wysoki oraz wyklucza możliwość zaciągnięcia kredytu na zakup pojazdu.

Fakt: Proponowane wsparcie dotacyjne na zakup elektrycznego samochodu osobowego w ramach programu „Zielony samochód”, zabezpieczone będzie jedynie cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, co więcej jedynie do kwoty udzielonego dofinansowania. Takie zabezpieczenie umożliwia finansowanie samochodu również kredytem bankowym. Należy dodać, iż cesja na kilka podmiotów jest możliwa w polskim systemie prawnym i jest w takiej formie stosowana w praktyce.

 Mit 3 o programie „Koliber – taxi dobre dla klimatu (pilotaż)”: Tylko tanie i małe taksówki można zakupić ze środków NFOŚiGW.

Fakt: Program „Koliber” nie ogranicza ceny kupowanego pojazdu. Wartość dofinansowania naliczana jest z uwzględnieniem warunku, że maksymalny koszt kwalifikowany dla zakupu jednego pojazdu i ewentualnie ładowarki wynosi 150 000 zł. Wszystkie koszty powyżej 150 000 zł należy uwzględnić w kosztach niekwalifikowanych przedsięwzięcia.

Kupiona w ramach programu „Koliber” elektryczna taksówka może być dowolnej marki i posiadać indywidualnie dobrane wyposażenie zgodne z preferencjami i możliwościami finansowymi zainteresowanego – poinformował Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *