Jedna z najważniejszych planowanych dróg na Pomorzu: S6 – z rządowym finansowaniem. Nastąpi zwiększenie zatrudnienia  poprzez stworzenie nowych miejsc pracy. Przetargi na większość ww. odcinków zostaną uruchomione jeszcze w tym roku, co pozwoli na udostępnienie trasy kierowcom w 2025 roku

Źródło ilustracji: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Planowane jest wystąpienie o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej.

 Rząd premiera Mateusza Morawieckiego zapewnił w czerwcu 2020 r. dodatkowe 21,8 mld zł na budowę dróg krajowych, w tym m.in. na trasę S6 od Bożegopola do Koszalina oraz na obwodnicę Metropolii Trójmiejskiej. Dzięki temu możliwe będzie ogłoszenie przetargu na realizację tych inwestycji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – wynika z informacji, które [przekazał nam Wydział Prasowy Ministerstwa Infrastruktury. Oto ciąg dalszy komunikatu:

Dzięki uchwale Rady Ministrów na realizację zadań w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych przeznaczymy w sumie 164 mld zł. Więcej na ten temat na stronie MI:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/na-budowe-drog-krajowych-przeznaczymy-164-mld-zl

Pierwotny przetarg na budowę S6 został ogłoszony w 2015 r. jako postępowanie dwuetapowe. Jednakże z uwagi na brak zakończonego procesu przygotowawczego dla części odcinków tej trasy (brak wiążących decyzji środowiskowych dla obwodnicy Słupska oraz obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej) oraz niewystarczające środki do zrealizowania wszystkich zadań ujętych w PBDK, w 2017 r. zdecydowano o realizacji tych zadań w formule partnerstwa publiczno–prywatnego. Realizacja inwestycji w tej formule wymagała wyjaśnienia kwestii technicznych związanych z zakończeniem uzyskiwania wiążących decyzji administracyjnych. Oznaczało to techniczną konieczność unieważnienia postępowań przetargowych z uwagi na niemożność ich rozstrzygnięcia w przewidywanych ramach czasowych.

W czerwcu 2020 r. obecny rząd, realizując obietnicę intensyfikacji inwestycji publicznych, a także dzięki zakończeniu prac przygotowawczych dla wszystkich odcinków drogi ekspresowej S6, zdecydował o powrocie do tradycyjnej ścieżki realizacji tej trasy. Pozwoli to prowadzenie przetargu w czasie krótszym niż w formule ppp, przyspieszenie realizacji drogi oraz na pobudzenie gospodarki i zwiększenie zatrudnienia poprzez stworzenie nowych miejsc pracy.

Na budowę S6 przeznaczono dodatkowo 9,1 mld zł. Dzięki temu powstaną kolejne odcinki tej trasy:

·       obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, 31,7 km, ok. 2,2 mld zł,

·       odc. Lębork – DK 6, 22 km, ok. 1,4 mld zł,

·       Koszalin – Słupsk, 46,2 km, ok. 2,6 mld zł,

·       Słupsk – Lębork,  49,6 km, ok. 2,9 mld zł.

Środki na budowę S6 będą pochodziły z Krajowego Funduszu Drogowego. Planowane jest wystąpienie o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej.   

Przetargi na większość ww. odcinków zostaną uruchomione jeszcze w tym roku, co pozwoli na udostępnienie trasy kierowcom w 2025 roku.

Więcej informacji o realizacji drogi ekspresowej S6 na stronie GDDKiA: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38523/Przyspieszamy-realizacje-ekspresowej-trasy-wzdluz-Baltyku

poinformował Wydział Prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.