Flex Poland założył łąkę kwietną w Tczewie. Jest to kolejne działanie Flexu na rzecz otoczenia; dobry przykład wdrażania zasad CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu. Ludziom upięknili krajobraz, a pszczołom oraz innym owadom ułatwili przetrwanie

Fot. z Archiwum spółki Flex Poland.

Naturalny dywan o powierzchni prawie pół hektara wyrasta przy ul. Malinowskiej

Troska o środowisko jest jednym z podstawowych założeń społecznej odpowiedzialności biznesu spółki Flex Poland – największego pracodawcy w Tczewie. Flex co roku organizuje inicjatywy służące promocji postaw proekologicznych wśród pracowników.

Tym razem firma zachęciła zatrudnionych do wspólnego siania łąki – poinformowała Karolina Biesek – Marketing & PR Specialist w spółce Flex Poland.

Łąki w miastach mają wiele zalet. Pozwalają walczyć ze smogiem oraz ze skutkami zmian klimatycznych. Wyłapują pyły; skutecznie magazynują wodę opadową. Dzięki kolorowym kwiatom uatrakcyjniają przestrzeń, a także dają schronienie owadom.

Fot. z Archiwum spółki Flex Poland

– Nasza firma chętnie angażuje się w proekologiczne inicjatywy. Co roku realizujemy różne aktywności związane z ochroną środowiska, od prostych, związanych z oszczędnością zużycia papieru w firmie i zbiórki elektroodpadów, przez projekty redukujące zapotrzebowanie na energię elektryczną, po budowanie świadomości wśród pracowników i ich rodzin – powiedział Bartosz Zelek, kierownik BHP i Ochrony Środowiska we Flex Poland. – Tym razem postanowiliśmy wykorzystać nasz niezagospodarowany teren na łąkę kwietną.

25 maja, pracownicy oraz zarząd Flex Poland zasiali łąkę przy ulicy Malinowskiej w Tczewie. Barwniejsza stanie się część miasta, licząca 4000 m2. Zakwitną na niej m.in. mak, rumianek, kąkol, dziewanna, chaber, babka lancetowata oraz różne gatunki traw.

Fot. z Archiwum spółki Flex Poland

– Łąki kwietne są zdecydowanie bardziej ekologiczne i ekonomiczne niż utrzymanie zielonych trawników. – dodaje kierownik Bartosz Zelek. – Nie wymagają częstego podlewania ani koszenia. Dzięki temu pozwalają zaoszczędzić wodę oraz zmniejszyć emisję spalin z silników kosiarek. Dodatkowym pozytywnym aspektem jest urozmaicenie przestrzeni przez kolorowe kwiaty oraz pomoc owadom w przetrwaniu, w szczególności pszczołom, których liczebność z roku na rok maleje oraz trzmielom, podlegającym częściowej ochronie gatunkowej.

Flex kładzie nacisk na społeczną odpowiedzialność biznesu. Potwierdzeniem tego są ostatnio zdobyte nagrody: Firma Przyjazna Społeczności Lokalnej w gminie Tczew i gminie Pelplin, przyznane na początku 2021 roku. Flex Poland skupia się też na pomocy lokalnej społeczności, przekazując ponad 80 000 masek twarzowych. Fundacja Flex przekazała grant w wysokości niemal 40 000 zł Szpitalom Tczewskim na zakup respiratorów – poinformowała Karolina Biesek – Marketing & PR Specialist w spółce Flex Poland.

Fot. z Archiwum spółki Flex Poland

Społeczna odpowiedzialność korporacji, biznesu w skrócie CSR (Corporate Social Responsibility) oznacza odpowiedzialność przedsiębiorstw, korporacji za ich wpływ na społeczeństwo. W Normie PN-ISO 26 000 podano następującą definicję CSR: „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniana przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które: przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa; uwzględnia oczekiwania interesariuszy; jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania; jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach”. CSR jest bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryje się wiele różnych inicjatyw czy procedur.

Działania Flex Poland są wzorem do naśladowania, również jeśli chodzi o społeczną odpowiedzialność biznesu.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *