Gdańscy uczeni – Pomorzu, Polsce i światu

Uroczyste podsumowanie dorobku naukowców w Politechnice Gdańskiej.

Posiadanie coraz większej wiedzy o wszystkim i wszystkich czasem ułatwia, ale też często utrudnia przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom – mówił rektor tej Uczelni.

Politechnika Gdańska coraz silniej związana jest z przemysłem. Nastawia się na jeszcze większą niż dotychczas, komercjalizację wyników badań naukowych. Tworzy bazy wiedzy służące wspomaganiu współpracy nauki z biznesem. Mówił o tym prof. Henryk Krawczyk, rektor tej Uczelni, 02 marca 2016 roku, podczas uroczystego, otwartego posiedzenia Senatu Politechniki Gdańskiej i promocji akademickich.

DSCN3119Na zdjęciu: Jego Magnificencja prof. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej promuje naukowca na kolejny stopień. Fot. Kazimierz Netka.

– Wiedzy nie tworzymy jedynie dla samego faktu jej istnienia, lecz głównie po to, by skorzystać z jej praktycznych możliwości – mówił Jego Magnificencja prof. Henryk Krawczyk. – Dlatego na naszej uczelni wdrożyliśmy efektywne mechanizmy komercjalizacji badań wspomagane poprzez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii oraz spółkę celową EXCENTO i jej spółki córki. Nasze strategiczne starania z tym związane zostały pozytywnie ocenione przez przedstawicieli organizacji CESAER zrzeszającej najlepsze szkoły techniczne w Europie, a także przez przedstawicieli OECD wizytujących naszą uczelnię w ramach oceny jej przygotowania pod kątem rozwoju przedsiębiorczości.

DSCN3122Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystego, otwartego posiedzenia Senatu Politechniki Gdańskiej i promocji akademickich. Fot. Kazimierz Netka.

W ramach programu „Polska cyfrowa” przygotowujemy nowy projekt o akronimie MOST, który oferować będzie innowacyjną platformę informatyczną do wspomagania współpracy nauka – biznes – powiedział profesor Henryk Krawczyk. Proces rozwoju wiedzy porównał do mechanizmu pączkowania, w którym aktualnie pozyskana wiedza staje się inspiracją do dalszych poszukiwań, a tym samym odkrywania nowych obszarów poznania. Uzyskujemy w ten sposób ogromne pokłady wiedzy, które wymagają coraz większej liczby badaczy do jej ciągłej analizy.

DSCN3140Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystego, otwartego posiedzenia Senatu Politechniki Gdańskiej i promocji akademickich. Fot. Kazimierz Netka.

Oprócz procesów pączkowania wiedzy istnieje również zjawisko sztafety pokoleniowej, w której wiedza jest przekazywana przez poprzedników następcom – podkreślił pan rektor. – Państwo, zgromadzeni w tej auli, jesteście przykładem cennego udziału w takiej sztafecie, choćby dlatego, że konsekwentnie uzyskujecie kolejne stopnie i tytuły oraz tworzycie prestiżowe szkoły badawcze, z których korzystać będą wasi następcy.

IMG_9732Na zdjęciu: Wejście główne na teren Politechniki Gdańskiej. Fot. Kazimierz Netka.

Politechnika Gdańska, przyjmując strategię pod nazwą „Budowa SMART University”, otwiera się na podobne działania. Między innymi dlatego w prestiżowym międzynarodowym rankingu The World University Ranking, organizowanym przez Times Higher Education, wyraźnie polepszyła swoją pozycję i jest obecnie zaliczana do grona 7 najlepszych uczelni w Polsce!

DSCN3123Na zdjęciu: Uroczystość promocji naukowców. Fot. Kazimierz Netka.

Dzięki ciągłemu postępowi zrodziła się również nowa kategoria tzw. zanurzonych lub wszechogarniających technologii umożliwiających integrację świata rzeczywistego ze światem wirtualnym – mówił rektor, prof. Henryk Krawczyk. Przykładem może być zbudowane na Politechnice Gdańskiej Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej, które umożliwia badanie wielu aspektów rzeczywistych, takich jak wizualizacja wybranego obszaru zabudowy, rozpoznawanie gestów i zdarzeń w różnych kontekstach sytuacyjnych, a także ocenę nowych koncepcji przyszłej rozbudowy wyróżnionej fizycznej przestrzeni. Dzięki temu opracowano i zaoferowano wiele innowacyjnych aplikacji, w tym tzw. wyłaniających się z nowych technologii. Dotyczą one przetwarzania filmów i obrazów, diagnostyki medycznej, modelowania ludzkich organów, analizy zjawisk socjologicznych lub gospodarczych.

IMG_3200Na zdjęciu: Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej w Politechnice Gdańskiej. Fot. Kazimierz Netka.

Powyższe osiągnięcia zaowocowały również budową narzędzi i urządzeń typu smart, potrafiących uczyć się rzeczywistej przestrzeni, w której pracują, aby następnie efektywnie wspomagać jej funkcjonalność.

DSCN3125Na zdjęciu: Uroczystość promocji naukowców. Fot. Kazimierz Netka.

Prof. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej, zwrócił też uwagę na zagrożenia.

– Pojawił się problem zapewnienia bezpieczeństwa, nie tylko w świecie cyfrowym. Jest to ogromne wyzwanie, zarówno w skali mikro, jak i makro. Posiadanie coraz większej wiedzy o wszystkim i wszystkich czasem ułatwia, ale też często utrudnia przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom – mówił prof. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej. Bez umocnienia postaw etycznych staje się to coraz trudniejsze do zrealizowania. Tak więc sama wiedza nie zagwarantuje bezpiecznego rozwoju społeczeństwa; istotną rolę odgrywa ludzka postawa, szczególnie w trudnych czy wyjątkowych sytuacjach.

Całe przemówienie Jego Magnificencji prof. Henryka Krawczyka publikuje Pismo PG. Można je przeczytać pod adresem: http://pg.edu.pl/pismo/numer-aktualny .

Potem, zasłużeni badacze z różnych dyscyplin naukowych zostali uhonorowani podczas uroczystego, otwartego posiedzenia Senatu Politechniki Gdańskiej – w trakcie promocji akademickich. 87 naukowców otrzymało stopień doktora habilitowanego lub doktora, a 11 profesorów tytularnych (tzw. belwederskich, czyli z tytułami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) przyjęto w poczet profesorów Politechniki Gdańskiej.

DSCN3127Na zdjęciu: Uroczystość wręczania nagród Dyplom Roku. Fot. Kazimierz Netka.

Po raz pierwszy wręczono nagrody Dyplom Roku. Unikatowymi statuetkami z brązu nagrodzeni zostali autorzy najlepszych prac magisterskich, reprezentujący wydziały Politechniki Gdańskiej – informuje Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej. Autorzy „Dyplomów Roku” (nazwa wydziału; autor pracy; tytuł pracy; opiekun):

1. Wydział Architektury, mgr inż. arch. Marek Lange, Centrum technologii ciesielskich w Bystrem, opiekun: prof.  dr hab. inż. arch. Romana Cielątkowska.

2. Wydział Chemiczny, mgr inż. Katarzyna Nalazek, Oznaczenie ftalanów w materiałach opakowaniowych z wykorzystaniem techniki GC-MS, opiekun: prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik.

3. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, mgr inż. Piotr Tybura, Implementacja sekwencji graficznej opartej na algorytmie path tracing wykonywanym równolegle na CPU oraz PGU, opiekun: dr hab. inż. Paweł Czarnul.

DSCN3147Na zdjęciu: Uroczystość wręczania nagród Dyplom Roku. Fot. Kazimierz Netka.

4. Wydział Elektrotechniki i Automatyki, mgr inż. Piotr Czyż, Zastosowanie tranzystorów GaN w wysokosprawnych przekształtnikach DC/DC, opiekun: dr inż. Artur Cichowski.

5. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, mgr inż. Piotr Winiarz, Materiały dla jednowarstwowego ogniwa paliwowego, opiekun: dr hab. inż. Maria Gazda, prof. nadzw. PG.

6. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, mgr inż. Martyna Magdalena Konopińska, Koncepcja modernizacji kolektora sanitarnego MORENA na odcinku Kokoszki-przepompownia ścieków Motława wraz z uwzględnieniem trendu rozwojowego miasta Gdańska i gmin sąsiednich, opiekun: dr inż. Sylwia Fudala-Książek.

IMG_9736Na zdjęciu: Wieża zegarowa na gmachu głównym Politechniki Gdańskiej. Zwieńczeniem jest Statua Nauki – alegoria wiedzy. Fot. Kazimierz Netka.

7. Wydział Mechaniczny, mgr inż. Szymon Kamrowski, Projekt modernizacji naczepy przystosowanej do transportu ładunku ponadgabarytowego pod kątem uzyskania przez zestaw: ciągnik siodłowy – naczepa większej zwrotności, opiekun: dr inż. Ryszard Woźniak.

8. Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, mgr inż. Piotr Sutkowski, Założenia przebudowy doku pływającego nr 5 w Gdańskiej Stoczni „Remontowa”, opiekun: dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG.

9. Wydział Zarządzania i Ekonomii, mgr inż. Jakub Jerzy Gaffke, Projekt wdrożenia nowej gry komputerowej przez firmę CD Projekt, opiekun: dr Gabriela Golawska-Witkowska.

Artystyczną oprawę zapewnił uroczystościom Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej.

DSCN3167Na zdjęciu: Władze Politechniki Gdańskiej obecnej kadencji. Fot. Kazimierz Netka.

Po uhonorowaniu laureatów, był czas na rozmowy. Oczywiście, każdy z ponad setki pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej, czy jej tegorocznych nagrodzonych absolwentów, mógłby powiedzieć coś superinteresującego o tym, co ma dla naszej przyszłości czy teraźniejszości. Jest szansa na znacząca poprawę jakości wody w Morzu Bałtyckim – dowiedzieliśmy się od prof. Jacka Mąkini – prorektora Politechniki Gdańskiej ds. współpracy i innowacji. Politechnika Gdańska wdraża proces oczyszczania metodą „Anammox” – Anaerobic Ammonium Oxidation. Polega ona na beztlenowym utlenianiu amoniaku – przy udziale bakterii z rodziny Planctomycetaceae, które używając azotynów jako akceptorów elektronów w sposób beztlenowy unieszkodliwiają azot amonowy występujący w ściekach, doprowadzając go bezpośrednio do stanu gazowego. Więcej na temat badań naukowców z Politechniki Gdańskiej można dowiedzieć się, otwierając załącznik:Promocje i odznaczenia(1) .

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *