Gdańsk. Blisko 3,5 mln zł na założenie 200 firm. Urząd Pracy w Gdańsku przyjmuje wnioski o przyznanie dotacji.

Źródło ilustracji: Gdański Urząd Pracy.

Nawet 200 osób może otrzymać środki na założenie własnej działalności gospodarczej. O dotację w kwocie do 17 000 zł będzie można się ubiegać w Gdańskim Urzędzie Pracy (GUP). Na zgłoszenia od przyszłych przedsiębiorców GUP czeka od 25 września do 6 października. To ostatnia w bieżącym roku okazja na zdobycie dofinansowania.

Zacznij działać na własny rachunek.

Własna firma to wciąż marzenie wielu Polaków. Jednak brak środków finansowych na uruchomienie działalności gospodarczej sprawia, że ambitne plany w dalszym ciągu pozostają niezrealizowane. Kapitał na start można jednak łatwo pozyskać. W Gdańskim Urzędzie Pracy pod koniec września 2017 r. rozpoczyna się nabór wniosków o jednorazową dotację na założenie firmy. GUP na ten cel pozyskał rekordową kwotę blisko 3,5 mln zł, dzięki temu swój pomysł na biznes będzie mogło zrealizować nawet 200 osób – informuje Lidia Metel z Działu Programów i Obsługi Pracodawców Gdańskiego Urzędu Pracy.

Jak zdobyć dotację?

O wsparcie finansowe mogą się ubiegać wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w GUP. Przyszły przedsiębiorca musi spełnić także przynajmniej jedno z dodatkowych kryteriów. W przypadku pań dotyczy ono jedynie wieku (minimum 30 lat). Panowie, poza kryterium wieku (30+) muszą dodatkowo legitymować się co najwyżej wykształceniem średnim bądź orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Na wsparcie w postaci dotacji będą też mogli liczyć mężczyźni 30+, którzy dodatkowo wykażą 12-miesięczny okres bez zatrudnienia lub ukończyli 50. rok życia.

Jak to działa?

Proces starań o dotację rozpoczyna się od wypełnienia wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (druk dostępny jest na stronie urzędu: gup.gdansk.pl) i złożenia go w kancelarii GUP. Wypełniając dokumenty warto m.in. dokładnie opisać profil planowanej działalności oraz podjęte już przez wnioskodawcę działania na rzecz uruchomienia firmy.

O tym czy dany wniosek uzyska dofinansowanie decyduje liczba punktów uzyskanych podczas jego oceny. Szczegółowe informacje dotyczące liczby punktów oraz zasad ich przyznawania można znaleźć w Regulaminie (dostępny na stronie internetowej GUP). Osoby, których wnioski pozytywnie przejdą proces weryfikacji, w wciągu miesiąca otrzymają pieniądze, jednak nie więcej niż 17 000 zł. Środki te będzie można przeznaczyć np. na zakup towarów, niezbędnego sprzętu lub na promocję. Wsparcie finansowe będzie bezzwrotne, o ile założoną działalność uda się utrzymać przez minimum rok.

Nabór

Na zgłoszenia od osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji GUP czeka od 25 września do 6 października 2017 roku.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej można uzyskać: na stronie internetowej urzędu pracy (gup.gdansk.pl), bezpośrednio w siedzibie GUP (Gdańsk, ul. 3 Maja 9, Dział Programów i Obsługi Pracodawców, I piętro, pok. nr 113) lub telefonicznie (/58/ 732-53-69, 732-53-31, 732-52-25) – informuje Lidia Metel z Działu Programów i Obsługi Pracodawców Gdańskiego Urzędu Pracy.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *