Gdańsk uzyskał certyfikat miasta nowoczesnego, potwierdzający to, że decyzje podejmuje w oparciu o wiarygodne dane. Za tym przemawia 87 wskaźników, sprawdzonych przez instytucję certyfikującą: Polski Rejestr Statków.

Na zdjęciu: Prezentacja Certyfikatu ISO 37120 dla Gdańska. Fot. Kazimierz Netka.

Podobne certyfikaty, o symbolu ISO 37120, posiada niewiele miast na świecie. W Europie są to m.in. Londyn Paryż, Berlin. Zaświadczenia owszem, mogą być dumą miast, ale ostatecznie liczą się odczucia mieszkańców…

Smart Miasto Gdańsk

Każdy może się chwalić; mówiąc że jest niemal doskonały. Wiarygodna jest jednak opinia osób lub instytucji niezależnych, uznanych, posiadających uprawnienia do wydawania werdyktów w tych sprawach. Miasta mogą być oceniane m.in. według kryteriów normy o symbolu: ISO 37120.

Norma ISO 37120 została opublikowana przez Międzynarodową Organizacje Normalizacyjną (International Organization for Standardization – ISO), a przyjęta przez Polski Komitet Normalizacyjny na początku bieżącego roku pod tytułem „Zrównoważony rozwój społeczny. Wskaźniki usług miejskich i jakości życia”.

Norma ISO 37120 zawiera 100 wskaźników dotyczących różnych aspektów funkcjonowania miasta, pogrupowanych w 17 obszarów tematycznych. Jest narzędziem do mierzenia efektów zarządzania usługami miejskimi i jakością życia oraz porównania z innymi miastami; wskazuje na podejmowanie decyzji w oparciu o wiarygodne dane.

 

Źródło ilustracji: Urząd Miejski w Gdańsku

Miasto, aby uzyskać certyfikat ISO musi podać wartości wskaźników, czyli potwierdzić tezę o dobrym funkcjonowaniu w różnych dziedzinach. Tych wskaźników jest razem 100. Ocenie trzeba poddać co najmniej 46, tzw. podstawowych. Dodatkowo można zgłosić wszystkie pozostałe – jako pomocnicze, fakultatywne. Gdańsk poddał ocenie 87 wskaźników. Prawidłowość ich wyliczeń sprawdziła instytucja certyfikująca: Polski Rejestr s Statków, a ocena PRS wypadła pomyślnie.

Gdańsk jest pierwszym miastem w Polsce, które otrzymało certyfikat ISO w oparciu wszystkie wskaźniki podstawowe. Certyfikat ten został przyznany stolicy województwa pomorskiego 17 lipca 2017 roku, na 3 lata.

 

Fot. Kazimierz Netka

O szczegółach poinformowali, podczas konferencji: Aleksandra Dulkiewicz – zastępca prezydenta Gdańska; Katarzyna Drozd-Wiśniewska – zastępca dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej; Jacek Papiński – dyrektor Pionu Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków – PRS S.A.; Michał Gałecki – audytor wiodący PRS S.A.; Joanna Tobolewicz – koordynująca działania Gdańska w projekcie Ruggedised; Michał Piotrowski z Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Gdańska.

Urząd Miejski w Gdańsku przedstawił wartości 87 (spośród 100) wskaźników – wszystkie wskaźniki podstawowe oraz 41 wskaźników pomocniczych. Dokumentacja, zawierająca wartości wskaźników, źródło danych, rok oraz – w razie potrzeby – dodatkowe wyjaśnienia, zostały przekazane jednostce certyfikującej tj. Polskiemu Rejestrowi Statków S.A. Pod koniec czerwca odbył się dwuetapowy audyt certyfikacyjny, w czasie którego audytor oceniał zgodność dokumentacji przedstawionej przez Urząd Miejski w Gdańsku z wymaganiami Normy. Rezultatem była decyzja o przyznaniu Urzędowi Miejskiemu w Gdańsku certyfikatu w zakresie Normy ISO 37120:2014.

 

Źródło ilustracji: Urząd Miejski w Gdańsku

– Konsekwentnie jako samorząd staramy się doskonalić nasze działania – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz – wiceprezydent Gdańska. – Z jednej strony stawiamy na innowacyjność, na projekty smart, z drugiej – na partycypację mieszkańców. Z trzeciej strony zaś poddajemy się różnego rodzaju ocenie i kontroli – czy to za pomocą ratingów, czy poprzez badania opinii publicznej, czy choćby poprzez udział w konkursach i rankingach.

 

Fot. Kazimierz Netka

Gdańsk od 2000 jest oceniany w ratingach międzynarodowych. Wcześniej współpracowaliśmy z Standard&Poor’s, a od 2004 nadaje nam rating Fitch Polska. W 2000 roku ocena Gdańska to BBB, potem od 2007 roku BBB+, a od 2015 A-. Od 2011 roku mamy też ocenę w ratingu krajowym – najpierw AA-, w 2015 AA, w 2016 AA+, a najnowszy rating to ocena AAA. Ratingi potwierdzają dobre wyniki operacyjne Gdańska, odzwierciedlają także dobre zarządzanie strategiczne i finansowe.

Prowadzimy też szereg działań opartych o partycypację społeczną. Począwszy od kluczowej dla miasta Strategii, która powstała właśnie w oparciu o współpracę z mieszkańcami, poprzez budżet obywatelski, którego piąta edycja (na 2018 rok) właśnie jest na etapie głosowania, czy pionierskie w skali kraju panele obywatelskie (obecnie odbywa się już trzeci panel), aż po regularne spotkania prezydenta i jego ludzi z mieszkańcami w dzielnicach.

W poznawaniu opinii gdańszczan pomagają też regularne badania opinii publicznej – raz do roku, z pomocą specjalistów-socjologów z Uniwersytetu Gdańskiego, przeprowadzane jest badanie jakości życia mieszkańców, ale realizujemy również inne badania – np. badając opinię gdańszczan na temat budowy spalarni, czy w kwestiach przyjmowania uchodźców.

 

Źródło ilustracji: Urząd Miejski w Gdańsku

Jeśli zaś chodzi o rankingi, to również mamy się czym pochwalić: dwa tygodnie temu Gdańsk zajął pierwsze miejsce w Rankingu Gospodarny Samorząd na Forum Ekonomicznym w Krynicy. W maju 2017 roku Gdańsk zajął drugie miejsce w prestiżowym plebiscycie Perły Samorządu Dziennika Gazety Prawnej. Rok wcześniej nasze miasto również zdobyło laur Pereł Samorządu – Gdańsk zajął pierwsze miejsce w najbardziej wymagającej kategorii – najlepszych samorządów wśród miast na prawach powiatu. W tym samym plebiscycie 1.miejsce dla prezydenta miasta powyżej 100 000 mieszkańców w tym i ubiegłym roku zajął prezydent Paweł Adamowicz.

W 2016 roku Gdańsk okazał się też najlepszym samorządem w Polsce w ranking dziennika Rzeczpospolita. Gdańsk jest też w ścisłej czołówce miast wojewódzkich cieszących się najlepszą reputacją wśród Polaków – co wykazało badanie przeprowadzone w 2016 roku dla Fundacji na rzecz reputacji marki „Premium Brand” przez agencję badawczą Maison&Partners.

 

Źródło ilustracji: Urząd Miejski w Gdańsku

Kolejnym krokiem, którym chcielibyśmy potwierdzić wysoką jakość naszego samorządu jest właśnie certyfikat ISO. Proszę bardzo – wygląda dość niepozornie, ale jego otrzymanie potwierdza, że osiągnęliśmy pewien obiektywnie mierzalny, wysoki wynik. Dzięki temu certyfikatowi wiemy też, jak wypadamy na tle innych.

Warto chyba dodać, że Gdańsk jest pierwszym miastem w Polsce, które otrzymało certyfikat ISO w oparciu wszystkie wskaźniki podstawowe mówili reprezentanci władz stolicy województwa pomorskiego podczas konferencji.

Zapytaliśmy które wskaźniki nie zostały poddane ocenie (razem jest ich 13). Nie obliczono np. liczby godzin przerw w dostawie wody na mieszkańca; wielkość powierzchni rekreacyjnych ( komercyjnych i publicznych w przeliczeniu na mieszkańca.

Na tym nie koniec doskonalenia miasta. Już realizowany jest kolejny projekt, zwany w skrócie RUGGEDISED. Powiązany jest on z wdrażaniem w Gdańsku Miejskiej Agendy Innowacji.

Warto wiedzieć, że ISO rozpoczęła działalność 70 lat temu, a wśród założycieli jest Polski Komitet Normalizacyjny.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *