Województwo pomorskie powinno obchodzić swe święto.  Miałoby ono duże znaczenie dla wzmocnienia jedności województwa. Dlatego, proponujemy ustanowienie takiego święta. Podobne wydarzenia organizowane są w wielu miastach Europy, świata, Polski…

Na ilustracji powyżej: Dokument wystawiony 10 maja 1454 roku, przez pierwszego wojewodę pomorskiego – Jana z Jani – rycerza z Kociewia. Źródło: Bogdan Badziong – prezes Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”; Archiwum Państwowe w Gdańsku.

Gdańsk Pomeranian Day – międzynarodowe święto województwa pomorskiego.

Bogata różnorodność kulturowa województwa pomorskiego, znaczenie jego stolicy – Gdańska dla wolności różnych narodów i państw, gospodarka pomorska skupiająca w sobie różne branże, unikatowa historia o międzynarodowym rodowodzie, są za mało znane w świecie. Trzeba zadbać o ich większą promocję, Taka okazja mogłoby stać się Święto Województwa Pomorskiego. Dlatego, proponujemy ustanowienie tego święta.

Nie ma lepszej okazji do rozmów na ten temat, jak obecne obchody związane z aktualnymi rocznicami – pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce, w 1989 roku. Zwieńczenie tych uroczystości postanowieniem o ustanowieniu międzynarodowego np. Gdańsk Pomeranian Day, byłoby konkretnym ich efektem.

Oto nasza propozycja: Obchody tego święta mogłyby nawiązywać np. do powołania przez króla polskiego pierwszego wojewody pomorskiego (u schyłku średniowiecza) lub do wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku. Święto Pomorskiego powinno mieć rangę międzynarodową.

Propozycja dla Wojewody Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego: jest okazja do podjęcia ważnej, patriotycznej, historycznej decyzji…

propozycję organizowania co roku Święta Województwa Pomorskiego. Inicjatorami ustanowienia tego Święta byliby Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Wojewoda Pomorski.

Proponujemy, by Święto Województwa Pomorskiego (Święto Pomorskiego) miało rangę międzynarodową, ze względu na duże znaczenie promocyjne takich wydarzeń; odbywało się w maju lub w czerwcu i nawiązywało do ważnych, historycznych wydarzeń, np.:

– powołania pierwszego wojewody pomorskiego przez króla polskiego, co zdarzyło się w maju 1454 roku, czyli 565 lat temu,

– wjazdu do Gdańska króla Kazimierza Jagiellończyka – też w maju, 1457 roku.

– dodania złotej korony do herbu Gdańska – również w maju 1457 roku,

– 4 czerwca – na pamiątkę pierwszych wyborów parlamentarnych w nowej Polsce.

Pierwsze Święto Pomorskiego mogłoby się odbyć w przyszłym roku i trwać dzień, weekend, a nawet tydzień.

Proponujemy, by Święto Województwa Pomorskiego miało międzynarodowy i ogólnopolski wymiar. Uroczystości centralne odbywałyby się w Gdańsku, a regionalne – w samorządach. Podczas Święta Pomorskiego przedstawiałyby się regiony pokazując swój dorobek kulturalny, gospodarczy, naukowy itp.

Ze względu na międzynarodową rangę, trzeba by nadać temu świętu angielską nazwę, np. Gdańsk Pomeranian Day, Gdańsk Pomeranian Week. Pierwsze święto odbyłoby się w przyszłym roku. Jest więc sporo czasu na przygotowania.

Podobne święta są organizowane w innych województwach, np. w Lubuskiem, Kujawsko-pomorskim, Dolnośląskiem, Opolskiem, Świętokrzyskiem. Naszym zdaniem, Pomorskie też zasługuje na to, by promować je w podobny sposób.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *