Wręczono Grand Prix VI Międzynarodowego Kongresu Smart Metropolia 2017 w Gdańsku. Oto Laureaci: Małgorzata Bałkowska – prezes Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci; Michał Olszewski – wiceprezydent Warszawy, Zbigniew Canowiecki – prezydent Pracodawców Pomorza.

Na zdjęciu: Laureaci Grand Prix Smart Metropolia 2017 z prezydentem Gdańska. Fot. Kazimierz Netka.

W Polsce jest jedna metropolia – Warszawa – i kilka obszarów metropolitalnych. Umocowanie ustawowe ma Górnośląsko-Zagłębiowski Obszar Metropolitalny. Kiedy powstaną następne, w tym usankcjonowany zostanie ustawą Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot? Nie wiadomo.

Jak daleko metropolia powinna sięgać? Miasta coraz bardziej się „rozłażą”. Ale, tylko do sąsiednich gmin. Czy Trójmiasto lub Szczecin mogą swym oddziaływaniem metropolitalnym uratować Pomorze środkowe przed zapaścią?

Metropolie – jakie jest ich znaczenie? Czy one skupią większość sił rozwoju regionów? Jak daleko będą oddziaływać? Czy w przypadku Pomorza metropolia z jądrem o nazwie: Trójmiasto, zacznie ożywiać odległe o około 200 kilometrów na zachód Pomorze Środkowe? Czy metropolia szczecińska sięgnie tak daleko na wschód?

Suburbanizacja, czyli ogarnianie terenów wiejskich w pobliżu miast przez mieszkańców tych miast, przybiera na sile. Sprzyja temu rozwój komunikacji, także indywidualnej – samochodowej.

 

Fot. Kazimierz Netka

O sile aglomeracji tego typu przekonywano w Gdańsku, 13 listopada 2017 roku, podczas pierwszego dnia międzynarodowego wydarzenia SMART METROPOLIA 2017: Przestrzenie relacji czyli VI. Międzynarodowy Kongres Metropolitalny Organizatorami kongresu są Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Gdańska Organizacja Turystyczna i Ministerstwo Rozwoju.

Poniedziałek 13 listopada 2017 roku – czyli pierwszy dzień kongresu zaowocował wiedzą dla uczestników, przekazaną podczas wystąpień, podczas których na przykładzie konkretnej metropolii podano, w jaki sposób kreatywność mieszkańców może się przyczynić do sukcesu danego miejsca i całej metropolii.

 

Fot. Kazimierz Netka

Otwarcia kongresu dokonali Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska, prezes zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, przewodniczący Rady Programowej Kongresu; Paweł Chorąży – wiceminister rozwoju, współprzewodniczący Rady Programowej Kongresu Smart Metropolia 2017.

 

Fot. Kazimierz Netka

Wystąpienie wprowadzające pt. „Silne obszary metropolitalne jako wyzwanie dla Europy” wygłosił Iván Tosics – dyrektor Metropolitan Research Institute z Budapesztu – stolicy Węgier. To rzeczywiście wyzwanie, bo Europa się wyludnia.

 

Fot. Kazimierz Netka

Odbyła się debata, podczas której zastanawiano się, czy wsparcie sieci silnych polskich metropolii jest zagrożeniem dla gmin wiejskich i byłych miast wojewódzkich? Czy możliwe jest poparcie reszty kraju dla wzmocnienia polskich metropolii jako panaceum na migrację zarobkową Polaków? Co zrobić, żeby korzyści rozwojowe płynące z największych miast były odczuwalne dla mieszkańców pozostałych regionów kraju?

 

Fot. Kazimierz Netka

Przedstawiciele różnych środowisk zastanawiali się też nad tym, kto korzysta na rozwoju metropolii i próbowali zdefiniować główne wyzwania, przed jakimi stoją polskie, europejskie i światowe metropolie.

 

Fot. Kazimierz Netka

W blokach tematycznych: POWIĄZANIA, INSTYTUCJE I MIESZKAŃCY, toczyły się obrady robocze. Te hasła i to, co się pod nimi kryje to fundamenty każdej z metropolii.

Po sesji wprowadzającej odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli: Kazimierz Karolczak – przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii; Beata Rutkiewicz – wiceprezydent Wejherowa; Kazimierz Smoliński – wiceminister infrastruktury i budownictwa; Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska, przewodniczący Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, współprzewodniczący Rady Programowej Smart Metropolia 2017; Paweł Chorąży – wiceminister rozwoju, współprzewodniczący Rady Programowej Smart Metropolia 2017; Patryk Demski – burmistrz Pelplina; Michał Olszewski – wiceprezydent Warszawy.

 

Fot. Kazimierz Netka

Była to konferencja, na której przedstawiono różne punkty widzenia na powoływanie i wzmacnianie obszarów metropolitalnych. Jedni uznawali, że metropolitalne obszary mogą być biegunami wzrostu i wpływać korzystnie na wzmacnianie mniejszych ośrodków, Inni – ze małe i średnie miasta tez wymagają pomocy, być może jeszcze większej niż metropolie. Dlatego, rzad rozpoczął wspieranie takich ośrodków miejskich.

 

Fot. Kazimierz Netka

Wieczorem, 13 listopada, odbyła się uroczysta Gala Grand Prix VI Kongresu Smart Metropolia. Nagrody wręczał Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska, przewodniczący Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Statuetki i dyplomy przyznano w trzech kategoriach: osoba publiczna; działalność społeczna; samorząd gospodarczy. Stosownie do tych kategorii, laury otrzymali: Michał Olszewski – wiceprezydent Warszawy, współprzewodniczący Zespołu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych o Miejskich; Małgorzata Bałkowska – prezes Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci; Zbigniew Canowiecki – prezydent Pracodawców Pomorza. Gala wręczenia dyplomów i statuetek odbyła się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

Drugiego dnia Kongresu, we wtorek, 14 listopada, będzie mowa m.in. o roli biznesu i wychodzeniu naprzeciw wyzwaniom, przed jakimi stoją współczesne metropolie.

 

Fot. Kazimierz Netka

Drugi dzień kongresu rozpocznie się od wystąpienia dotyczącego roli biznesu i wychodzeniu naprzeciw wyzwaniom, przed jakimi stoją współczesne metropolie, a także sesji plenarnej o podobnej tematyce. Następnie, uczestnicy kongresu podzielą się na 12 grup odpowiadających priorytetowym obszarom współpracy zidentyfikowanych w Pakcie z Amsterdamu.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jednym z tematów poruszonych drugiego dnia będzie problem zmian klimatycznych. Podczas debaty pt. PRZYGOTOWANIE I REAKCJA NA NAWAŁNICE – ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU. Oto uzasadnienie przeprowadzenia dyskusji na ten temat, zapisane w programie Kongresu: Kierując się zaleceniami ONZ oraz Unii Europejskiej, Ministerstwo Środowiska zainicjowało opracowanie strategii adaptacji do zmian klimatu dla 44 polskich miast o populacji powyżej 100 tys. mieszkańców. Do ich wdrożenia niezbędna jest jednak współpraca samorządów lokalnych oraz innych instytucji (w tym przede wszystkim: Urzędów Morskich i Lasów Państwowych). W jaki sposób w ramach współpracy metropolitalnej zaplanować odpowiednie działania na szczeblu lokalnym? Z jakich źródeł je finansować? Podczas dyskusji w ramach sesji tematycznej spróbujemy w oparciu o konkretne przykłady pokazać, w jaki sposób przejść z poziomu tworzenia założeń dokumentów strategicznych do faktycznych działań, realizowanych również w skali metropolitalnej.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *