Grupa Ignitis rozpoczęła produkcję energii elektrycznej w Polsce. Prąd dostarcza Farma Wiatrowa Pomerania. Ilość energii podłączonej do sieci wyniesie około 300 GWh rocznie, co wystarczy na pokrycie zapotrzebowania na zieloną energię prawie 160 000 gospodarstw domowych

Źródło ilustracji: Ignitis Group.

Pomorze i okolice doliny dolnej Wisły mają coraz więcej śmigieł do produkcji elektryczności z wiatru

Farma Wiatrowa Pomerania, należąca do międzynarodowej grupy energetycznej Ignitis Group, rozpoczęła produkcję energii elektrycznej. Ilość energii podłączonej w ostatnim czasie do sieci szacowana jest na ok. 300 GWh rocznie i jest w stanie pokryć zapotrzebowanie na zieloną energię prawie 160 000 gospodarstw domowych – wynika z informacji, które przekazała nam Kamila Kowalewska – PR Manager w Personal PR:

Międzynarodowy koncern energetyczny Ignitis Group rozpoczął produkcję energii elektrycznej w Polsce. Farma Wiatrowa Pomerania jest jedną z największych, krajowych inwestycji tego typu. Projekt obejmował budowę 29 turbin o mocy nominalnej od 3 do 3,3 MW.

Energia produkowana przez farmę, po zakończeniu testów technicznych trafiła do sieci. Szacuje się, że farma wiatrowa o mocy 94 MW rozpocznie ciągłą eksploatację komercyjną po zakończeniu procedury uruchomienia, postępowań budowlanych i po uzyskaniu koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

Budowa projektu farmy wiatrowej na Pomorzu jest bardzo ważnym krokiem w kierunku realizacji celów strategicznych. Farma Wiatrowa Pomerania to pierwszy tego typu projekt, który Ignitis Group realizuje za granicą. Grupa Ignitis staje się graczem międzynarodowym, wchodząc na najważniejsze rynki europejskie.

„Uruchomienie produkcji energii elektrycznej przez Farmę Wiatrową Pomerania sygnalizuje zakończenie kolejnego, ważnego etapu projektu, zarówno dla Grupy Ignitis, jak i Polski. Ponadto ukazuje naszą determinację do umocnienia pozycji na ważnym strategicznie polskim rynku. Farma przyczyni się do bardziej zrównoważonej i ekologicznej strategii Grupy Ignitis oraz zapewni stabilny zwrot wszystkim naszym akcjonariuszom, w tym Republice Litewskiej” – powiedział Darius Maikštėnas, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Ignitis Group.

W aukcji zorganizowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Farma Wiatrowa Pomerania otrzymała wsparcie w postaci prawa do pokrycia „ujemnego salda” na okres 15 lat.

Źródło ilustracji: Ignitis Group.

Szacuje się, że w ciągu 30 lat funkcjonowania farmy wiatrowej niezdyskontowany skorygowany zysk przed odliczeniem odsetek, podatku, amortyzacji (EBITDA) wyniesie 440 mln euro. Łączna wartość inwestycji w farmę wiatrową na Pomorzu to około 130 mln euro.

O Ignitis Group: 

Grupa Ignitis jest jedną z największych, międzynarodowych grup działających w zakresie użyteczności publicznej i energii odnawialnej w regionie bałtyckim. Jej podstawową działalnością jest obsługa sieci dystrybucji energii elektrycznej i gazu, a także poszerzanie portfela projektów zielonego wytwarzania. Grupa zarządza również strategicznie ważnymi, elastycznymi zasobami wytwórczymi oraz zapewnia klientom usługi i rozwiązania, takie jak dostawy energii elektrycznej i gazu, energii słonecznej, e-mobilności, efektywności energetycznej i innych, innowacyjnych, inteligentnych platform energetycznych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Grupa Ignitis działa na swoich rodzimych rynkach – Litwie, Łotwie, Estonii, Polsce i Finlandii – a także ocenia możliwości w innych krajach na ścieżce transformacji energetycznej – poinformowała Kamila Kowalewska – PR Manager w Personal PR.

Pomorze oraz Żuławy i Powiśle (rejon Kwidzyna, Sztumu) stają się regionami, w których rozkwita energetyka wiatrowa. Powstają tu elektrownie wiatrowe na lądzie, ale wkrótce zacznie szybko „rosnąć” przemysł budowy farm morskich elektrowni wiatrowych. Niebagatelne znaczenie mają w tych przedsięwzięciach porty morskie. Za ich pośrednictwem można importować urządzenia, ale również transportować wieże, śmigła itp. elementy wiatraków w miejsce budowy elektrowni na Bałtyku.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.