Horyzont Europa i 2020. Nowy konkurs na pieniądze z UE, jeszcze z bieżącego okresu finansowania – na Europejski Zielony Ład. Przygotowujmy się jednak do czerpania z unijnej puli na lata 2021 – 2027. Temu służyło webinarium pt. „Regionalne wsparcie przedsiębiorców w aplikowaniu o środki programu Horyzont 2020 i Horyzont EUROPA”. Szkolenie to przeprowadzono w ramach XIII Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na Pomorzu

Źródła ilustracji: Prezentacje pokazane podczas webinarium.

Między widnokręgami unijnego finansowania. Nowe spojrzenie na linię styku ziemi i nieba

Jesteśmy przed progiem kolejnego okresu finansowania przedsięwzięć z budżetu Unii Europejskiej. Do tego wejścia w nową epokę trzeba się dobrze przygotować. Polska, w tym Pomorskie, skutecznie do tej pory korzystają z unijnego wsparcia. Konkurencja jednak rośnie, bo coraz więcej krajów i regionów umie wykorzystywać wspólnotowe finansowanie. W Pomorskiem organizowane są różne szkolenia dla zainteresowanych unijnymi dotacjami czy też instrumentami finansowymi.

Teraz, sytuacja jest niezwykła – można powiedzieć. Świat pogrążony jest w jeszcze większym kryzysie niż był w latach 2007 – 2008. Okazało się, że mimo wielu dziesiątków lat doświadczeń i nauczania, że w gospodarce jest układ kryzysów i okresów prosperity, w Unii Europejskiej wydawało się, że wszystko układa się niemal po równi, ciągle pnącej się w górę. Teraz jesteśmy w warunkach wyjątkowych. Jak określił to Marek Ulman, ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej w Warszawie: bunkrowania w domach, z powodu kowidu. To na przedsiębiorstwa przełoży się boleśnie.

Co będzie za widnokręgiem, czyli po 31 grudnia 2020 roku, gdy zacznie się nowy, wieloletni okres budżetowy Unii Europejskiej, na lata 2021 – 2027 – nie wiadomo. Nie widać bowiem, co znajduje się za horyzontem. Mimo to, musimy się do nowej perspektywy przygotowywać, nie zapominając o dobiegającej końca siedmiolatce unijnego finansowania. Z tej bowiem puli (przewidzianej na lata 2014 – 2020) są jeszcze pieniądze do wykorzystania. Na przykład, z programu Horyzont 2020 można czerpać wsparcie na przedsięwzięcia realizowane w ramach urzeczywistniania inwestycji z zakresu Europejskiego Zielonego Ładu. O tym dowiedzieliśmy się podczas webinarium pt. „Regionalne wsparcie przedsiębiorców w aplikowaniu o środki programu Horyzont 2020 i Horyzont EUROPA”.

Zawiadomienie o wydarzeniu brzmiało: Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej, Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” oraz Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zapraszają na webinarium pt. „Regionalne wsparcie przedsiębiorców w aplikowaniu o środki programu Horyzont 2020 i Horyzont EUROPA”, które odbędzie się w dniu 19 listopada br. w godzinach 10:00 -12:30. Szkolenie poświęcone będzie możliwościom finansowania dla przedsiębiorców w programie HORYZONT 2020 i HORYZONT EUROPA. Dodatkowo przedstawione zostaną komplementarne źródła finansowania dla MŚP przez: Pomorski Fundusz Rozwoju oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Szkolenie jest organizowane w ramach XIII edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP) na Pomorzu.

Przysłuchiwaliśmy się prelekcjom. Poniżej przedstawiamy tematy poruszone podczas webinarium, ilustrując je przykładowymi slajdami z prezentacji przedstawionych podczas tego zdalnego spotkania.

Temat: „Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na rzecz wsparcia pomorskich i kujawsko-pomorskich innowatorów” dotyczył zasad i możliwości udziału przedsiębiorstw w korzystaniu z programu Horyzont 2020 oraz z EIC Accelerator w Horyzoncie EUROPA. Mówiły o tym panie: Renata Downar-Zapolska:

Aleksandra Dubiella-Jackowska:

Magdalena Urbanowicz z RPK PR UE w Politechnice Gdańskiej:

Kompleksowe wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej – projekt Enterprise Europe Network – przedstawił Marcin Stolarek z Enterprise Europe Network, Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” w Gdańsku:

Wsparcie pomorskich i kujawsko-pomorskich przedsiębiorców w ramach instrumentów finansowych Programu Horyzont EUROPA oraz innych programów UE – omówił Mark Ulman, Ekspert, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej:

Przedstawiono też komplementarne źródła finansowania dla MŚP:

O finansowaniu zwrotnym dla MŚP – poinformował Maciej Kniter z Pomorskiego Funduszu Rozwoju:

Wsparcie z funduszy unijnych w woj. pomorskim – przypomniała Emilia Galas z Banku Gospodarstwa Krajowego:

Więcej wiadomości można znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Politechnice Gdańskiej: www.rpkgdansk.pl .

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *