III Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym w Pomorskiem. Zwyciężyła Pani rodem z Łódzkiego, po szkole zawodowej.

Od trzech lat na podium staje absolwentka zasadniczej szkoły zawodowej. Czy to przypadek? Czy uczelnie wyższe nie dają dużo więcej wiedzy?

Co to jest wężymord? Co znaczy: skorzonera? Jak pachnie kolendra? Jeśli to wiesz i jesteś kobietą, masz szansę rywalizować z tegoroczną zwyciężczynią Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, od trzech lat organizowanej w województwie pomorskim. Mistrzynią w 2016 roku została Dorota Wolska z miejscowości Długi Kierz w powiecie kartuskim. Podczas finału, 11 marca, pokonała kilkadziesiąt rywalek.

DSCN4131Na zdjęciu: Złota medalistka, Dorota Wolska, z nagrodami, w towarzystwie konkurentek, organizatorów i sponsorów Olimpiady. Fot. Kazimierz Netka.

Drugie miejsce zajęła Mirosława Liberska z Lisewca w powiecie gdańskim, a trzecie: Elżbieta Szczukowska z Rakowca w powiecie kwidzyńskim. Wyróżnienia zdobyły: Teresa Okrój z Klukowej Huty w powiecie Kartuskim i Barbara Warenycia ze Starej Kiszewy powiat kościerski. Laureatki zostały uhonorowane przez organizatorów i sponsorów Olimpiady – razem przez blisko 30 placówek kultury, instytucji, przedsiębiorstw.

DSCN4090Na zdjęciu: Finalistki Olimpiady. Fot. Kazimierz Netka.

Eliminacje i finał zorganizowano w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (PODR) w Gdańsku, który był głównym organizatorem Olimpiady.

DSCN4099Na zdjęciu, od lewej: Barbara Ditrich – główny specjalista w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego; prof. Mirosław Boruszczak – prorektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku; dr Katarzyna Mysiak – Akademia Morska w Gdyni; Antoni Antonik – Państwowa Inspekcja Pracy. Fot. Kazimierz Netka.

Odpowiedzi oceniała Komisja, pod przewodnictwem prof. Mirosława Boruszczaka – prorektora Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

DSCN4113Na zdjęciu: Ryszard Świlski – wicemarszałek województwa pomorskiego wręcza najwyższy laur mistrzyni olimpijskiej – Dorocie Wolskiej. Fot. Kazimierz Netka.

Mistrzyni olimpijska, pani Dorota Wolska ukończyła zasadniczą szkołę handlową niedaleko Łodzi. Mówi: „umiem sprzedać wszystko”. Dużo czyta, rozwiązuje krzyżówki. Należy do gdańskiego klubu szaradzisty. Odpowiedziała na wszystkie pytania, zarówno podczas eliminacji jak i w finałowych rozgrywkach. W Pomorskiem mieszka od ponad 20 lat.

DSCN4125Na zdjęciu: Aleksander Mach – dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wręcza nagrody Dorocie Wolskiej – mistrzyni olimpijskiej. Fot. Kazimierz Netka.

Pani Dorota ma 4 dzieci. Jest babcią dwóch wnuczek. Przewodniczy Kołu Gospodyń Wiejskich. To jej trzeci udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Gospodarstwie Domowym.

– Podczas poprzednich pani Dorota, tegoroczna Mistrzyni, zdobywała, wraz z koleżankami, srebrne medale – mówi Barbara Ditrich, współorganizatorka Olimpiady z ramienia Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Teraz zdobyła złoty. W zeszłym roku pani Dorota przyjechała na finał olimpiady autobusem. Teraz – samochodem, a tu tyle nagród! Gdzie je zmieścić? Zastanawiała się, po zakończeniu rozgrywek i uhonorowaniu laureatek.

DSCN4094Na zdjęciu: Uczestnicy i sponsorzy finału III Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym. Fot. Kazimierz Netka.

Celem organizowanej już po raz trzeci Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym w Pomorskiem jest kreowanie warunków do inspirowania twórczych postaw opartych na wiedzy; inspirowanie do nauki i nabywanie wiedzy przydatnej nowoczesnej kobiecie; podkreślenie znaczenia edukacji jako misji w życiu codziennym, zawodowym i społecznym; upowszechnianie znaczenia roli kobiet w gospodarstwie domowym i współczesnym świecie; inspirowanie kobiet do podejmowania działań i upowszechniania wiedzy na temat chorób wynikających z wadliwego żywienia; pogłębienie wiedzy z zakresu różnych form przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich; poszerzenie wiedzy z zakresu wiejskiego gospodarstwa domowego; upowszechnienie unijnej polityki PROW na lata 2014-2020; wymiana doświadczeń i integracja kobiet z obszarów wiejskich w województwie pomorskim.

DSCN4095Na zdjęciu: Uczestnicy i sponsorzy finału III Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym. Fot. Kazimierz Netka.

Pytania obejmowały następujące bloki tematyczne: turystykę wiejską w tym agroturystykę; zagrody edukacyjne; produkt tradycyjny i regionalny; zasady racjonalnego żywienia; dziedzictwo kulturowe województwa pomorskiego; wiejskie gospodarstwo domowe; zasady savoir vivre; politykę PROW 2014-2020.

Uczestniczki musiały się więc wykazać dużą wiedzą. W półfinale odpowiadały na 45 pytań, podczas testu pisemnego. Do etapu ustnego (finału) zakwalifikowano 5 pań z najwyższą liczbą punktów uzyskanych podczas eliminacji pisemnych. Finalistki losowały zestawy pytań w kolejności zgodnej z miejscami zajętymi w etapie I. Po losowaniu, przez 5 minut zawodniczki przygotowały się do odpowiedzi, a na każde pytanie mogły odpowiadać w ciągu maksimum 3 minut. Za każdą odpowiedź mogły uzyskać od 0 do 5 punktów. Liczbę uzyskanych punktów ogłaszał przewodniczący Komisji po wcześniejszej konsultacji z członkami Komisji.

DSCN4129Zwyciężczynią III Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym została pani, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, liczonych jako suma w etapie I i II. Finalistki uhonorowano nagrodami, które ufundowali sponsorzy oraz PODR.

Organizatorami III Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym byli Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, a także Biura Powiatowe ODR.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *