Inteligentna gospodarka nad Zatoką Gdańską

Leczeniem chorób cywilizacyjnych, rozwojem technologii informacyjnych, nowoczesną energetyką i taką gospodarką morską województwo pomorskie chce podbijać świat. Mniej stawia na rolnictwo, leśnictwo i przemysł metalowy.

Nowoczesne specjalizacje Pomorza

Pomorskie wytyczyło sobie najważniejsze kierunki rozwoju. Nie ma wśród nich m.in. rolnictwa i przetwórstwa drzewnego. Wyboru dokonano z propozycji, zgłaszanych przez firmy, instytucje, uczelnie, organizacje. W oparciu o te oddolne zgłoszenia, nowe specjalizacje pomorskiej gospodarki najpierw wskazali eksperci spoza województwa, także zagraniczni, w ramach procesu wyłaniania tzw. inteligentnych specjalizacji. Ostateczną decyzję podjął zarząd województwa pomorskiego. Teraz, na te wybrane obszary działania będą przeznaczane pieniądze. Celem jest zaś uzyskanie przez Pomorskie przewagi konkurencyjnej, nie tylko w kraju, ale głównie za granicą.

IMG_2394

Na zdjęciu: jeden z etapów procesu poszukiwań kierunków rozwoju: publiczne wysłuchanie 28 propozycji, 18 września 2014 roku, z udziałem ekspertów.

– Inicjatywy w tym zakresie były oddolne – potwierdza Włodzimierz Szordykowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, szef komisji. – Tym właśnie pomorski system wyłaniania inteligentnych specjalizacji (ich ustanowienie nakazuje Komisja Europejska), różni się do metod stosowanych w innych województwach. Opiera się na propozycjach ze sfery gospodarki oraz nauki. Stosowna uchwałę w tej sprawie podjął zarząd województwa pomorskiego, ustanawiając cztery obszary inteligentnych specjalizacji Pomorza (ISP). Oto one:

1. Technologie offshore i portowo – logistyczne;

2. Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;

3. Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw;

4. Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.

IMG_9877

Na zdjęciu: Dyrektor Włodzimierz Szordykowski pokazuje listę propozycji, przed decyzją zarządu województwa. Było ich 7. Jedna odpadła, pozostałe skonsolidowano w 4 inteligentne specjalizacje.

Wyboru zarząd dokonał na podstawie zgłoszonych przez partnerstwa propozycji w ramach Konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP). Podejmując decyzję, zarząd województwa pomorskiego wziął pod uwagę rekomendacje Komisji Konkursowej, a także własną analizę tych propozycji. Wybrane ISP zarząd uznał za istotne dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej gospodarki województwa pomorskiego w długim okresie.

ISP 1 będzie – zdaniem zarządu województwa pomorskiego – sprzyjać efektywnej ekonomicznie i bezpiecznej dla środowiska eksploracji i eksploatacji zasobów morza dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak: a) specjalistyczne pojazdy, urządzenia i konstrukcje w środowisku morskim; b) urządzenia i systemy podwodne; c) technologie transportowo – logistyczne w portach i na ich zapleczu; d) technologie energooszczędne i niskoemisyjne na obszarach morskich, portowych i przyportowych; e) urządzenia i systemy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w strefie przybrzeżnej; f) nowe sposoby użytkowania zasobów morza.

ISP 2 ma zaś sprzyjać efektywności i bezpieczeństwu różnorodnych aktywności człowieka w sferze gospodarczej i społecznej dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak: a) multimodalne interfejsy człowiek – maszyna; b) systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, Internet rzeczy; c) przesył danych, bazy danych, bezpieczeństwo danych, przetwarzanie wielkich danych, chmury obliczeniowe. Tutaj też ulokowano technologie kosmiczne.

IMG_9889

ISP 3 to specjalizacja, poświęcona energii (patrz zdjęcie powyżej). Ma przeciwdziałać spadkowi energochłonności gospodarki i jej negatywnego oddziaływania na środowisko dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak: a) zapotrzebowanie na energię i jej zużycie w budownictwie i transporcie; b) odnawialne źródła energii, generacja rozproszona i energetyka prosumencka; c) smart grid w systemie przesyłu i dystrybucji energii; d) magazynowanie energii; e) pojazdy o napędzie alternatywnym; f) poszukiwanie, wydobycie i przetwarzanie surowców energetycznych; g) biokomponenty i biopaliwa; h) energetyczne wykorzystanie odpadów.

ISP 4 ma na celu redukcję społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak: a) kompleksowe i zindywidualizowane rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i terapii; b) systemy opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym – czytamy w Uchwale Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz podjęcia negocjacji w sprawie porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Teraz, zgodnie z ww. uchwałą, samorząd województwa pomorskiego podejmie negocjacje w celu uzgodnienia z partnerstwami i zawarcia porozumień na rzecz tych ISP, które uzyskały pozytywną rekomendację Komisji Konkursowej. Za kilka lat – weryfikacja. Gdy któraś ze specjalizacji nie będzie rokowała rozwoju, zniknie z wykazu. Może zostać wpisana na tę listę jakaś inna dziedzina, jeśli się pojawi. Istnieje możliwość wyboru kolejnych inteligentnych specjalizacji.

Nowe kierunki rozwoju pomorskiej gospodarki mają przynieść województwu m.in. wzrost konkurencyjności, także na arenie międzynarodowej. Powinny doprowadzić do wzrostu poziomu życia w regionie. Dlatego, na tych czterech kierunkach, będzie koncentrować się wydawanie pieniędzy – głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale tez z zasobów centralnych.

IMG_2406

Na zdjęciu: publiczne wysłuchanie propozycji specjalizacji. każdy mógł zadawać pytania.

W gronie inteligentnych specjalizacji zabrakło rolnictwa, przemysłu drzewnego, metalowego, turystyki, mimo że są to branże silne w Pomorskiem. Dlaczego tak się stało? Bo reprezentanci tych środowisk gospodarczych nie zadbali o przedstawienie swych argumentów, nie zgłosili propozycji. Potencjał tych gospodarek jest duży, ale nie ma tam podobnie wielkiego potencjału społecznego – mówi dyrektor Włodzimierz Szordykowski. Reprezentanci tych branż nie potrafili stworzyć grup, nie pokazali, że są w stanie rozwinąć te obszary w taki sposób, by wzmocniły one konkurencyjność regionu.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *