Na nowym, Jedwabnym Szlaku

Zacieśnia się współpraca Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową

Kultura, nauka i gospodarka z Państwa Środka na stałe zagościły w Trójmieście

Na Pomorzu, w Gdyni przyczyniono się do powstania nowego Jedwabnego Szlaku – łącznika Europy z Chinami. O wydarzeniu tym wspominali 14 kwietnia 2015 roku, w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, uczestnicy wernisażu wystawy fotograficznej „Cztery Pory Roku w Szanghaju”. Uroczyście otworzyli tę ekspozycję Mieczysław Struk – marszałek Województwa Pomorskiego oraz Wu Zhiming – przewodniczący Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin. To właśnie przewodniczący Wu Zhiming wypowiedział słowa: „nowy, Jedwabny Szlak”, przypominając, że jego twórcami są ci, którzy powołali przedsiębiorstwo CHIPOLBROK – Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe, założone w czerwcu 1951 roku, a mające siedziby w Gdyni i w Szanghaju.

IMG_9917

Na zdjęciu: otwarcie wystawy „Cztery Pory Roku w Szanghaju”. Od lewej: Li Jingsheng – konsul Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku, Piotr Nowotniak – konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Szanghaju, Wu Zhiming – przewodniczący Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin, Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego.

Wystawą fotograficzną „Cztery Pory Roku w Szanghaju”, 14 kwietnia, w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, zainaugurowano obchody 30-lecia nawiązania współpracy między dawnym województwem gdańskim i miastem Szanghaj, a także 10-lecia partnerstwa województwa pomorskiego z Szanghajem. Na uroczystości obecni byli też Li Jingsheng – konsul Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku oraz Piotr Nowotniak – konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Szanghaju.

Chińczycy są coraz popularniejsi w Trójmieście. Spotykamy ich codziennie, na uczeniach, na ulicach – nie tylko jako turystów. Jednak, brakuje wyczerpujących wiadomości o przyjaźni polsko – chińskiej, o zacieśnianiu kontaktów między narodami. Zwróciła nam na to uwagę prof. Wu Lan – pełnomocnik rektora Uniwersytetu Gdańskiego ds. sinologii, kierownik Zakładu Sinologii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

A w ciągu ostatnich dni w Pomorskiem było wiele ważnych wydarzeń poświęconych kontaktom między Rzeczypospolitą Polską i Chińską Republiką Ludową. 26 marca w Akademii Sztuk Pięknych uroczyście zainaugurowano wystawę „CAFA Beijing w ASP Gdańsk”. 9 kwietnia przedstawiono w Uniwersytecie Gdańskim możliwości współpracy z chińskimi instytucjami, przedsiębiorstwami. Odbyło się to podczas seminarium pt. „Pomorze otwarte na Chiny”. W ramach tego seminarium został zorganizowany, przez Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Współpracy Chińsko-Pomorskiej, panel naukowo – ekspercki . Uroczystość inaugurująca powstanie Centrum Współpracy Chińsko-Pomorskiej odbyła się tego samego dnia, po południu, w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

IMG_9936

Na zdjęciu: Członkowie chińskiej Delegacji Przyjaźni na międzynarodowym seminarium w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

14 kwietnia – kolejne ważne wydarzenia. Po otwarciu wspomnianej wystawy „Cztery Pory Roku w Szanghaju”, gości przybyłych do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Wyspie Ołowiance, zaproszono na seminarium dotyczące współpracy gospodarczej województwa pomorskiego i Szanghaju. Podczas tego spotkania, Jin Liang – wiceprzewodniczący Federacji Przemysłu i Handlu w Szanghaju, przedstawił sylwetki członków delegacji biznesowej i przekazał informacje na temat firm z Szanghaju inwestujących za granicą.

Mówiono też o rozwoju gospodarczym oraz o możliwościach inwestycyjnych na Pomorzu i w Szanghaju. Chodzi przede wszystkim o następujące obszary: gospodarka, edukacja, handel, nauka i badania, kultura i media, ochrona zdrowia, turystyka, sport.

IMG_9952

Na zdjęciu: uczestnicy spotkania z gdańskim środowiskiem akademickim.

Jak Chińczycy oceniają dotychczasową kooperację z Pomorzem? Z Polską? – zapytaliśmy.

– We współpracy z zagranicą mamy duże doświadczenie – powiedział nam Shao Huixiang, dyrektor generalny Biura Spraw Zagranicznych Miasta Szanghaju w Chińskiej Republice Ludowej. – Zaczynaliśmy ją w 1973 roku, jeszcze przed oficjalnym nawiązaniem współpracy z województwem gdańskim. W 1978 roku zaczęliśmy wprowadzać politykę reform i otwarcia. Reformy były najpierw w naszym kraju a potem nastąpiło otwarcie na świat. Efektem tego było nawiązanie kontaktów z Gdańskiem. Chcę podkreślić, że podczas tych 30 lat współpracy z waszym województwem, osiągnęliśmy wiele sukcesów – dzięki wymianie między naszymi miastami. Wymiana ta ma duży wkład w powodzenie naszych reform. Uważam, że jeśli chcemy się rozwijać nasze miasta, nasze kraje, powinniśmy iść drogą otwarcia na świat. Jesteśmy zaangażowani we współpracę w ramach projektu „16+1”. Dotyczy ten projekt krajów Europy Środkowowschodniej. Dobra współpraca z Polską, z województwem pomorskim, przełoży się na tak samo korzystne współdziałanie z innymi krajami Europy Środkowej. To współdziałanie nie polega na tym, że współpracuje punkt z punktem, ale region z regionami.

– Gdańsk jest ważnym portem – hubem dla towarów z Chin, z dalekowschodniej Azji. Zawijają tu, do terminalu DCT, jedne z największych kontenerowców świata – mówił Marcin Piątkowski, dyrektor Invest in Pomerania. Gdyby wszystkie kontenery, przywiezione takim statkiem, załadować na wagony kolejowe, to pociąg z nich złożony miałby długość prawie 170 km. Sięgałby z Gdańska aż do Torunia. To symbolizuje rozmiary handlowe współpracy Polska – Chiny.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *