Jest nowa propozycja dotycząca granic metropolii nad Zatoką Gdańską. Obejmuje ona również Elbląg. Centralnym jej obszarem mają być Żuławy, a przekop przez Mierzeję ważnym elementem komunikacyjnym. Koncepcja tej metropolii przewiduje budowę linii kolejowej.

Autor ilustracji: Patryk Wild.

 

Metropolia Ujścia Wisły.

 

Zagospodarowanie tego obszaru ma być jednym z projektów komplementarnych z Centralnym Portem Komunikacyjnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Był (i jest) spór o metropolię nad Zatoką Gdańską. O jej zasięg, o nazwę, o… Jedności do tej pory nie ma; różnice między Gdańskiem a Gdynią są nawet w gospodarowaniu odpadami. Samorządowcy nie potrafią dojść do porozumienia i w takiej sprawie. Być może Trójmiastem powinien zarządzać ktoś z zewnątrz.

Tymczasem, chyba jest rozwiązanie, i to bardziej korzystne dla rozwoju regionu. Pojawiła sile nowa propozycja, a zawarta jest ona w załączniku do dokumentu pt.: UCHWAŁA NR 173/2017 RADY MINISTRÓW z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej: Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło ilustracji: Uchwała Rady Ministrów nr 173/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.

Szczegóły są w załączniku nr 5 do tej Koncepcji, zatytułowanym: „Propozycje regionalnych projektów komplementarnych wobec Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej lata 2018 – 2035”

Oto jaka jest koncepcja dotycząca Metropolii Ujścia Wisły, przedstawiona w tym załączniku do Uchwały Rady Ministrów:

Tworzenie Metropolii Ujścia Wisły ma być komponentem (składnikiem, elementem) działań mających na celu połączenie systemem komunikacji podmiejskiej aglomeracji trójmiejskiej (będącej lokomotywą wzrostu na północy Polski; z bezrobociem na poziomie 3,5%) z Elblągiem oraz powiatem elbląskim, który obecnie jest obszarem o dużej populacji i poważnych problemach strukturalnych (w tym bezrobociem na poziomie 12–20%).

Przedsięwzięcia inwestycyjne do zrealizowania w ramach Metropolii Ujścia Wisły to w szczególności:

a) budowa linii kolejowej Trójmiasto – Elbląg włączającej to miasto w obszar metropolitalny Zatoki Gdańskiej i uruchomienie ekspresowych przewozów aglomeracyjnych (SKM),

b) rozwój systemów lokalnych z użyciem taboru LRT dla celów transportu aglomeracyjnego oraz rozwoju turystyki, w tym na nieczynnej lub odtwarzanej infrastrukturze kolejowej (np. Żuławskiej Kolei Wąskotorowej, kolei nadzalewowej etc.).

Oferowane połączenie klasy SKM Elbląg – Gdańsk z czasem przejazdu około 30 minut umożliwi mieszkańcom tych ośrodków codzienne dojazdy do pracy czy nauki, oraz zapewni mieszkańcom Elbląga i subregionu elbląskiego szybki dostęp do dworca kolejowego obsługującego krajowy system przewozów budowany w oparciu o CPK.

Jednocześnie realizacja ww. przedsięwzięć poprawi dostępność obszarów o dużym potencjale rozwoju turystyki na Żuławach, nad Zalewem Wiślanym oraz wzdłuż Kanału Elbląskiego.

Poprawa kolejowej dostępności transportowej będzie synergicznie wspierana realizacją inwestycji przekopu przez Mierzeję Wiślaną, która również zwiększy istotnie potencjał turystyczny całego regionu.

Dokument pt. „Propozycje regionalnych projektów komplementarnych wobec Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej lata 2018 – 2035” opracowany został przez Patryka Wilda – członka Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej koordynującego prace Zespołu w zakresie rozbudowy sieci kolejowej.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *